hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Határozatok

Fájlnév
A Microsoft Word file 1. Kivonat - Telki Település fejlesztési koncepció Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása
A Microsoft Word file 2. Kivonat - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatására szóló ajánlatok elbírálása
A Microsoft Word file 3. Kivonat - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése
A Microsoft Word file 4. Kivonat - Telki község közvilágításának energetikai korszerűsítésének kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírása
A Microsoft Word file 5. Kivonat - A Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bővítése tárgyú fejlesztés kérdéséről
A Microsoft Word file 6. Kivonat - Telki község képviselő-testületének a személyes példamutatások elismeréséről szóló 262008.XII.16. Ör. rendelet felülvizsgálatáról
A Microsoft Word file 7. Kivonat - Támogatási kérelem
A Microsoft Word file 8. Kivonat - Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2013-2014. évi fenntartási, kátyúzási
A Microsoft Word file 9. Kivonat - Felcsút község csatlakozása
A Microsoft Word file 10. Kivonat - A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
A Microsoft Word file 11. Kivonat - Telki Község Képviselő-testületének
A Microsoft Word file 12. Kivonat - A Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
A Microsoft Word file 13. Kivonat - Keretszerződés megkötés pályázatírói feladatok ellátására
A Microsoft Word file 14. Kivonat - Telki Napló, mint helyi sajtótermék működésének szabályozása
A Microsoft Word file 15. Kivonat - Község Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
A Microsoft Word file 16. Kivonat - Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek
A Microsoft Word file 17. Kivonat - A Buda Környéki Televízió (Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft.) kérelméről
A Microsoft Word file 18. Kivonat - a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról
A Microsoft Word file 19. Kivonat - A Budajenő-Telki Egyházközség támogatásának elszámolásáról
A Microsoft Word file 20. Kivonat - Telki közoktatási intézmények közétkeztetési helyzetének feltárása
A Microsoft Word file 21. Kivonat - Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló
A Microsoft Word file 22. Kivonat - A Telki Óvoda Telki, Tengelice utca 3. szám alatti épületének bővítése.
A Microsoft Word file 23. Kivonat - Szabadidős rendőr foglalkoztatásáról
A Microsoft Word file 24. Kivonat - Telki Község Képviselő-testülete
A Microsoft Word file 25. Kivonat - Kiemelt gyalogátkelőhely létesítéséről
A Microsoft Word file 26. Kivonat - Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat
A Microsoft Word file 27. Kivonat - A Boszorkányvölgy közvilágítási hálózat kiépítéséről, a költségek áthárításáról szóló 1082014.(X.04.) Öh. számú határozat módosításáról
A Microsoft Word file 28. Kivonat - Telki község közvilágításának energetikai korszerűsítésének kiépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás - döntés az eredményről
A Microsoft Word file 29. Kivonat - Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
A Microsoft Word file 30. Kivonat - Telkiért Érdemérem adományozásáról
A Microsoft Word file 31. Kivonat - Telki Ifjúsági díj adományozásáról
A Microsoft Word file 32. Kivonat - A Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bővítése tárgyú fejlesztésre vonatkozó
A Microsoft Word file 33. Kivonat - Az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő extenzív és intenzív gondozású zöldterületek 2015-2017. évi
A Microsoft Word file 34. Kivonat - Gazdasági program elfogadása
A Microsoft Word file 35. Kivonat - Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében kialakítandó Budakeszi Járási Mentési Pont támogatásáról
A Microsoft Word file 36. Kivonat - A központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megállapodás felmondásáról és új közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítéséről
A Microsoft Word file 37. Kivonat - Az intézményi étkeztetés helyzetéről
A Microsoft Word file 38. Kivonat - A 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
A Microsoft Word file 39. Kivonat - Telki Óvoda továbbképzési tervének elfogadásáról
A Microsoft Word file 40. Kivonat - Támogatás biztosítása a
A Microsoft Word file 41. Kivonat - A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról és a
A Microsoft Word file 42. Kivonat - A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkájáról szóló beszámoló
A Microsoft Word file 43. Kivonat - Telki község Képviselő-testülete és szervei 2015. évi költségvetésében
A Microsoft Word file 44. Kivonat - Telki Kultúra Közhasznú Alapítvánnyal a közművelődési megállapodás módosítás
A Microsoft Word file 45. Kivonat - A víziközművek üzemeltetéséről szóló beszámoló megtárgyalása
A Microsoft Word file 46. Kivonat - Telki viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv módosításáról
A Microsoft Word file 47. Kivonat - Ötletpályázat kiírásáról
A Microsoft Word file 48. Kivonat - Beszámoló
A Microsoft Word file 49. Kivonat - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatására szóló ajánlatok elbírálása
A Microsoft Word file 50. Kivonat - Az önkormányzat tulajdonában lévő
A Microsoft Word file 52. Kivonat - Telki község Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésének I. negyedéves végrehajtásáról.
A Microsoft Word file 53. Kivonat - A Telki Víz Kft. 2014. évi gazdálkodásáról
A Microsoft Word file 54. Kivonat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó Pályázat benyújtásáról
A Microsoft Word file 55. Kivonat - Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására
A Microsoft Word file 56. Kivonat - Telki közvilágítási hálózat bővítése
A Microsoft Word file 57. Kivonat - A Muskátli utcai körforgalmi csomópont építéséről
A Microsoft Word file 58. Kivonat - Az önkormányzat tulajdonában levő
A Microsoft Word file 59. Kivonat - Az önkormányzat tulajdonában lévő
A Microsoft Word file 60. Kivonat - a Telki 05627 hrsz-ú ingatlanon kutyafuttató létesítésére és üzemeltetésére
A Microsoft Word file 61. Kivonat - A Telki Óvoda maximális csoport létszámának túllépéséről
A Microsoft Word file 62. Kivonat - Telki Kultúra Alapítvány Közművelődési megállapodás felülvizsgálata
A Microsoft Word file 63. Kivonat - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatására szóló ajánlatok elbírálása
A Microsoft Word file 64. Kivonat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
A Microsoft Word file 65. Kivonat - Az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő extenzív és intenzív gondozású zöldterületek 2015-2017. évi
A Microsoft Word file 66. Kivonat - A Muskátli utcai körforgalmi csomópont építéséről szóló
A Microsoft Word file 67. Kivonat - A Muskátli utcai körforgalmi csomópont építéséről
A Microsoft Word file 68. Kivonat - Telki, Fő utca 12. szám alatti könyvtár épületének energiahatékonysági korszerűsítése című KEOP-5.5.0A12-2013-0343 jelű pályázat kérdéséről
A Microsoft Word file 69. Kivonat - Farkas Flórián önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogának módosítása
A Microsoft Word file 70. Kivonat - A köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó nyilatkozat és kérelem benyújtásáról
A Microsoft Word file 71. Kivonat - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó
A Microsoft Word file 72. Kivonat - Telki Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról
A Microsoft Word file 73. Kivonat - Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
A Microsoft Word file 74. Kivonat - Új, területi ellátási kötelezett nélküli gyermekorvosi körzet létrehozásáról
A Microsoft Word file 75. Kivonat - Telki község egészségügyi ellátása
A Microsoft Word file 76. Kivonat - A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
A Microsoft Word file 77. Kivonat - Beszámoló a temető és a ravatalozó 2014.évi üzemeltetéséről
A Microsoft Word file 78. Kivonat - A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozásról
A Microsoft Word file 79. Kivonat - A polgármester jutalmáról
A Microsoft Word file 80-2015 (VII.20.)kivonat - Települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésről
A Microsoft Word file 81-2015 (IX.01.)kivonat - A Telki Óvoda 2014-2015. évi munkájáról
A Microsoft Word file 82-2015 (IX.01.)kivonat - Településfejlesztési koncepció, TSZT,HÉSZ vázlatterv
A Microsoft Word file 83-2015 IX.01.) kivonat - Iskolabővítés önerő elengedéséről
A Microsoft Word file 84-2015 (IX.01.)kivonat - BÖT társulási megállapdoás módosítása
A Microsoft Word file 85-2015 (IX.01.) kivonat - Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz csatlakozás
A Microsoft Word file 86-2015 (IX.01.) kivonat - Telki, Zápor u. 7-B bérlőkijelölés
A Microsoft Word file 87-2015 (IX.01.)kivonat - Muskátli utcai körforgalom településrendezési szerződés
A Microsoft Word file 88-2015 (IX.01.) kivonat - Muskátli utcai körforgalom településrendezési szerződésről szóló 87-2015.(IX.01.) Hat visszavonása
A Microsoft Word file 89-2015(IX.01.) kivonat - Kutyafuttató üzemelésre pályázat kiírása
A Microsoft Word file 90-2015 (IX.01.)kivonat - Telki 761-20 faház hasznosítása
A Microsoft Word file 91-2015 (IX.01.)kivonat - Telki Völgyrét ívóvízellátás kiépítéséről
A Microsoft Word file 92-2015 (IX.01.)kivonat - Nyári intézmény 2015.évi karbantartási munkáiról
A Microsoft Word file 93-2015 (IX.01.) kivonat - Telki viziközművek 15 évi Gördülő fejlesztési Terv
A Microsoft Word file 94-2015 (IX.01.)kivonat - Telki 1181 hrsz közvilágítási hálózat kiépítés hozzájárulás kérdése
A Microsoft Word file 95-2015(IX.01.) kivonat - Telki 1181 hrsz közvilágítási hálózat kiépítés hozzájárulás kérdése
A Microsoft Word file 96-2015 (IX.28.)kivonat - Ad hoc Bizottság felállításáról
A Microsoft Word file 97-2015 (IX.28.)kivonat - Ad hoc Bizottság összetételéről
A Microsoft Word file 98-2015 (IX.28.) kivonat -Telki Óvoda Alapító Okirat módosításáról
A Microsoft Word file 99-2015 (IX.28.)kivonat -Tájékoztató Telki Önkormányzat 2015.I.félévi költségvetési gazdálkodásról
A Microsoft Word file 100-2015 (IX.28.)kivonat -Orvosi rendelő elhelyezéséről
A Microsoft Word file 101-2015 (IX.28.)kivonat -Pályázat belterüéeti utak téli síkosságmentesítéséről
A Microsoft Word file 102-2015 (IX.28.)kivonat -Telki Völgyrét területén ívóvíz ellátás tervezési szerződés megkötéséről
A Microsoft Word file 103-2015 (IX.28.)kivonat -Szociális tűzifa pályázatról
A Microsoft Word file 104-2015 (IX.28.) kivonat -Leszerelt feleslegessé vált közvilágítási lámpatest értékesítéséről
A Microsoft Word file 105-2015 (IX.28.)kivonat -Pest Megyéért Erdemérem-ről
A Microsoft Word file 106-2015 (IX.28.)kivonat -Év Polgárőre díjra vonatkozó javaslatról
A Microsoft Word file 107-2015 (IX.28.)kivonat -Év Sportolója díj javaslatról
A Microsoft Word file 108-2015 (IX.28.)kivonat -Év Edzője díj javaslatról
A Microsoft Word file 109-2015 (IX.28.)kivonat -Év Szabadidő és Sport Szervezete díjjavaslatról
A Microsoft Word file 110-2015. (X.26.) kivonat Pályázat kutyafutattó üzemeltetésére
A Microsoft Word file 111-2015. (X.26.)kivonat Zenede Művészeti Alapitvány helyiséghasználatáról
A Microsoft Word file 112-2015. (X.26.)Kivonat Önkormányzati tulajdonú utak hóeltakarítási és téli síkosság mentesítítéséről
A Microsoft Word file 113-2015. (X.26.)Kivonat Kóbor ebek befogására vonatkozó pályázat elbírálásáról
A Microsoft Word file 114-2015. (X.26.)Kivonat Budajenői ingatlanok Telki szennyvízhálózatra történő rákötés lehetőségéről
A Microsoft Word file 115-2015. (X.26.)Kivonat Tárgyi eszköz átvétele a Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolai oktatás fejlesztési éredkében
A Microsoft Word file 116-2015. (X.26.)Kivonat Tájékoztatás családsegítés és gyermekjüléti szolgáltatás feladat ellátás szervezeti változatásairól
A Microsoft Word file 117-2015 (XI.30.) kivonat - Telki Óvoda 2015-2016.évu munkatervéről
A Microsoft Word file 118-2015 (XI.30.)kivonat - Telki Óvoda Alapító Okirat mód.98-2015.(IX.28.) Öh. hat visszavonása
A Microsoft Word file 119-2015 (XI.30.) kivonat - Telki Óvoda Alapító Okirat módosítása
A Microsoft Word file 120-2015 (XI.30.)kivonat - Tájékoztató a 2015.évi gazdálkodásról.doc
A Microsoft Word file 121-2015 (XI.30.)kivonat - Telekadó rendelet módosításáról.doc
A Microsoft Word file 122-2015 (XI.30.)kivonat - Telekadó rendelet módosításáról.doc
A Microsoft Word file 123-2015(XI.30.) kivonat - Telekadó rendelet módosításáról.doc
A Microsoft Word file 124-2015 (XI.30.)kivonat - Telekadó rendelet módosításáról.doc
A Microsoft Word file 125-2015 (XI.30.)kivonat - IPA rendelet módosításáról.doc
A Microsoft Word file 126-2015 (XI.30.)kivonat - Építményadóról rendelet módosítása.doc
A Microsoft Word file 127-2015 (XI.30.)kivonat - 2016.évi díjrendeletek felülvizsgálata.doc
A Microsoft Word file 128-2015 (XI.30.)kivonat - 2016.évi koncepció.doc
A Microsoft Word file 129-2015 (XI.30.)kivonat -Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6-2000.(05.27.) Ör. rend. mód.doc
A Microsoft Word file 130-2015 (XI.30.)kivonat -Fogorvosi alapellátás átalakításáról.doc
A Microsoft Word file 131-2015 (XI.30.)kivonat -Fogorvosi ügyelet kérdéséről.doc
A Microsoft Word file 133-2015 (XI.30.)kivonat -2016.évi belső ellenőrzési tervről.doc
A Microsoft Word file 134-2015 (XI.30.)kivonat -Informatikai ad-hoc bizottság munkájával kapcsolatos kérdésekről.doc
A Microsoft Word file 134-2015 (XI.30.)kivonat -Közvilágítási hálózat bővítéséről.doc
A Microsoft Word file 135-2015 (XI.30.)kivonat -Telki Víz Kft. működéséről.doc
A Microsoft Word file 136-2015 (XI.30.)kivonat -Telki Víz Kft. végelszámolásáról.doc
A Microsoft Word file 137-2015 (XI.30.)kivonat -Telki Önkormányzati tulajdonú Telki, Zápor u. 7-B bérlakás bérleti jogáról.doc
A Microsoft Word file 138-2015 (XI.30.) kivonat -Gyermekjóléti és családsegítére vonatkozó ellátáss és együttműkdölsi szerződés módosításáról.doc
A Microsoft Word file 139-2015 (XI.30.)kivonat -Pest Megye Önálló NUTS 2 régióvá válásáról.doc
A Microsoft Word file 140-2015 (XI.30.)kivonat -Polgármester jutalmáról.doc
A Microsoft Word file 142-2015 (XII..17.) kivonat -Muskátli utcai körforgalmi csomópont építéséről.doc
A Microsoft Word file 143-2015 (XII..17.) kivonat -Muskátli utcai körforgalmi csomópont építéséről településirendezési szerződés aláírsáról.doc
A Microsoft Word file 144-2015 (XII..17.) kivonat -Muskátli utcai körforgalmi csomópont építéséről településirendezési szerződés aláírsáról.doc
A Microsoft Word file 145-2015 (XII..17.) kivonat -Muskátli utcai körforgalmi csomópont építéséről településirendezési szerződés aláírsáról.doc
A Microsoft Word file 146-2015. (XII..17.) kivonat Óvoda-Iskola Telkiben Út Európába Alapitvány kuratorium változásáról
A Microsoft Word file 147-2015. (XII..17.) kivonat Támogatási kérelem Telki-Víz ft. működéséhez
A Microsoft Word file ~$. Kivonat - Telki, Völgyrét területének
A Microsoft Word file ~$6. Kivonat- Az ovoda Iskola Telkiben ut Europaba Alapítvány
Fájlnév
A Microsoft Word file 001-2016 kivonat - Alapító Okirat módosítás visszavonása
A Microsoft Word file 002-2016 kivonat - Alapító Okirat módosításáról
A Microsoft Word file 003-2016 kivonat-körforgalom építés
A Microsoft Word file 004-2016 kivonat - Intézményvezetői megbízás kérdéséről
A Microsoft Word file 005-2016(I.25.)Kivonat Telki Víz Kft. zárómérleg
A Microsoft Word file 006-2016(I.25.)Kivonat Telki Víz Kft. zárómérleg
A Microsoft Word file 007-2016(I.25.)Kivonat Telki Víz Kft.zárómérleg
A Microsoft Word file 008-2016(I.25.)Kivonat 2016.évi munkaterv
A Microsoft Word file 009-2016(I.25.)Kivonat 2016.évi rendezvényterv
A Microsoft Word file 010-2016(I 25 )Kivonat HEP felülvizsgálat
A Microsoft Word file 011-2016(II.08.)Kivonat.Telki Településszerkezeti Tervévek és Helyi Építési Szabályzat továbbtervezési irányának meghatározásáról szóló határozat hozatal
A Microsoft Word file 012-2016(II.08.)Kivonat.Telki Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről
A Microsoft Word file 013-2016(II.08.)Kivonat.a 2016-2017-es nevelési évben az óvodai beiratkozás
A Microsoft Word file 014-2016(02.08.)Kivonat Kötelező betelepítés kvotta
A Microsoft Word file 019-2016(02.22.)Kivonat Zsámbéki Mentőállomás támogatása
A Microsoft Word file 020-2016(II.22.)Kivonat.-Egyesületek, Alapítványk, társadalmi szervezetek támogatásáról
A Microsoft Word file 021-2016(II.22.)Kivonat.-Telekadó rendelet ismételt felülvizsgálatának kérdéséről
A Microsoft Word file 022-2016(II.22.)Kivonat.-A Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
A Microsoft Word file 023-2016(II.22.)Kivonat.-Fogorvosi ügyelet kérdéséről
A Microsoft Word file 24-2016(II.22.)Kivonat.-Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának
A Microsoft Word file 25-2016(II.22.)Kivonat.-Telki Kőrisfa utca 36-1, 37-3 és 37-4 hrsz-ú ing. szabályához kapcsolódó területrendezés
A Microsoft Word file 26-2016(II.22.)Kivonat.-Az önkormányzat tulajdonában lévő Telki, Sármány utca 1369 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
A Microsoft Word file 27-2016(III.21.)Kivonat.-Telki Község Képviselő-testülete 2016.évi közbeszerzési tervéről
A Microsoft Word file 28-2016(III.21.)Kivonat.-Muskátli utca körforgalomi beruházás együttműködési megállapodásról
A Microsoft Word file 29-2016(III.21.)Kivonat.-Muskátli utca körforgalomi beruházás projekt menedzseri feladatainak ellátására vonatkozó megbízásról
A Microsoft Word file 30-2016(III.21.)Kivonat.-Telki község Telki, Zápor u.7A szám bérlakás bérleti jogáról
A Microsoft Word file 31-2016(III.21.)Kivonat.-Az önkormányzat tulajdonában lévő Árnyas u 14-A. bérlakás bérleti jogáról
A Microsoft Word file 33-2016(III.21.)Kivonat.-Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló
A Microsoft Word file 34-2016(III.21.)Kivonat.-Az önkormányzat tulajdonában levő Telki 1429 hrsz értékesítéséről
A Microsoft Word file 35-2016(III.21.)Kivonat.-Közbeszerzés kiírása az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények takarítási feladatairól
A Microsoft Word file 36-2016(III.21.)Kivonat.-Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
A Microsoft Word file 37-2016(III.21.)Kivonat.-Telkiért Érdemérem adományozásáról
A Microsoft Word file 38-2016(III.21.)Kivonat.-Telkiért Érdemérem adományozásáról
A Microsoft Word file 39-2016(III.21.)Kivonat.-Telki Ifjúsági díj adományozásáról
A Microsoft Word file 40-2016(III.29.)Kivonat.-Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról
A Microsoft Word file 41-2016(III.29.) Kivonat A műfüves sportpálya
A Microsoft Word file 42-2016(III.29.) Kivonat KT és szervei 2016. évi kltv. Támogatás céljára irányzott összegek
A Microsoft Word file 43-2016(III.29.) Kivonat KT és szervei 2016. évi kltv. Támogatás céljára irányzott összegek
A Microsoft Word file 46-2016.(V.30.)Kivonat.Iskola ig. megbízás
A Microsoft Word file 47-2016.(V.30.)Kivonat.Telki Óvoda Alapító Okirat
A Microsoft Word file 51-2016.(V.30.)Kivonat.Önkormányzati feledatellátást szolgáló fejl. pályázat
A Microsoft Word file 53-2016.(V.30.)Kivonat. 1105 hrsz ajándékozási szerződés
A Microsoft Word file 55-2016.(V.30.)Kivonat. gyámügyi beszámoló
A Microsoft Word file 57-2016.(V.30.)Kivonat.BÖT Társulási megállapodás 6. mód
A Microsoft Word file 60-2016.(VI.13.)Kivonat.Takarítás közbeszerzés. mód
A Microsoft Word file 61-2016.(VI.13.)Kivonat. Az önkormányzat tulajdonában levő Telki,Sármány u. 1370 ing. értékesítéséről
A Microsoft Word file 62-2016.(VI.27.)Kivonat. A Telki Óvoda 2015-2016 nevelési év munkájáról
A Microsoft Word file 63-2016.(VI.27.)Kivonat.beszámoló a közbiztonság helyzetéről
A Microsoft Word file 64-2016.(VI.27.)Kivonat.beszámoló az eü helyzetéről
A Microsoft Word file 66-2016.(VI.27.) Kivonat - Tájékoztató a 2016.évi gazdálkodásról 05.31
A Microsoft Word file 67-2016.(VI.27.) Kivonat -Települészintű zöldterület-fejlesztési feladatok ellátásáról
A Microsoft Word file 68-2016.(VI.27.)Kivonat. Településszintű zöldterület-fejlesztési feladatok ellátásáról
A Microsoft Word file 69-2016.(VI.27.)Kivonat. Szennyvízcsatorna konzorciumi megállapodásról
A Microsoft Word file 70-2016.(VI.27.)Kivonat. Szennyvízcsatorna konzorciumi megállapodásról.2
A Microsoft Word file 71-2016.(VI.27.)Kivonat.Szervízút kialakításához kapcsolodó parkolóépítés és környezetrendezés
A Microsoft Word file 72-2016.(VI.27.)Kivonat.Műfűves Sportpálya felújításáról
A Microsoft Word file 73-2016.(VI.27.)Kivonat. Viziközmű értékelése
A Microsoft Word file 74-2016.(VI.27.)Kivonat. ÉDV amortizáció
A Microsoft Word file 75-2016.(VI.27.)Kivonat.Zöld Bicske Kft. üzletrész vásárlásának kérdése
A Microsoft Word file 76-2016.(VI.27.)Kivonat. Óvoda Alapító Okirat módosítása
A Microsoft Word file 77-2016.(VI.27.)Kivonat. Óvoda-Iskola Alapítvány Alapító Okirat mód
A Microsoft Word file 78-2016.(VI.27.)KivonaA Telki 1105 hrsz ingatlanban lévő tulajdoni hányad térítésmentes átruházásáról
A Microsoft Word file 79-2016.(VI.27.)Kivonat.1015-3 hrsz ingatlanrendezés
A Microsoft Word file 80-2016.(VI.27.)Kivonat.BÖT Társulási szerződés módosítása
A Microsoft Word file 81-2016.(VI.27.)Kivonat. Kedvezményes telek értékesítéséről
A Microsoft Word file 82-2016.(VI.27.)Kivonat. Kedvezményes telek értékesítéséről
A Microsoft Word file 83-2016.(VI.27.)Kivonat. Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok megvásárlására irányuló kérelemről
A Microsoft Word file 84-2016.(VI.27.)Kivonat. Telki viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv módosításáról
A Microsoft Word file 85-2016.(VI.27.)Kivonat. Muskátli utcai körforgalomhoz kapcsolódó többlet finanszírozásról
A Microsoft Word file 85-2016.(VI.27.)Kivonat.Sportpark pályázat
A Microsoft Word file 86-2016.(VI.27.)Kivonat.Polgármester jutalom
A Microsoft Word file 87-2016.(VI.27.)Kivonat.Sportpark pályázat
A Microsoft Word file 89-2016.(VIII.29.)Kivonat.Ingatlanrendezés 1026-1 hrsz
A Microsoft Word file 090-2016.(VIII.29.)Kivonat.A Telki 1105 hrsz. ingatlanban lévő tulajdoni hányad térítésmentes átruházásáról
A Microsoft Word file 91-2016.(VIII.29.)Kivonat.A Telki 1257-1 hrsz. –ú és a Telki 1256-2 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó területszerzés
A Microsoft Word file 92-2016.(VIII.29.)Kivonat.A nyári intézmény karbantartási munkákról 2016
A Microsoft Word file 93-2016.(VIII.29.)Kivonat.Kültéri Ping-pong asztalok beszerzése
A Microsoft Word file 094-2016.(VIII.29.)Kivonat.Pályázat kiírásáról kutyafuttató létesítésére
A Microsoft Word file 095-2016.(VIII.29.)Kivonat.Óvoda-Iskola Alapitvány alapító okirat módosítása
A Microsoft Word file 096-2016.(VIII.29.)Kivonat.Agrárkamarai állásfoglalásról szóló kifogás elbírálása
A Microsoft Word file 96-2016.(VIII.29.)Kivonat.Agrárkamara állásfoglalás
A Microsoft Word file 097-2016.(VIII.29.)Kivonat.Óvoda 2016-2017 munkatervéről
A Microsoft Word file 098-2016.(VIII.29.)Kivonat.Ad-hoc bizottság felállításáról
A Microsoft Word file 099-2016.(VIII.29.)Kivonat.Ad-hoc bizottság összetételéről
A Microsoft Word file 100-2016.(VIII.29.)Kivonat.Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
A Microsoft Word file 101-2016.(VIII.29.)Kivonat.Beszámoló a közterület-felügyelet munkákáról
A Microsoft Word file 102-2016.(VIII.29.)Kivonat.Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek 2016.I.félévi munkájáról
A Microsoft Word file 103-2016.(VIII.29.)Kivonat.A fogorvosi ügyelet kérdéséről
A Microsoft Word file 104-2016.(VIII.29.)Kivonat.Telki község Gördülő fejlesztési tervéről
A Microsoft Word file 105-2016.(VIII.29.)Kivonat.Völgyrét vizelláításról
A Microsoft Word file 106-2016.(IX.19.)Csatorna konzorciumi megállapodás
A Microsoft Word file 106-2016.(VIII.29.)Kivonat.Csatorna beruházás konzorciumi megállapodás aláírásáról
A Microsoft Word file 107-2016.(VIII.29.)Kivonat.Bursa Ösztondíj rendszerről
A Microsoft Word file 108-2016.(VIII.29.)Kivonat.Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról
A Microsoft Word file 109-2016.(VIII.29.)Kivonat.ESCO Fűtéskorszerűsítés és világításkorszerűsítés
A Microsoft Word file 110-2016.(VIII.29.)Kivonat.ASP pályázat benyújtásáról
A Microsoft Word file 111-2016.(IX.28.)Kivonat.Óvoda fűtéskorszerűsítés ESCO
A Microsoft Word file 112-2016.(IX.28.)Kivonat.ASP pályázat határozat módosítása
A Microsoft Word file 113-2016.(IX.28.)Kivonat. 90-2016 határozat módosítása
A Microsoft Word file 113-2016.(X.12.)Kivonat.1105 hrsz értékesítés
A Microsoft Word file 114-2016.(IX.28.)Kivonat. Budavidék Zöldút Szövetség támogatásáról
A Microsoft Word file 115-2016.(IX.28.)Kivonat. ,,Zenede ,,Művészeti Alapitvány helyiséghasználatáról
A Microsoft Word file 116-2016.(XI.7.)Kivonat. ,,Háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás megindításának elfogadásáról
A Microsoft Word file 117-2016.(XI.7.)Kivonat. Az óvodában alkalmazott vezetői pótlékok mértékének meghatározása
A Microsoft Word file 118-2016.(XI.7.)Kivonat. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról
A Microsoft Word file 119-2016.(XI.7.)Kivonat. napirend elfogadása
A Microsoft Word file 120-2016.(XI.7.)Kivonat. Csibe Bölcsi Nonprofit Kft-vel való ellátási szerződés aláírásáról
A Microsoft Word file 121-2016.(XI.7.)Kivonat. Telki Óvoda fűtéskorszerűsítés ESCO konstrukcióban történő megvalósításának közbeszerzés elbírálása
A Microsoft Word file 122-2016.(XI.7.)Kivonat. Telki Iskola világításkorszerűsítés ESCO konstrukcióban történő megvalósításának közbeszerzés elbírálása
A Microsoft Word file 123-2016.(XI.22.)Kivonat. A Szociális Bizottság új tagjának megválasztása
A Microsoft Word file 124-2016.(XI.22.) TSZT és HÉSZ beérkezett vélemények elfogadásáról
A Microsoft Word file 125-2016.(XI.22.) Telki Önkormányzat és intézményeinek 2016. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodása
A Microsoft Word file 126-2016.(XI.22.) Telki Völgyrét területét érintő ingatlanvásárlás kérdéséről
A Microsoft Word file 127-2016.(XI.22.) Iskola fűtéskorszerűsítés közbeszerzés elbírálása
A Microsoft Word file 128-2016.(XI.22.) Óvoda fűtéskorszerűsítés közbeszerzés elbírálása
A Microsoft Word file 129-2016.(XI.22.) Iskola fűtéskorszerűsítés közbeszerzés végleges döntés
A Microsoft Word file 130-2016.(XII.12.) A polgármester jutalmáról
A Microsoft Word file 131-2016.(XII.12.) A nem lakás céjára szolgáló helyiségek bérleti díjairól
A Microsoft Word file 132-2016.(XII.12.) Az önkormányzat tuladjonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rend. mód
A Microsoft Word file 133-2016.(XII.12.) Tájékoztató a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5028-2016-4 számú határozatáról
A Microsoft Word file 134-2016.(XII.12.) Tájékoztató a helyi adóról szóló 1990.évi C. törvény telekadóra vonatkozó rendelkezéseinek 2017.január 1-től hatályos rendelkezéseiről
A Microsoft Word file 135-2016.(XII.12.) Ör. Telki Község Településszerkezeti tervének elfogadásáról
A Microsoft Word file 136-2016.(XII.12.) Ör. Döntés az Érdi Tankerületi Központtal kötendő megállapodás és vagyonkezelési szerződés aláírásáról
A Microsoft Word file 137-2016.(XII.12.) A belső ellenőrzésről szóló megbízási szerződés módosításáról
A Microsoft Word file 138-2016.(XII.12.) A 2017.évi belső ellenőrzési tervről
A Microsoft Word file 139-2016.(XII.12.) Esztergom Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozásának jóváhagyásáról
A Microsoft Word file 140-2016.(XII.12.) Új Egészségház tervpályázat kiírásáról
A Microsoft Word file 141-2016.(XII.12.) Bíráló Bizottság összetételéről
A Microsoft Word file 142-2016.(XII.12.) Telki, Fő u.12. szám alatti ingatlan hasznosításáról
A Microsoft Word file 143-2016.(XII.12.) A Katolikus Egyházközség a Telki, Petőfi u.6. szám alatti ház újraépítésére vonatkozTelki, Fő u.ó pályázata
A Microsoft Word file 144-2016.(XII.12.) 1105 hrsz ingatlanban lévő tul.hányad átruházásáról szóló határozat módosítása
A Microsoft Word file ~$-2016(III.21.)Kivonat.-Telki Község Képviselő-testülete 2016.évi közbeszerzési tervéről
A Microsoft Word file ~$-2016.(V.30.)Kivonat. 1105 hrsz ajándékozási szerződés
A Microsoft Word file ~$-2016.(V.30.)Kivonat.Önkormányzati feledatellátást szolgáló fejl. pályázat
A Microsoft Word file ~$-2016.(VI.27.)KivonaA Telki 1105 hrsz ingatlanban lévő tulajdoni hányad térítésmentes átruházásáról
A Microsoft Word file ~$-2016.(VI.27.)Kivonat.Műfűves Sportpálya felújításáról
A Microsoft Word file ~$-2016.(VI.27.)Kivonat.Sportpark pályázat
A Microsoft Word file ~$-2016.(VI.27.)Kivonat.Szervízút kialakításához kapcsolodó parkolóépítés és környezetrendezés
A Microsoft Word file ~$-2016.(VI.27.)Kivonat.beszámoló a közbiztonság helyzetéről
A Microsoft Word file ~$-2016.(VI.27.)Kivonat. ÉDV amortizáció
Fájlnév
A Microsoft Word file 001-2017 kivonat.2017.évi költségvetési koncepcióról
A Microsoft Word file 002-2017 kivonat.A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
A Microsoft Word file 003-2017 kivonat.Szociális és gyermekjóléti feladatokra vonatkozó
A Microsoft Word file 004-2017 kivonat.Egészségház tervpályázat kiírásának kérdéséről
A Microsoft Word file 005-2017 kivonat.A Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
A Microsoft Word file 006-2017 kivonat.Önkormányzati tulajdonú belterületi utak kiépítése, felújítása és korszerűsítése
A Microsoft Word file 007-2017(I.19.) kivonat. Boszorkányvölgy területének útépítési kérdéseiről
A Microsoft Word file 008-2017 kivonat.Egészségház koncepciójának tervpályáztatásáról
A Microsoft Word file 009-2017 kivonat.2017.évi költségvetés torvábbtárgyalásáról
A Microsoft Word file 010-2017 kivonat.2017-es költségvetésben a beruházási költségek közösségi ház tervezés
A Microsoft Word file 011-2017 kivonat.2017.évi munkatervről
A Microsoft Word file 012-2017 kivonat.2017.évi rendezvénytervről
A Microsoft Word file 013-2017 kivonat.Telki Völgyrét gázellátás kiépítésének kérdése
A Microsoft Word file 014-2017 kivonat. Telki Polgármesteri Hivatal SZMSZ elfogadásáról
A Microsoft Word file 015-2017 kivonat.Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2017.évi támogatásáról
A Microsoft Word file 016-2017 kivonat.„Támogatás” céljára elkülönített egyes előirányzatok összegének felhasználása
A Microsoft Word file 017-2017 kivonat.Önkormányzat által támogatott védőoltásokról
A Microsoft Word file 018-2017 kivonat.a helyi civil szervezetek részére nyújtható önkormányzati rendelt módosításáról
A Microsoft Word file 019-2017 kivonat.A Telki 8752 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának kérdéséről
A Microsoft Word file 020-2017 kivonat.Tájékoztatás az ivóvíz vízi közmű rendszer állami tulajdonba adásáról
A Microsoft Word file 021-2017 kivonat.Telki Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak felülvizsgálatáról
A Microsoft Word file 022-2017 kivonat.Telki Otthon Kft. kérelme Településrendezési Terv módosítására
A Microsoft Word file 023-2017 kivonat.zöldterületének gondozásáról szóló pályázati kiírásról
A Microsoft Word file 024-2017 kivonat.a Magyar Állam által kibocsátott Kamatozó Kincstárjegy vásárlásáról
A Microsoft Word file 025-2017 kivonat.A képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárás lefolytatása
A Microsoft Word file 026-2017 kivonat.zöldterületének gondozásáról szóló pályázati elbírálásáról
A Microsoft Word file 027-2017 kivonat.Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2017. évi fenntartási, kátyúzási
A Microsoft Word file 028-2017 kivonat.Rózsa utca-Pipacs utca útfelújítás pályázat kiírása
A Microsoft Word file 029-2017 kivonat.Telki Község Önkormányzata kormányzati funkcióinak felülvizsgálata
A Microsoft Word file 031-2017 kivonat.Budakeszi Rendőrőrs számára gépjármű beszerzéséről
A Microsoft Word file 032-2017 kivonat.Az étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó javaslatról
A Microsoft Word file 033-2017 kivonat.Telki Óvoda beiskolázási tervének elfogadásáról
A Microsoft Word file 034-2017 kivonat. Az orvosi rendelő bérleti szerződésének módosításáról
A Microsoft Word file 035-2017 kivonat.A Közösségi ház megvalósításának lehetőségéről
A Microsoft Word file 036-2017 kivonat.Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvétel pályázatának visszavonása
A Microsoft Word file 037-2017 kivonat.A Telki Áfonya utca közterületi részének hasznosításáról
A Microsoft Word file 038-2017 kivonat.Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló pályázat kiírásáról
A Microsoft Word file 039-2017(III.29.) Informatikai fejlesztés a Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolában kivonat
A Microsoft Word file 040-2017(III.29.) Informatikai fejlesztés a Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolában kivonat
A Microsoft Word file 041-2017 kivonat.Informatikai fejlesztés a Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskolában
A Microsoft Word file 042-2017 kivonat.Telki Óvoda energetikai fejlesztése KEHOP pályázaton
A Microsoft Word file 043-2017 kivonat.Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
A Microsoft Word file 044-2017 kivonat.Telki viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv módosításáról
A Microsoft Word file 045-2017 kivonat.Telki Község Képviselő-testülete 2017. évi Közbeszerzési Tervéről
A Microsoft Word file 046-2017 kivonat.Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
A Microsoft Word file 047-2017 kivonat.Telki Díszpolgári Cím adományozásáról
A Microsoft Word file 048-2017 kivonat.Telkiért Érdemérem adományozásáról
A Microsoft Word file 049-2017 kivonat.Telkiért Érdemérem adományozásáról
A Microsoft Word file 050-2017 kivonat.Telki szennyvízberuházási-projekt megvalósításával összefüggő kérdésekről
A Microsoft Word file 051-2017 kivonat.Tájékoztatás a hulladékszállítási közszolgáltatás helyzetéről
A Microsoft Word file 052-2017 kivonat.Telki 1258 és 1260 hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó társasházak kérdéséről
A Microsoft Word file 053-2017 kivonat.Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat kátyúzása ( pályázat kiértékelése )
A Microsoft Word file 054-2017 kivonat.Az önkormányzat tulajdonában lévő utak felújításáról pályázat kiértékelése
A Microsoft Word file 055-2017 kivonat.A Településkép Arculati Kézikönyv elkészítéséről
A Microsoft Word file 056-2017 kivonat.ÉDV Zrt. 2016. évi üzemeltetésre vonatkozó ívóvíz és szennyvízágazati beszámolójáról
A Microsoft Word file 057-2017 kivonat.Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázat
A Microsoft Word file 058-2017 kivonat.Telki Óvoda fűtéskorszerűsítésének kérdéséről
A Microsoft Word file 059-2017 kivonat.A Telki 1257-1 hrsz ingatlan térítésmentes átruházásáról
A Microsoft Word file 060-2017 kivonat.A Telki 125-2. hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó területrendezés,terülelátadásról
A Microsoft Word file 061-2017 kivonat.A Telki 1256-2 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó területrendezésről,területátadásról
A Microsoft Word file 062-2017(V.29.) kivonat.Telki Pipacsvirág Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgató kinevezés
A Microsoft Word file 063-2017(V.29.) kivonat A 2016. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
A Microsoft Word file 064-2017(V.29.) kivonat.Egészségház tervezési kérdéseiről
A Microsoft Word file 065-2017(V.29.) kivonat Az ivóvíz víziközmű rendszer állami tulajdonba adásáról
A Microsoft Word file 065-2017.(V.29.) kivonat Tájékoztatás az ivóvíz víziközmű rendszer állami tulajdonba adásáról
A Microsoft Word file 066-2017(V.29.) kivonat.Telki Fő utca 20. (169 hrsz ) ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
A Microsoft Word file 067-2017(V.29.) kivonat Petőfi u.4. szám alatti ingatlan megvásárlása
A Microsoft Word file 068-2017(V.29.) kivonat.Telki Völgyrét gázellátás kiépítésének kérdése
A Microsoft Word file 069-2017(V.29.) kivonat Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról
A Microsoft Word file 070-2017(V.29.) kivonat.Beszámoló a gyermekjóléti szolg működéséről
A Microsoft Word file 071-2017 (V.29.)kivonat Zsámbéki-Mentőállomás támogatási kérelméről
A Microsoft Word file 072-2017(V.29.) kivonat. Beszámoló a 2016. évi közbeszerzésekről
A Microsoft Word file 073-2017(V.29.) kivonat.Telki Óvoda energetikai fejlesztése KEHOP pályázaton való részvétel visszavonása
A Microsoft Word file 074-2017(VI.28.) kivonat.Beszámoló az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány működéséről
A Microsoft Word file 075-2017 (VI.28.) kivonat Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
A Microsoft Word file 076-2017(VI.28.)kivonat.A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
A Microsoft Word file 077-2017(VI.28) kivonat Beszámoló a temető és a ravatalozó 2016.évi üzemeltetéséről
A Microsoft Word file 078-2017(VI.28.) kivonat.Telki Óvoda fűtéskorszerűsítésének megvalósítására
A Microsoft Word file 079-2017(VI.28.) kivonat.A Telki Óvoda 2017-2018 tanév előkészítése, maximális csoportlétszám túllépéséről
A Microsoft Word file 080-2017(VI.28.) kivonat. Egészségház tervezési kérdéseiről
A Microsoft Word file 081-2017(VI.28.) kivonat.A Közösségi ház megvalósításának lehetőségéről a tervezési megbízás kiadásáról
A Microsoft Word file 082-2017(VI.28.) kivonat.Közösségi ház tervezési kérdéseiről
A Microsoft Word file 083-2017(VI.28.) kivonat. A forgalomképes önkormányzati ingatlanok értékesítésre kijelölésének felülvizsgálatáról
A Microsoft Word file 084-2017(VI.28.) kivonat Kisoroszi község Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási.Társ.csatlakozásának
A Microsoft Word file 085-2017(VI.28.) kivonat .Szigetszentmiklós község Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási.kilépés
A Microsoft Word file 086-2017(VI.28.) kivonat.Szigethalom-Duna-Vértes Köze Reg.Hull.Szigethalom kilépés
A Microsoft Word file 087-2017(VI.28.) kivonat.Halásztelek-Duna-Vértes Köze Reg.Hull.Szigethalom kilépés
A Microsoft Word file 088-2017(VI.28.) kivonat Polgármester jutalma
A Microsoft Word file 089-2017(VII.12.) kivonat.Egészségház tervezési kérdéseiről
A Microsoft Word file 090-2017(VII.12.) kivonat Sportcsarnok létesítéséről szóló megállapodások aláírásáról
A Microsoft Word file 091-2017(VII.12.) kivonat. Sportcsarnok létesítésről, Telki 1457 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jog alapításáról
A Microsoft Word file 092-2017(VII.12.) kivonat. Tájékoztató a szennyvízelvezetési és – tisztítási projekt egyes kérdéseiről
A Microsoft Word file 093-2017(VIII.10.) kivonat. Nyilatkozat visszavonásáról
A Microsoft Word file 094-2017(VIII.10.) kivonat. Nyilatkozat terv elfogadásáról
A Microsoft Word file 095-2017(VIII.10.) kivonat. Organica szerődés tervezetek nem elfogadásáról
A Microsoft Word file 096-2017(VIII.22.) kivonat.A Telki Óvoda 2016_2017. nevelési év munkájáról
A Microsoft Word file 097-2017(VIII.22.) kivonat.A nyári intézmény karbantartási munkákról 2017
A Microsoft Word file 098-2017(VIII.22.) kivonat.A Településkép Arculati Kézikönyv elkészítéséről
A Microsoft Word file 099-2017(VIII.22.) kivonat.Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
A Microsoft Word file 100-2017(VIII.22.) kivonat.Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése, vízgazdálkodás korszerűsítése
A Microsoft Word file 101-2017(VIII.22.) kivonat.Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése, vízgazdálkodás korszerűsítése
A Microsoft Word file 102-2017(VIII.22.) kivonat. Szociális célú tűzifa vásárlására szóló pályázat benyújtásáról
A Microsoft Word file 103-2017.(VIII.22.) Öh.Telki 456-6 és 532 hrsz-ú ingatlanok szabályzásához kapcsolódó területrendezés
A Microsoft Word file 104-2017.(VIII.22.) kivonat.Telki, Völgyrét területének
A Microsoft Word file 105-2017(VIII.25.) kivonat. A Telki Pipacsvirág Általános Iskola bővítése tárgyú együttműködési megállapodás
A Microsoft Word file 106-2017(VIII.25.) kivonat. Egészségház pályázaton való indulásról
A Microsoft Word file 107-2017(VIII.25.) kivonat. Egészségház pályázaton való indulásról-önrész biztosítása
A Microsoft Word file 108-2017(VIII.25.) kivonat. Szociális célú tűzifa vásárlására szóló 102-2017.(VIII.22.) Öh. számú hat.mód
A Microsoft Word file 109-2017(IX.25.) kivonat. Telki Óvoda 2017_2018 évi munkatervének elfogadásáról
A Microsoft Word file 110-2017(IX.25.) kivonat. Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek
A Microsoft Word file 111-2017(IX.25.) kivonat. Telki viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása
A Microsoft Word file 112-2017(IX.25.) kivonat. Helyi Építési szabályzat módosítás kérdéséről
A Microsoft Word file 113-2017(IX.25.) kivonat. Zápor utca útépítésének kérdéséről
A Microsoft Word file 114-2017(IX.25.) kivonat Közbiztonság növelését szolgáló kamera rendszer felülvizsgálatáról
A Microsoft Word file 115-2017(IX.25.) kivonat Telki 056-27 hrsz hasznosításáról
A Microsoft Word file 117-2017(IX.25.) kivonat Szándéknyilatkozat elfogadásáról
A Microsoft Word file 118-2017(IX.25.) kivonat Bursa Hungarica
A Microsoft Word file 119-2017(IX.25.) kivonat Féléves Magyar Állampapír vásárlásáról
A Microsoft Word file 120-2017(X.30.) kivonat Telki Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztésének kérdéséről
A Microsoft Word file 121-2017(X.30.) kivonat Az önkormányzat Intézményei ( Iskola, Óvoda, Polgármesteri Hivatal, stb.)
A Microsoft Word file 122-2017(X.30.) kivonat Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elfogadásról
A Microsoft Word file 122_2017.(X.30)_Telki_TAK.melléklet
A Microsoft Word file 123-2017(X.30.) kivonat Az önkormányzat tulajdonában lévő Telki, Zápor utca II. ütem útépítési és CSAP
A Microsoft Word file 124-2017(X.30.) kivonat Telki úthálózatának hóeltakarítási és téli síkosságmentesítési munkáira pályázat
A Microsoft Word file 125-2017(X.30.) kivonat A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szóló ajánlatok elbírálása
A Microsoft Word file 126-2017(X.30.) kivonat Telki Völgyrét útépítés és csapadékvíz-elvezetési engedélyezési terv felülvizsgálatáról
A Microsoft Word file 127-2017(X.30.) kivonat Telki 55616 hrsz-ú ingatlan szabályzásához kapcsolódó területrendezés
A Microsoft Word file 128-2017(X.30.) kivonat A Telki 1251 hrsz-ú ingatlan ingatlanrészének bérletéről
A Microsoft Word file 129-2017(X.30.) kivonat Telki, Kőrisfa utca 38 hrsz-ú ingatlant érintő telekalakítás kérdéséről
A Microsoft Word file 130-2017(X.30.) kivonat A Telki Polgárőrség Egyesület 2017.évi támogatási keret módosítása
A Microsoft Word file 131-2017(X.30.) kivonat Telki község önkormányzat képviselő-testület
A Microsoft Word file 132-2017(X.30.) kivonat Telki Tücsök utca 1301 hrsz Egészségház megvalósítás
A Microsoft Word file 133-2017. (XI.08) kivonat Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátásáról
A Microsoft Word file 134-2017. (XI.08.) kivonat Telki Völgyrét 1266 hrsz-ú ingatlan telekrendezéséről
A Microsoft Word file 135-2017. (XI.08) kivonat A Telki 05627 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
A Microsoft Word file 136-2017.(XI.30.) kivonat Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek
A Microsoft Word file 137-2017.(XI.30.) kivonat. 2018. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
A Microsoft Word file 138-2017. (XI.30) kivonat Telki szennyvízberuházási-projekt megvalósításáról- vállalkozási szerződés aláírásáról
A Microsoft Word file 139-2017. (XI.30) kivonat HÉSZ módosítás Fáth - ház
A Microsoft Word file 140-2017.(XI.30.) kivonat Telki önkormányzati tulajdonú belterületi úthálózatának
A Microsoft Word file 141-2017.(XI.30.) kivonat Az önkormányzat tulajdonában lévő
A Microsoft Word file 142-2017. (XI.30) kivonat Gyöngy utca- Gyöngy köz utca szabályozásához kapcsolódó terület rendezése
A Microsoft Word file 143-2017. (XI.30) kivonat Az Óvoda Iskola Telkiben Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
A Microsoft Word file 144-2017. (XI.30) kivonat Telki Víz Kft. végelszámolásáról. zárómérleg
A Microsoft Word file 145-2017 kivonat. Telki Víz Kft. végelszámolásáról
A Microsoft Word file 146-2017(XI.30.) kivonat. Telki Víz Kft. végelszámolásáról
A Microsoft Word file 147-2017.(XI.30.) kivonat Telki Völgyrét 1275 és 1276 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
A Microsoft Word file 148-2017. (XI.30) kivonat A polgármester jutalmáról
A Microsoft Word file 149-2017.(XII.11.) kivonat Telki szennyvízberuházási-projekt megvalósításáról szóló
A Microsoft Word file 150-2017.(XII.18.) kivonat Telki Község Önkormányzatának
A Microsoft Word file 151-2017.(XII.18.) kivonat A Közösségi ház megvalósításának kérdéséről a tervek ismertetése
A Microsoft Word file 152-2017.(XII.18.) kivonat A Közösségi ház megvalósításának kérdéséről
A Microsoft Word file 153-2017.(XII.18.) kivonat Telki Völgyrét 1275 és 1276 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról
A Microsoft Word file 154-2017 kivonat. étkezésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról
A Microsoft Word file 155-2017.(XII.18.) kivonat Az étkeztetésre vonatkozó
A Microsoft Word file 156-2017.(XII.18.) kivonat A Telki Önkormányzatnál az iparűzési adó bevallásokra vonatkozó vizsgálat lezárásáról
A Microsoft Word file 157-2017.(XII.18.) kivonat A belső ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosításáról
A Microsoft Word file 158-2017.(XII.18.) kivonat A 2018. évi belső ellenőrzési tervről
A Microsoft Word file 159-20~1
A Microsoft Word file 160-20~1
A Microsoft Word file 161-2017.(XII.18.) kivonat A Budakeszi Rendőrörs örsparancsnoki kinevezéséről
A Microsoft Word file 162-2017.(XII.18.) kivonat Helyi Esélyegyenlőségi Program kivonat
A Microsoft Word file 163-2017.(XII.18.) kivonat Óvoda-Iskola Alapitvány kuratóriumi tag személyi változás
A Microsoft Word file 164-2017.(XII.18.) kivonat Telki Tücsök utca 1301 hrsz ingatlanra tervezett Egészségház megvalósítás
Fájlnév
A Microsoft Word file 001-2018.(I.11.) Az önkormányzati tulajdonú Intézmények épületeinek napi takarítási valamint nagytakarítási munkálatainak elvégz
A Microsoft Word file 002-2018.(I.11.) Egészségház műszaki ellenőri feladatinak ellátásáról
A Microsoft Word file 003-2018.(I.11.) A Telki 1278 és 1301 hrsz ingatlanok telekalakítási ügye
A Microsoft Word file 004-2018.(I.11.) Telki HÉSZ módosítás-véleményezés lezárása
A Microsoft Word file 005-2018.(I.11.) A Telki körzeti megbízott kinevezéséről
A Microsoft Word file 006-2018.(I.11.) Hulladékszállítás közbeszerzés kiírása
A Microsoft Word file 007-2018.(I.29.) Az önkormányzat és intézményei napi takarítási és nagytakarítási munkáinak elvégzésére pályázat elbírálásáról
A Microsoft Word file 008-2018.(I.29.) Telki község szociális, család és gyermekjóléti feladatainak ellátására
A Microsoft Word file 009-2018.(I.29.) Budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában kötendő szerződésről és annak finanszírozásáról
A Microsoft Word file 010-2018.(II.19.) Telki Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről
A Microsoft Word file 011-2018.(II.19.) Telki Óvoda létszámfejlesztés kérdése
A Microsoft Word file 012-2018.(II.19.) Telki 062-4 hrsz megvásárlásáról
A Microsoft Word file 013-2018.(II.19.) Közbeszerzési Tervéről
A Microsoft Word file 014-2018.(II.19.) KEHOP pályázat elszámolásával kapcsolatos szakértői tevékenység végzése
A Microsoft Word file 015-2018.(II.19.) A Telki 1256-2 hrsz-ú ingatlanban lévő önkormányzat tulajdon hányad értékesítéséről
A Microsoft Word file 016-2018.(II.19.) Önkorm.tul.zöldterületek extenzív és intenzív zöldterületek, valamint a Telki Óvodák pályázat kiírása
A Microsoft Word file 017-2018.(II.19.) Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2017. évi fenntartási, kátyúzási munkáira pályázat kiírása
A Microsoft Word file 018-2018.(II.19.) Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózatés járda építési és felújítási munkáira pályázat kiírása
A Microsoft Word file 019-2018.(II.19.) Telki Kultúra Alapítvány Megállapodás módosítása
A Microsoft Word file 020-2018.(II.19.) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjairól
A Microsoft Word file 021-2018.(II.19.) Civil szervezetek elszámolásának kérdéséről
A Microsoft Word file 022-2018.(II.19.) Civil szervezetek elszámolásának kérdéséről
A Microsoft Word file 023-2018.(II.19.) Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
A Microsoft Word file 024-2018.(II.19.) Gyepmesteri szerződés felmondásáról
A Microsoft Word file 025-2018.(II.19.) Telki 925-7 hrsz-ú ingatlan telekbővítési ügye
A Microsoft Word file 026-2018.(II.19.) Budajenői ingatlanoknak a Telki szennyvízhálózatra történő rákötés lehetőségéről
A Microsoft Word file 027-2018.(II.19.) A szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáró0l
A Microsoft Word file 028-2018.(II.19.) Telki Község Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről
A Microsoft Word file 029-2018.(II.19.) Telki Község 2018. évi rendezvénytervéről
A Microsoft Word file 030-2018.(II.19.) A Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
A Microsoft Word file 031-2018.(III.26.) Közterület-felügyelő beszámolójáról
A Microsoft Word file 032-2018.(III.26.) A település közigazgatási területén belül található önkormányzati tulajdonú extenzív és intenzív zöldterületek valamint a Telki Óvodák zöldterület
A Microsoft Word file 033-2018.(III.26.) Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2018. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (pályázat értékeléséről)
A Microsoft Word file 034-2018.(III.26.) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi út-és járdahálózat felújítási és járdaépítési munkáira (pályázat kiértékelése)
A Microsoft Word file 035-2018.(III.26.) Gyepmesteri pályázatok értékeléséről
A Microsoft Word file 036-2018.(III.26.) Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló pályázat kiírásáról
A Microsoft Word file 037-2018.(III.26.) Tájékoztatás a hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás helyzetéről
A Microsoft Word file 038-2018.(III.26.) Telki 723-4 hrsz-ú közterületi ingatlan elnevezéséről
A Microsoft Word file 039-2018.(III.26.) Orgona utca szabályozásához kapcsolódó terület rendezés 1022-2 hrsz
A Microsoft Word file 040-2018.(III.26.) Telki Óvoda továbbképzési tervének elfogadásáról
A Microsoft Word file 041-2018.(III.26.) Telkiért Érdemérem adományozásáról
A Microsoft Word file 042-2018.(III.26.) Telki Ifjúsági díj adományozásáról
A Microsoft Word file 043-2018.(IV.13.) Megállapodás a Nemzeti Sportközponttal
A Microsoft Word file 044-2018.(IV.13.) Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről
A Microsoft Word file 045-2018.(IV.13.) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására vonatkozó pályáza
A Microsoft Word file 046-2018.(IV.16.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó Pályázat benyújtásáról
A Microsoft Word file 047-2018.(IV.16.) Öh. Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről
A Microsoft Word file 048-2018.(IV.19.) PM.UT pályázat benyújtása
A Microsoft Word file 049-2018.(IV.19.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó pályázat Útfelújítás
A Microsoft Word file 050-2018.(IV.23.) Telki 723_4 hrsz-ú közterületi ingatlan elnevezéséről
A Microsoft Word file 051-2018.(IV.23.) Az önkormányzat tulajdonában levő Telki, Sármány utca 1373 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
A Microsoft Word file 052-2018.(IV.23.) Egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek 2018. évi támogatásáról
A Microsoft Word file 053-2018.(IV.23.) ÉDV Zrt. 2017. évi üzemeltetésre vonatkozó ívóvíz és szennyvízágazati beszámolója
A Microsoft Word file 054-2018.(IV.23.) Öh. kivonat A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
A Microsoft Word file 055-2018.(IV.23.) A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról szóló beszámoló elfogadása
A Microsoft Word file 056-2018.(IV.23.) A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről
A Microsoft Word file 057-2018.(IV.23.) Telki 797-2 hrsz ingatlantulajdonos kérelem
A Microsoft Word file 058-2018.(IV.23.) Telki 792-2 hrsz ingatlantulajdonos kérelme
A Microsoft Word file 059-2018.(IV.23.) A Telki 1105 hrsz ingatlanban lévő tulajdoni hányad térítésmentes átruházásáról
A Microsoft Word file 060-2018.(IV.23.) Ingatlanrendezési szerződés – Telki 36-1 hrsz
A Microsoft Word file 061-2018.(V.16.) Tornacsarnok alternetívák kizárása
A Microsoft Word file 062-2018.(V.28.) Fellebbezési ügy megtárgyalása külterületi ingatlanszerzés engedélyezése kérdésében
A Microsoft Word file 063-2018.(V.28.) Telki Község települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint a szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása
A Microsoft Word file 064-2018.(V.28.) Alpolgármesteri tisztségről történő lemondásról
A Microsoft Word file 065-2018.(V.28.) Önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése
A Microsoft Word file 066-2018.(V.28.) Telki község Képviselő-testülete 2018. évi költségvetésének I. negyedéves végrehajtásáról
A Microsoft Word file 067-2018.(V.28.) A 2017. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
A Microsoft Word file 068-2018.(V.28.) Telki Község Önkormányzat Képviselő-testület belső ellenőri terv végrehajtásáról
A Microsoft Word file 069-2018.(V.28.) Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről
A Microsoft Word file 070-2018.(V.28.) A bölcsődei ellátás 2019.január 1-től történő biztosításának formájáról
A Microsoft Word file 071-2018.(V.28.) Új fogorvosi körzet kialakításáról
A Microsoft Word file 072-2018.(V.28.) Zsámbéki Mentőállomás támogatási kérelme
A Microsoft Word file 073-2018.(V.28.) A Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséről
A Microsoft Word file 074-2018.(V.28.) Telki 723-4 hrsz-ú közterületi ingatlan elnevezéséről
A Microsoft Word file 075-2018.(V.28.) Napsugár utca útépítési terveinek megrendeléséről
A Microsoft Word file 076-2018.(VI.7.) Telki Község települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint a szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása”
A Microsoft Word file 077-2018.(VI.25.) Pénzügyi Bizottsága új külső bizottsági tag megválasztása
A Microsoft Word file 078-2018.(VI.25.) Pénzügyi Bizottsága új tag megválasztása
A Microsoft Word file 079-2018.(VI.25.) A Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnok kinevezéséről
A Microsoft Word file 080-2018.(VI.25.) Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
A Microsoft Word file 081-2018.(VI.25.) Beszámoló a temető és a ravatalozó 2017.évi üzemeltetéséről
A Microsoft Word file 082-2018.(VI.25.) Beszámoló az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány működéséről
A Microsoft Word file 083-2018.(VI.25.) Telki Óvoda Pedagógiai Program módosításáról
A Microsoft Word file 084-2018.(VI.25.) A Telki Óvoda beruházási keret megemeléséről
A Microsoft Word file 085-2018.(VI.25.) Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
A Microsoft Word file 086-2018.(VI.25.) A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
A Microsoft Word file 087-2018.(VI.25.) Zápor utca útépítésének kérdéséről
A Microsoft Word file 088-2018.(VI.25.) A bölcsődei ellátás 2019.január 1-től történő biztosításának formájáról
A Microsoft Word file 089-2018.(VI.25.) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00338 pályázat ( ASP) szabályzatok jóváhagyása
A Microsoft Word file 090-2018.(VI.25.) Telki 061-2,062-3,062-4,065 és 062-3-A hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról
A Microsoft Word file 091-2018.(VI.25.) Telki 062-4 hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonásáról
A Microsoft Word file 092-2018.(VI.25.) Konzorciumi együttműködési megállapodás
A Microsoft Word file 093-2018.(VI.25.) Gyermekjóléti beszámoló kiegészítése
A Microsoft Word file 094-2018.(VI.25.) Telki 7922 hrsz ingatlan - ingatlanrész megvásárlásáról
A Microsoft Word file 095-2018.(VI.25.) Telki Tulipán u. 556-17 hrsz ingatlan-rendezési ügye
A Microsoft Word file 096-2018.(VI.25.) Áfonya utca mögötti közterületi ingatlanok megvásárlásáról, hasznosításáról
A Microsoft Word file 097-2018.(VI.25.) A Telki Áfonya utca közterületi részének hasznosításáról
A Microsoft Word file 098-2018.(VI.25.) Egészségház bútor és eszközbeszerzése
A Microsoft Word file 099-2018.(VI.25.) Egészségház bútor és eszközbeszerzése II
A Microsoft Word file 100-2018.(VI.25.) Épülő Egészségház közműveinek kiépítéséről-útépítés
A Microsoft Word file 101-2018.(VI.25.) Épülő Egészségház közműveinek kiépítéséről-szennyvízcsatorna
A Microsoft Word file 102-2018.(VI.25.) Telki Közösségi ház megvalósítás közbeszerzés kiírása
A Microsoft Word file 103-2018.(VI.25.)Fellebbezési ügy megtárgyalása külterületi ingatlanszerzés engedélyezése kérdésében
A Microsoft Word file 104-2018.(VI.25.) MLSz szándéknyilatkozat
A Microsoft Word file 105-2018.(VIII.10.) Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében
A Microsoft Word file 106-2018.(VIII.27.) Beszámoló A Telki Óvoda 2017-2018. nevelési év munkájáról
A Microsoft Word file 107-2018.(VIII.27.) Telki Óvoda középtávú továbbképzési tervének elfogadásáról
A Microsoft Word file 108-2018.(VIII.27.) BÖT Társulási megállap.mód
A Microsoft Word file 109-2018.(VIII.27.) Szociális tűzifa pályázat
A Microsoft Word file 110-2018.(VIII.27.) Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló pályázat kiírásáról
A Microsoft Word file 111-2018.(VII.27.) Telki Erdő u. 26-2 hrsz ingatlan ingatlanrendezési ügye
A Microsoft Word file 112-2018.(VIII.27.) Telki Nyugdíjas Egyesület 2018. évi támogatási kérelme
A Microsoft Word file 113-2018.(VIII.27.) A nyári intézmény karbantartási munkákról 2018.
A Microsoft Word file 114-2018.(VIII.27.) Önkormányzati hatósági ügyben fellebbezés
A Microsoft Word file 115-2018.(IX.10.) Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat benyújtás
A Microsoft Word file 116-2018.(IX..10.) Telki Közösségi ház megvalósítás közbeszerzés
A Microsoft Word file 117-2018.(IX.10.) Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat benyú
A Microsoft Word file 118-2018.(IX.26.) Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018.01.01-2018.08.31 közötti időszak költségvetési gazdálkodásáról.
A Microsoft Word file 119-2018.(IX.26.) Helyi Építési szabályzat módosítás kérdéséről
A Microsoft Word file 120-2018.(IX..10.) Sportcsarnok tervezési program elfogadásáról
A Microsoft Word file 121-2018.(IX.26.) Határozott idejű védőnői állás betöltése
A Microsoft Word file 122-2018.(IX.26.) Közösségi ház kivitelezés lebonyolítás és műszaki ellenőri feladatinak ellátásáról
A Microsoft Word file 123-2018.(IX.26.) Telki Kultúra Alapítvány támogatási keret módosítása
A Microsoft Word file 124-2018.(IX..10.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való
A Microsoft Word file 125-2018.(IX.26.) Telki viziközművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása
A Microsoft Word file 126-2018.(IX.26.) Telki 061-2,062-3,062-4,065 és 062-3-A hrsz-ú ingatlanok telekalakításáról
A Microsoft Word file 127-2018.(IX..10.) Telki Tulipán u. 556-17 hrsz ingatlan-rendezési ügye
A Microsoft Word file 128-2018.(IX.26.) Gyepmesteri pályázatok értékeléséről
A Microsoft Word file 129-2018.(IX.26.) Fogorvosi praxis kérdése
A Microsoft Word file 130-2018.(IX.26.) Organica Zrt és a Telki község Önkormányzata között hatályban lévő szerződések felülvizsgálatáról
A Microsoft Word file 131-2018.(X.05.) Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről
A Microsoft Word file 132-2018.(X.05.) Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről együttműködési megállapodás módosítása
A Microsoft Word file 133-2018.(X.05.) Ör. Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről együttműködési megállapodás aláírásáról
A Microsoft Word file 134-2018.(X.05.) Ör. Sportcsarnok létesítésével kapcsolatos kérdésekről együttműködési megállapodások aláírásáról
A Microsoft Word file 135-2018.(X.05.) Ör. Helyi Építési szabályzat módosítás kérdéséről
A Microsoft Word file 136-2018.(XI.06.) Öh. Új Sportcsarnok padlózata
A Microsoft Word file 137-2018.(XI.06.) Öh. Új Sportcsarnok tervismertetője
A Microsoft Word file 138-2018.(XI.06.) Öh. Új fogorvosi körzet kialakításáról
A Microsoft Word file 139-2018.(XI.06.) Öh. Háziorvosi, gyermekorvosi feladatellátási és használatba adási szerződések megkötéséről
A Microsoft Word file 140-2018.(XI.06.) Öh. Magyar Labdarúgó Szövetség útépítési és parkoló kialakítási kezdeményezés
A Microsoft Word file 141-2018.(XI.06.) Öh. Magyar Labdarúgó Szövetség közműhálózat csatlakozási hozzájárulás
A Microsoft Word file 142-2018.(XI.06.) Öh. Egészségház parkosítás 2. ütem
A Microsoft Word file 143-2018.(XI.06.) Öh. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó pályázat kiírásáról
A Microsoft Word file 144-2018.(XI.06.) Öh. Helpynet Vezetői Infokommunikációs Rendszer bevezetéséről
A Microsoft Word file 145-2018.(XI.06.) Öh. A Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról
A Microsoft Word file 146-2018.(XI.06.) Öh. Köztemető üzemeltetése pályázat útján
A Microsoft Word file 147-2018.(XI.06.) Öh. Telki 428 hrsz-ú közterületi ingatlan értékesítéséről
A Microsoft Word file 148-2018.(XI.06.) Öh. Telki Kőrisfa utca 36-3 és 36-4 hrsz ingatlan-rendezési ügye (Ingatlan-rendezési szerződés – 36-3 és 36-4 hrsz.)
A Microsoft Word file 149-2018.(XI.06.) Ör. Telki Tücsök utca 1300 hrsz ingatlan-rendezési ügye
A Microsoft Word file 150-2018.(XI.06.) Ör. Telki 36-3 hrsz ingatlanrendezési ügye
A Microsoft Word file 151-2018.(XI.06.) Öh. Organica Zrt és a Telki község Önkormányzata között megállapodás módosításáról
A Microsoft Word file 152-2018.(XI.13.) Völgyrét csatornázás kivitelezése
A Microsoft Word file 153-2018.(XI.13.) Informatikai fejlesztés támogatásáról
A Microsoft Word file 154-2018.(XI.13.) A Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bővítése tárgyú fejlesztés kérdései
A Microsoft Word file 155-2018.(XI.13.) Helyi Építési Szabályzat módosítása
A Microsoft Word file 156-2018.(XI.13.)Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés
A Microsoft Word file 157-2018.(XI.13.)Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés
A Microsoft Word file 158-2018.(XI.13.)Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés
A Microsoft Word file 159-2018.(XI.13.)Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés
A Microsoft Word file 161-2018.(XI.06.) Öh. A Zsámbéki, Telki, Perbáli és Budajenői szennyvízelvezetési agglomerációk nyilatkozat kiadásáról
A Microsoft Word file 162-2018.(XII.10.) Ör. A polgármester jutalmáról
A Microsoft Word file 163-2018.(XII.10.)Tájékoztató Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek 2018. folyó évi költségvetési gazdálkodásáról
A Microsoft Word file 164-2018.(XII.10.)Telki Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciójanak elfogadásáról
A Microsoft Word file 165-2018.(XII.10.)A lakás céljára szóló ingatlanok bérleti díjainak emeléséről
A Microsoft Word file 166-2018.(XII.10.)Az étkeztetésre vonatkozó
A Microsoft Word file 167-2018.(XII.10.)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
A Microsoft Word file 168-2018.(XII.10.)A belső ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szerződés
A Microsoft Word file 169-2018.(XII.10.)A 2019. évi belső ellenőrzési tervről
A Microsoft Word file 170-2018.(XII.10.)Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola konyha üzemeltetési
A Microsoft Word file 171-2018.(XII.10.)Házi szennyvíz átemelők villamos energia ellátásával
A Microsoft Word file 172-2018.(XII.10.)Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi ajánlat
A Microsoft Word file 173-2018.(XII.10.)Ügyvédi tevékenység ellátására vonatkozó megbízás kérdéséről
A Microsoft Word file 175-2018.(XII.10.) Beszerzési szabályzat elfogadása
A Microsoft Word file 176-2018. (XII.10.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Telki Árnyas u. 14B szám alatti közérdekű bérlakás bérleti jogáról
A Microsoft Word file 177-2018. (XII.10.) Pályázati kiírás önálló fogorvosi körzet területi ellátási köt
A Microsoft Word file 178-2018. (XII.10.) Pénzeszköz átadási megállapodás aláírásáról
A Microsoft Word file 179-2018. (XII.10.) Budakeszi Rendőrörs év végi jutalmazáshoz történő hozzájárulásról
A Microsoft Word file 180-2018. (XII.10.) Telki Község Képviselő_testületének 2019 évi munkatervéről
A Microsoft Word file 181-2018. (XII.10.) Telki Község 2019 évi rendezvényeiről
A Microsoft Word file 182-2018. (XII.10.) Magánút önkormányzati tulajdonban történő átadása
A Microsoft Word file 183-2018. (XII.10.) Temető üzemeltetésre vonatkozó pályázatok elbírálása
A Microsoft Word file 184-2018. (XII.10.) Gyepmesteri szerződés módosítása
Fájlnév
A Microsoft Word file 001-2019.(I.17).Csapadékvíz_pályázat_benyújtásról
A Microsoft Word file 002-2019(I.17.)Csapadékvíz_pályázat_benyújtásáról-önrész
A Microsoft Word file 003-2019(I.28.)Tájékoztató_az_önkormányzati_beruházások_helyzetéről
A Microsoft Word file 004-2019(I.28.)Gyepmesteri_szerződés_kérdéséről
A Microsoft Word file 005-2019(I.28.)_Az_önkormányzati_tulajdonú_Intézmények_épületeinek_napi_takarítási,_valamint
A Microsoft Word file 006-2019(I.28.)Helyi_Esélyegyenlőségi_Program___elfogadása
A Microsoft Word file 007-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 008-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 009-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 010-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 011-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 012-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 013-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 014-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 015-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 016-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 017-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 018-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 019-2019(I.28.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 020-2019(II.08.)Kiegyenlítő_bérrendezési_alap_támogatásra_pályázat_benyújtásáról
A Microsoft Word file 021-2019(II.14.)Az_önkormányzati_tulajdonú_intézmények_épületeinek_napi_takarítási,_valamint_
A Microsoft Word file 022-2019(II.14.)A_település_közigazgatási_területén_belül_található_önkormányzati
A Microsoft Word file 023-2019(II.14.)Helyi_Építési_szabályzat_módosítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 024-2019(II.14.)Önálló_fogorvosi_körzet_területi_ellátási_kötelezettségére_
A Microsoft Word file 025-2019(II.14.)Telki_Község_Képviselő-testülete_úgy_határozott,_hogy_a_közvilágítási_lámpák_budapesti_kódolású_vezérlőjét_az_ELMÜ-től_megrendeli._
A Microsoft Word file 026-2019(II.25.)Közösségi_ház_és_könyvtár_létrehozása
A Microsoft Word file 027-2019(II.25.)Közösségi_ház_és_könyvtár_létrehozása
A Microsoft Word file 028-2019(II.25.)Az_önkormányzat_tulajdonában_lévő_úthálózat_2019._évi_fenntartási,_kátyúzási
A Microsoft Word file 029-2019(II.25.)Az_önkormányzati_tulajdonú_intézmények_üzemeltetési_feladatairól
A Microsoft Word file 030-2019(II.25.)Az_önkormányzati_tulajdonú_intézmények_üzemeltetési_feladatairól
A Microsoft Word file 031-2019(II.25.)GDPR_bevezetéséhez_szükséges_feladatok_és_DPO_tisztségellátása
A Microsoft Word file 032-2019(II.25.)Civil_szervezetek_támogatására_vonatkozó_pályázat_
A Microsoft Word file 033-2019(II.25.)Környezetvédelmi_Alap_felhasználásáról_szóló
A Microsoft Word file 034-2019(II.25.)Telki_Óvoda_nyári_nyitvatartási_rendjéről
A Microsoft Word file 035-2019(II.25.)A_polgármester_szabadságolási_ütemtervének_jóváhagyásáról
A Microsoft Word file 036-2019(II.25.)Szavazóbizottság_megalakítása
A Microsoft Word file 037-2019(II.25.)Telki_Díszpolgára_cím_adományozásáról
A Microsoft Word file 038-2019(II.25.)Telkiért_Érdemérem_adományozásáról
A Microsoft Word file 039-2019(III.25.)2019_2020-es_nevelési_évben_az_óvodai_beiratkozás_
A Microsoft Word file 040-2019(III.25.)Óvodavezetői_pályázat_kiírásáról
A Microsoft Word file 041-2019(III.25.)Egyesületek,_alapítványok,_társadalmi_szervezetek
A Microsoft Word file 042-2019(III.25.)Telki_község_Képviselő-testülete_és_szervei_2019._évi_költségvetésében
A Microsoft Word file 043-2019(III.25.)Az_önkormányzati_tulajdonú_intézmények_üzemeltetési_feladataira
A Microsoft Word file 044-2019(III.25.)Az_önkormányzat_közigazgatási_terültén_található_közterületek
A Microsoft Word file 045-2019(III.25.)Az_önkormányzat_tulajdonában_lévő_úthálózat_
A Microsoft Word file 046-2019(III.25.)A_település_közigazgatási_területén_belül_található_önkormányzati
A Microsoft Word file 047-2019(III.25.)Telki_Község_Képviselő-testülete_2019._évi_Közbeszerzési_Tervéről
A Microsoft Word file 048-2019(III.25.)Együttműködési_megállapodás_megkötése_Budakeszi_Járásban_létrehozott
A Microsoft Word file 049-2019(III.25.)Közösségi_ház_és_könyvtár_létrehozása
A Microsoft Word file 050-2019(III.25.)Közösségi_ház_és_könyvtár_intézményvezetői
A Microsoft Word file 051-2019(III.25.)Közösségi_ház_és_Könyvtár_bútor_és_eszközbeszerzése
A Microsoft Word file 052-2019(III.25.)Közösségi_ház_és_Könyvtár_Hang-_és_fénytechnikai_beszerzés
A Microsoft Word file 053-2019(III.25.)Pajta_homlokzat-felújítás
A Microsoft Word file 054-2019(III.25.)Szabályzat_elfogadása
A Microsoft Word file 055-2019(III.25.)Fogorvosi_kártalanítás_kérdéséről
A Microsoft Word file 056-2019(III.25.)Fogorvosi_rendelő_használatáról
A Microsoft Word file 057-2019(III.25.)Vagyongazdálkodási_irányelvek
A Microsoft Word file 058-2019(III.25.)Az_önkormányzat_tulajdonában_lévő_forgalomképes_ingatlanok
A Microsoft Word file 059-2019(III.25.)Önkormányzati_tulajdonú_Telki_1266_2_és_1266_5_hrsz_ingatlanokra
A Microsoft Word file 060-2019(III.25.)A_Telki_Önkormányzat_cafeteria_szabályzat_elfogadásról
A Microsoft Word file 061-2019(IV.02.)Közösségi_ház_és_könyvtár_létrehozása
A Microsoft Word file 062-2019._(IV.02.)Fogorvosi_kártalanítás
A Microsoft Word file 063-2019(IV.02.)Egészségügyi_alapellátás_telephely_változás
A Microsoft Word file 064-2019(IV.02.)Fogorvosi_feladatellátási_szerződés_módosításáról
A Microsoft Word file 065-2019.(V.06)_Ör._Beszámoló_a_közbiztonság_helyzetéről
A Microsoft Word file 066-2019(IV.06.)Telki_Iskola_kosárlabdapálya_sportcélú_fejlesztésének_kérdéséről
A Microsoft Word file 067-2019(V.06.)A_Tücsök_utcai_útépítéssel_összefüggő_teleülésrendezési_szerződésről
A Microsoft Word file 068-2019(V.06.)_Tájékoztató_Telki_Község_Önkormányzatának_és_intézményeinek_gazdálkodásáról
A Microsoft Word file 069-2019(V.06.)beszámoló_ÉDV_Zrt._2018._évi_üzemeltetésre_vonatkozó_ívóvíz_és_szennyvízágazati
A Microsoft Word file 070-2019(V.06.)Budaörsi_Mentőállomás_támogatási_kérelméről
A Microsoft Word file 071-2019(V.06.)Gyepmesteri_szerződés_kérdéséről
A Microsoft Word file 072-2019(V.06.)Döntés_a_Budakeszi_orvosi_ügyelet_ellátása_tárgyában_megkötött_szerződés
A Microsoft Word file 073-2019(V.06.)Budakörnyéki_Sörfesztiválról
A Microsoft Word file 074-2019(V.06.)tájékoztató_Budaörsi_Önkormányzati_Társulás_keretében_megrendezendő_focikupa_programról
A Microsoft Word file 075-2019(V.06.)Tájékoztató_a_település_belterületén_elszaporodott_rókákkal_kapcsolatos_eljárási_lehetőségekről
A Microsoft Word file 076-2019(IV.06.)Telki_Árok_utca_szabályozásához_kapcsolódó_területrendezés
A Microsoft Word file 076-2019(V.06.)Telki_1105_hrsz-ú_ingatlan_helyzetéről
A Microsoft Word file 078-2019(V.06.)Helynet_behajtási_engedélyekkel_kapcsolatos_fejlesztése
A Microsoft Word file 079-2019(V.06.)Szavazóbizottság_megalakítása
A Microsoft Word file 080-2019(V.06.)_Havas_Ferenc_díj_adományozásáról
A Microsoft Word file 081-2019(V.22.)Zsámbéki_medence_szennyvíztisztítás_fejlesztése_(ÉMO_17)_című_megvalósítása
A Microsoft Word file 082-2019(V.27.)_2018._évi_belső_ellenőrzési_terv_végrehajtásáról
A Microsoft Word file 083-2019(V.27.)_Önkormányzati_feladatellátást_szolgáló_fejlesztések_támogatásra_vonatkozó_pályázat
A Microsoft Word file 084-2019._(V.27.)Önkormányzati_feladatellátást_szolgáló_fejlesztések_támogatásra_vonatkozó_pályázat
A Microsoft Word file 085-2019._(V.27.)Az_önkormányzati_tulajdonú_Intézmények_üzemeltetési_feladataira_vonatkozó_pályázat
A Microsoft Word file 086-2019(V.27.)Beszámoló_a_jegyzői_hatáskörbe_tartozó_gyámügyi_feladatokról
A Microsoft Word file 087-2019._(V.27.)Az_önkormányzati_tulajdonú_Intézmények_üzemeltetési_feladataira_vonatkozó_pályázat_elbírálása
A Microsoft Word file 088-2019._(V.27.)Beszámoló_a_gyermek-_és_ifjúságvédelmi_tevékenységről
A Microsoft Word file 089-2019._(V.27.)Beszámoló_az_egészségügyi_alapellátás_helyzetéről
A Microsoft Word file 090-2019._(V.27.)Pedagógusi_elismerés_odaítélése
A Microsoft Word file 091-2019._(V.27.)Közösségi_színtér_létrehozása
A Microsoft Word file 092-2019._(V.27.)Közösségi_ház_és_könyvtár_intézményvezetői_megbízásra_vonatkozó_pályázat
A Microsoft Word file 093-2019._(V.27.)Közösségi_szintér_könyvtárosi_állásra_pályázat_kiírásáról
A Microsoft Word file 094-2019._(V.27.)Szavazóbizottság_megalakítása
A Microsoft Word file 095-2019._(V.27.)Egészségügyi_Díj_adományozásáról
A Microsoft Word file 096-2019.(VI.25)Telki_Óvoda_Óvodavezetői_pályázatokkal_kapcsolatos_döntés
A Microsoft Word file 097-2019.(VI.25)_Ör.Óvodavezető_kinevezéséről
A Microsoft Word file 098-2019.(VI.25)Telki_Óvoda_névváltoztatásáról
A Microsoft Word file 099-2019.(VI.25)_Ör._Telki_733-8_hrsz-ú_ingatlanhoz_kapcsolódó_Helyi_Építési_Szabályzat_módosításáról
A Microsoft Word file 100-2019.(VI.25)_Ör._Helyi_Építési_Szabályzat_módosításhoz_kapcsolódó_kérdések
A Microsoft Word file 101-2019.(VI.25)A_Közterület-felügyelő_munkájáról_szóló_beszámoló
A Microsoft Word file 102-2019.(VI.25)Kodolányi_János_Közösségi_ház_és_könyvtár_helyiség_bérleti_díj
A Microsoft Word file 103-2019.(VI.25)_Ör._Az_önkormányzat_tulajdonában_lévő_gépjárű_értékesítéséről,_gépjármű_vásárlásáról
A Microsoft Word file 104-2019.(VI.25)Közösségi_ház_kiépítő_eszközök_beszerzése
A Microsoft Word file 105-2019.(VI.25)Egészségház_klíma_rendszerének_kiépítéséről
A Microsoft Word file 106-2019.(VI.25)Telki_Kultúra_Alapítvány_többlet_támogatási_igényéről
A Microsoft Word file 107-2019.(VI.25)_Forgalomképes_önkormányzat_ingatlanok_értékesítésre_történő_kijelöléséről_szóló_hat_módosítás
A Microsoft Word file 108-2019.(VI.25)Az_önkormányzat_tulajdonában_lévő_közérdekű_bérlakás_bérleti_jogáról
A Microsoft Word file 109-2019.(VI.25)_Ör._A_polgármester_jutalmáról
A Microsoft Word file 110-2019.(VI.25)Kamera_felszereléséről
A Microsoft Word file 111-2019.(VI.25)Budajenői_ingatlanoknak_a_Telki_szennyvízhálózatra_történő_rákötés_lehetőségéről
A Microsoft Word file 112-2019.(VI.25)Kodolányi_János_Közösségi_Ház_és_könyvtár_intézményvezetői_pályázatok_elbírálása
A Microsoft Word file 112-2019.(VI.25)Köztartozásmentes_adatbázissal_kapcsolatos_nyilvántartás_kérdése
A Microsoft Word file 114-2019.(VII.15)_Ör._Közösségi_ház_intézményvezető_kinevezés
A Microsoft Word file 115-2019.(VII.15)_Ör._Szociális_Tűzifa_pályázat_2019
A Microsoft Word file 116-2019.(VIII.26)Beszámoló_a_temető_és_a_ravatalozó_2018.évi_üzemeltetéséről
A Microsoft Word file 117-2019.(VIII.26)Telki,_Árnyas_u._14A._szám_alatti_lakás
A Microsoft Word file 118-2019.(VIII.26)Telki_Óvoda_Alapító_Okirat_módosítása
A Microsoft Word file 119-2019.(VIII.26)Beszámoló_az_Óvoda-Iskola_Telkiben_Alapítvány_működéséről
A Microsoft Word file 120-2019.(VIII.26)_2019.01.01-2019.06.30_közötti_időszak_költségvetési_gazdálkodásáról
A Microsoft Word file 121-2019.(VIII.26)munkamegosztási_megállapodás_elfogadása
A Microsoft Word file 122-2019.(VIII.26)A_Kodolányi_János_Közösségi_ház_és_könyvtár_helyiségeinek_hasznosításáról
A Microsoft Word file 123-2019.(VIII.26)Kodolányi_János_Közösségi_Ház_és_Könyvtár_térítésmentes_és_kedvezményes_helyiséghasználat
A Microsoft Word file 124-2019.(VIII.26)A_nyári_intézményi_karbantartási_munkákról
A Microsoft Word file 125-2019.(VIII.26)Környezetvédelmi_Alap_felhasználásáról_szóló_pályázat_kiírásáról
A Microsoft Word file 126-2019.(VIII.26)Földterület_felajánlása_megvásárlásra
A Microsoft Word file 127-2019.(VIII.26)A_Polgármesteri_Hivatal_tevékenységéről
A Microsoft Word file 128-2019.(VIII.26)_Ör._HVB_tagok_megválasztása
A Microsoft Word file 129-2019(VIII.26.)_Pályázat_benyújtása_közművelődési_érdekeltségnövelő_támogatásra_2019
A Microsoft Word file 130-2019.(IX..30.)Településképi_Arculati_Kézikönyv_és_településképi_rendelet_módosításának_elfogadásról
A Microsoft Word file 130-2019.(X.01.)_Ör._a_Településképi_Arculati_Kézikönyv_elfogadásáról
A Microsoft Word file 131-2019.(IX..30.)Helyi_Építési_Szabályzat_módosításával_összefüggő_kérelmek
A Microsoft Word file 132-2019.(IX..30.)Beszámoló_a_Telki_Óvoda_2018_2019_nevelési_év_munkájáról
A Microsoft Word file 133-2019.(IX..30.)Beszámoló_a_Telki_Óvoda_20192020_munkaterve
A Microsoft Word file 134-2019.(IX..30.)Telki_Óvoda_Alapító_Okirat_módosítása
A Microsoft Word file 135-2019.(IX..30.)Telki_Óvoda_Alapító_Okirat_módosítása
A Microsoft Word file 136-2019.(IX..30.)_Telki_vízi_közművek_15_éves_gördülő_fejlesztési_Terv_jóváhagyása
A Microsoft Word file 137-2019.(IX..30.)Bursa_Hungarica_Felsőoktatási_Önkormányzati_ösztöndíjrendszerhez_való_csatlakozásról
A Microsoft Word file 138-2019.(IX..30.)A_Budaörsi_Rendőrkapitányság_kapitányságvezetői_kinevezéséről
A Microsoft Word file 139_2019(x.24.)a_polgarmester_illetmenye
A Microsoft Word file 140_2019(x.24.)az_alpolgarmester_megvalasztasarol
A Microsoft Word file 141_2019(x.24.)az_alpolgarmester_tiszteletdij
A Microsoft Word file 142_2019(x.24.)a_bizottsagok_elnokeinek,_elnokhelyetteseinek_és_tagjainak_megvalasztasa
A Microsoft Word file 143_2019(x.24.)helytorteneti_referens_megbizasa
A Microsoft Word file 144_2019(xi.4.)helyi_epitesi_szabslyzat_modositasaval_kapcsolatos_kieg_kerelmek
A Microsoft Word file 145_2019(xi.4.)helyi_epitesi_szabslyzat_modositasaval_kapcsolatos_kieg_kerelmek
A Microsoft Word file 146_2019(xi.4.)_helyi_epitesi_szabslyzat_modositasaval_kapcsolatos_kieg_kerelmek
A Microsoft Word file 147_2019(xi.4.)kornyezetvedelmi_referens_megbizasa
A Microsoft Word file 148_2019(xi.4.)közösségi_ház_és_könyvtár_intézményvezetői_megbízásra_vonatkozó_pályázat_kiírásáról
A Microsoft Word file 149_2019(xi.4.)védőnői_megbízásra_vonatkozó_pályázat_kiírásáról
A Microsoft Word file 150_2019(xi.25.)telki_zoldmano_ovoda_homlokzati_hotechnikai_korszerusitessel
A Microsoft Word file 151_2019(xi.25.)tervezesi_megbizas_kiadasa
A Microsoft Word file 152_2019(xi.25.)telki_kozseg_polgarmesteri_hivatal_letszamfejlesztese
A Microsoft Word file 153_2019(xi.25.)gordulo_fejlesztesi_terv_termere_megvalosulo_nyomvonal_helyreallitasi_munkak
A Microsoft Word file 154_2019(xi.25.)a_budakornyeki_onkormanyzati_tarsulas_tarsulasi_megallapod
A Microsoft Word file 155_2019(xi.25.)az_onkormanyzat_tulajdonaban_levőo_kozerdeku_berlakasrol
A Microsoft Word file 156_2019(xi.25.)telki_polgarorseg_bunmegelozesi_es_onvedelmi_egyesulettel_torteno
A Microsoft Word file 157_2019(xi.25.)a_2020._evi_belso_ellenorzesi_tervrol
A Microsoft Word file 158_2019(xi.25.)a_polgarmester_szabadsagolasi_utemtervenek_jovahagyasarol
A Microsoft Word file 159_2019(xi.25.)helyi_epitesi_szabalyzat_modositasaval_kapcsolatos_kieg_kerelmek
A Microsoft Word file 160_2019(xi.25.)tervezesi_szerzodes_modositasarol
A Microsoft Word file 161_2019(xii.17.)a_szolgálati_lakások_tervezéséről
A Microsoft Word file 162_2019(xii.17.)a_polgármester_jutalmáról
A Microsoft Word file 163_2019(xii.17.)a_vásárolt_étkeztetésre_vonatkozó_szolgáltatási_szerződés_módosításáról
A Microsoft Word file 164_2019(xii.17.)telki_kozseg_onkormanyzatanak_2020._evi_koltsegvetesi_koncepcioja
A Microsoft Word file 165_2019(xii.17.)döntés_budakeszi_orvosi_ügyelet_ellátására_létrejött_szerződés_módosításáról
A Microsoft Word file 166_2019(xii.17.)telki_zöldmanó_óvoda_homlokzati_hőtechnikai_korszerűsítéssel_kapcsolatos_kérdésekről
A Microsoft Word file 167_2019(xii.17.)beruházásból_megmaradt_anyagok_értékesítése
A Microsoft Word file 168_2019(xii.17.)beruházásból_megmaradt_anyagok_értékesítése
A Microsoft Word file 169_2019(xii.17.)érdekeltségnövelő_pályázattal_kapcsolatos_beszerzés_kérdéséről
A Microsoft Word file 170_2019(xii.17.)a_belső_ellenőri_tevékenység_ellátására_vonatkozó_szerződés_módosításáról
A Microsoft Word file 171_2019(xii.17.)telki_község_képviselő-testületének_2020._évi_munkatervéről
A Microsoft Word file 172_2019(xii.17.)telki_község_2019._évi_rendezvénytervéről
A Microsoft Word file 173_2019(xii.17.)babaváró_csomag_biztosításáról
Fájlnév
An Adobe Acrobat file 1-2020.(I.27.) Öh. kivonat a Kodolányi János Közösségi Ház és könyvtár intézményvezetői pályázatok elbírálása
An Adobe Acrobat file 2-2020.(I.27.) Öh. kivonat Védőnői pályázatok elbírálásáról
An Adobe Acrobat file 3-2020.(II.03.) Öh. kivonat Á1 2020. ügyszámon (előirat Á8972019) közösség ellenes magatartás
An Adobe Acrobat file 4-2020.(II.03.) Öh. kivonat Fogorvosi feladatellátási szerződés felülvizsgálatáról
An Adobe Acrobat file 5-2020.(II.03.) Öh. kivonat Keretszerződés megkötés pályázatírói feladatok ellátására
An Adobe Acrobat file 6-2020.(II.03.) Öh. kivonat Területvásárlási kérelem
An Adobe Acrobat file 7-2020.(II.03.) Öh. kivonat Önkormányzatok Pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzésének lezárása
An Adobe Acrobat file 8-2020.(II.03.) Öh. kivonat Telki Óvoda nyári nyitvatartási rendjéről
An Adobe Acrobat file 9-2020.(II.03.) Öh. kivonat A 20202021-es nevelési évben az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról
An Adobe Acrobat file 10-2020.(II.03.) Öh. kivonat Önkormányzati kiadvány kézbesítési feladatai
An Adobe Acrobat file 11-2020.(II.03.) Öh. kivonat Telki Kultúra Alapítvány -Faludisznaja rendezvény támogatásáról
An Adobe Acrobat file 12-2020.(II.17.) Öh. kivonat Telki Község Önkormányzat képviselő-testületének 2020.évi közbeszerzési terve
An Adobe Acrobat file 13-2020.(II.17.) Öh. kivonat ,,Extenzív és intenzív zöldterületek gondozása,,
An Adobe Acrobat file 14-2020.(II.17.) Öh. kivonat ,,Extenzív és intenzív zöldterületek gondozása ,,
An Adobe Acrobat file 15-2020.(II.17.) Öh. kivonat _Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2020 - 2024. évi
An Adobe Acrobat file 16-2020.(II.17.) Öh. kivonat _Telki Község Önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2020 - 2024. évi fenntartási, kátyúzási munkái_ tárgyú közbeszerzési eljárás bírál
An Adobe Acrobat file 17-2020.(II.24.) Öh. kivonat Telki Zöldmanó Óvoda Házirendjének elfogadása
An Adobe Acrobat file 18-2020.(II.24.) Öh. kivonat Telki község Önkormányzat képviselő-testületének
An Adobe Acrobat file 19-2020.(II.24.) Öh. kivonat Az önkormányzat tulajdonában lévő Telki, Zápor u. 7A. szám
An Adobe Acrobat file 20-2020.(II.24.) Öh. kivonat_Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátása_ megnevezésű közbeszerzési eljárás megindítás
An Adobe Acrobat file 21-2020.(II.24.) Öh. kivonat _Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek üzemeltetési feladatainak ellátása_ tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizotts
An Adobe Acrobat file 22-2020.(II.24.) Öh. kivonat _Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és közterületfenntartási feladatok elvégzése_ közbeszerzési elj
An Adobe Acrobat file 23-2020.(II.24.) Öh. kivonat _Telki Község közigazgatási területén belül történő településüzemeltetési és közterületfenntartási feladatok elvégzése_ tárgyú közbeszerz
An Adobe Acrobat file 24-2020.(II.24.) Öh. kivonat Mérnöki szolgáltatás ellátására szóló megbízásról
An Adobe Acrobat file 25-2020.(II.24.) Öh. kivonat Nyomdaipari szolgáltatások kérdése
An Adobe Acrobat file 26-2020.(II.24.) Öh. kivonat 1000 fa környezetvédő program meghirdetése
An Adobe Acrobat file 27-2020.(II.24.) Öh. kivonat Civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
An Adobe Acrobat file 28-2020.(II.24.) Öh. kivonat Védőnői pályázatok elbírálásáról
An Adobe Acrobat file 29-2020.(II.24.) Öh. kivonat A Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
An Adobe Acrobat file 30-2020.(II.24.) Öh. kivonat A Telki Község Önkormányzat és Intézményei munkavállalóinak, valamint a
An Adobe Acrobat file 31-2020.(II.24.) Öh. kivonat Telki 103_05 hrsz alatti ingatlan telekalakítási ügye
An Adobe Acrobat file 32-2020.(II.24.) Öh. kivonat Telki 23 hrsz. alatti ingatlan telekalakítási ügye
An Adobe Acrobat file 33-2020.(II.24.) Öh. kivonat Várakozni tilos tábla kihelyezése a Muskátli utcán és megállni tilos tábla áthelyezése
An Adobe Acrobat file 34-2020.(II.24.) Öh. kivonat Telkiért Érdemérem adományozásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
An Adobe Acrobat file 35-2020.(II.24.) Öh. kivonat Telkiért Érdemérem adományozásáról
An Adobe Acrobat file 36-2020.(III.09.) Öh. kivonat Magyar Labdarugó Szövetség együttműködési megállapodás módosítása
An Adobe Acrobat file 37-2020.(III.09.) Öh. kivonat Főépítészi megbízás megszűnéséről
An Adobe Acrobat file 38-2020.(III.09.) Öh. kivonat Főépítész megbízásáról
An Adobe Acrobat file 39-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Veszélyhelyzet alatt született döntések felülvizsgálata
An Adobe Acrobat file 40-2020.(VI.30.) Öh. kivonat külön napirendi pontról
An Adobe Acrobat file 41-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Főépítészi tájékoztató
An Adobe Acrobat file 42-2020.(VI.30.) Öh. kivonat A 2019. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról
An Adobe Acrobat file 43-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Egyházközség támogatási kérelme
An Adobe Acrobat file 44-2020.(VI.30.) Öh. kivonat 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról
An Adobe Acrobat file 45-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetés
An Adobe Acrobat file 46-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények üzemeltetés
An Adobe Acrobat file 47-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Önkormányzati fejlesztést szolgáló pályázat
An Adobe Acrobat file 48-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Tájékoztató az önkormányzat 2021.évi várható költségvetési helyzetéről
An Adobe Acrobat file 49-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Kodolányi Köz.Ház. SZMSZS
An Adobe Acrobat file 50-2020.(VI.30.) Öh. kivonat A Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiség használati díjak
An Adobe Acrobat file 51-2020(VI.30.) Kodolányi János Köz ház kedvezményes és ingyenes terembérlet feltételei
An Adobe Acrobat file 52-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Telki piac üzemeltetési kérdései
An Adobe Acrobat file 53-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Használati megállapodás a műfüves sportpálya használatáról
An Adobe Acrobat file 54-2020.(VI.30.) Öh. kivonat HÉSZ mód
An Adobe Acrobat file 55-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Tájékoztató a Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17) című megvalósítása tárgyú beruházás jelenlegi állásáról
An Adobe Acrobat file 56-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Tájékoztató folyamatban lévő pályázatokról
An Adobe Acrobat file 57-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Sportcsarnok ünnepélyes átadási ünnepség időpontjának meghatározása
An Adobe Acrobat file 58-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Védőnői pályázatok elbírálásáról
An Adobe Acrobat file 59-2020.(VI.30.) Öh. kivonat „Intézményvezető munkáltatói döntésen alapuló illetményeltérítése
An Adobe Acrobat file 60-2020.(VI.30.) Öh. kivonat A polgármester jutalmáról
An Adobe Acrobat file 61-2020.(VI.30.) Öh. kivonat „Épület üzemeltetési feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményével
An Adobe Acrobat file 62-2020.(VI.30.) Öh. kivonat Épület üzemeltetési feladatok ellátására szóló szerződés meghosszabbítása
An Adobe Acrobat file 63-2020.(VII.14.) Öh. kivonat Vis maior pályázat benyújtásáról
An Adobe Acrobat file 64-2020.(VII.14.) Öh. kivonat Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 2020
An Adobe Acrobat file 65-2020.(VII.14.) Öh. kivonat Pályázati elszámoláshoz Cofog változás átvezetése a törzskönyvi rendszeren
An Adobe Acrobat file 68-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Telki Óvoda létszámfejlesztés kérdése
An Adobe Acrobat file 69-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítása
An Adobe Acrobat file 70-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Kodolányi János Közösségi Ház
An Adobe Acrobat file 71-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat A Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiségeinek hasznosításáról
An Adobe Acrobat file 72-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Telki község 2020-2025 év Sportkoncepció elfogadása
An Adobe Acrobat file 73-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Telki Község Önkormányzata és a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár között megállapodás kötése
An Adobe Acrobat file 74-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Telki Község Önkormányzata és a Magyar Labdarugó Szövetség közötti megállapodás kötése
An Adobe Acrobat file 75-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Sportkoordinátor foglalkoztatása
An Adobe Acrobat file 76-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Telki Község Önkormányzata és az Érdi Tankerületi Központ közötti megállapodás kötése
An Adobe Acrobat file 77-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Sportcsarnok házirend elfogadása
An Adobe Acrobat file 78-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Sportpark pályázat megvalósítása meglévő sporteszközök áthelyezése
An Adobe Acrobat file 79-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében
An Adobe Acrobat file 80-2020.(VIII.31.)_Oh.kivonat Telki vízi közművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása
An Adobe Acrobat file 81-2020.(VIII.31.)Oh. kivonat A vásárolt étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződés módosításáról
An Adobe Acrobat file 82-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Takarítási szolgáltatás díjemelés kérdése
An Adobe Acrobat file 83-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Telki 788 hrsz ingatlan hasznosítás kérdése
An Adobe Acrobat file 84-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása
An Adobe Acrobat file 85-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Telki Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról
An Adobe Acrobat file 86-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Telekalakítás
An Adobe Acrobat file 87-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Havas Ferenc díj adományozásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
An Adobe Acrobat file 88-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Havas Ferenc díj adományozásáról
An Adobe Acrobat file 89-2020.(VIII.31.) Öh. kivonat Havas Ferenc díj adományozásáról
An Adobe Acrobat file 90-2020.(IX.04.) Öh. kivonat Sportlétesítmények helyiségeinek hasznosításáról
An Adobe Acrobat file 91-2020(IX.04.)Öh.kivonat Tájékoztató a Piac üzemeltetés kérdéséről szól egyeztetés helyzetéről
An Adobe Acrobat file 92-2020(IX.04.)Öh.kivonat A Zsámbéki-medence szennyvíztisztítás fejlesztése
An Adobe Acrobat file 93-2020.(XI.14.) Öh. kivonat Közterület karbantartást szolgáló _p38171
An Adobe Acrobat file 94-2020(IX.14.)Öh.kivonat Eszközbeszerzés az egészségügyi alapellátás fejlesztése érdekében pályázat értékelés
An Adobe Acrobat file 95-2020(IX.14.)Öh.kivonat Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosítás
An Adobe Acrobat file 96-2020(IX.14.)Öh.kivonat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
An Adobe Acrobat file 97-2020.(XI.14.) Öh. kivonat Sportcsarnokkal kapcsolatos járványügyi korlátozások
An Adobe Acrobat file 98-2020(IX.14.)Öh.kivonat Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtárral kapcsolatos járványügyi korlátozások
An Adobe Acrobat file 99-2020.(XI.14.) Öh. kivonat Telki Prímával kapcsolatos járványügyi korlátozások
An Adobe Acrobat file 100-2020.(XI.14.) Öh. kivonat Köztéri kutak lezárása
An Adobe Acrobat file 101-2020.(XI.14.) Öh. kivonat Járványügyi tájékoztató kiküldése_p96385
An Adobe Acrobat file 102-2020.(X.5.) Öh. kivonat Telki Zöldmanó Óvoda munkatervének _p75650
An Adobe Acrobat file 103-2020.(X.5.) Öh. kivonat Beszámoló a temető és a ravatalozó _p87161
An Adobe Acrobat file 104-2020.(X.5.) Öh. kivonat A temetőkről és a temetkezésről szó_p61105
An Adobe Acrobat file 105-2020.(X.5.) Öh. kivonat Beszámoló az egészségügyi alapellát_p21591
An Adobe Acrobat file 106-2020.(X.5.) Öh. kivonat A Polgármesteri Hivatal tevékenység_p33280
An Adobe Acrobat file 107-2020.(X.5.) Öh. kivonat Bölcsődei ellátásra vonatkozó ellát_p43826
An Adobe Acrobat file 108-2020.(X.5.) Öh. kivonat Megmaradásunk Oszlopainak elhelyezé_p27629
An Adobe Acrobat file 109-2020.(X.5.) Öh. kivonat Védőnői pályázat kiírásáról
An Adobe Acrobat file 110-2020.(X.5.) Öh. kivonat Egyesületek, alapítványok, társadal_p55975
An Adobe Acrobat file 111-2020.(X.5.) Öh. kivonat 712020. (VIII.31.) önkormányzati ha_p21160
An Adobe Acrobat file 112-2020.(X.5.) Öh. kivonat Sportlétesítmények helyiségeinek ha_p60820
An Adobe Acrobat file 113-2020.(X.5.) Öh. kivonat Citylight hirdetőfelület hasznosítá_p54046
A Microsoft Word file Ph 7-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat HESZ tervezoi valasz_p66863
A Microsoft Word file Ph 8-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat Ovoda beiskolazasi t_p33834
A Microsoft Word file Ph 9-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat Telki Zold Mano Ovod_p92171
A Microsoft Word file ph 10-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat -Berlakas berleti j_p25697
A Microsoft Word file ph 11-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat -Kozalkalmazottak a_p82891
A Microsoft Word file ph 12-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat -Extenziv-Intenziv _p83562
A Microsoft Word file ph 13-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat -Telki Önk.kozig.te_p60108
A Microsoft Word file ph 14-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat -2020-2024 evi fenn_p45948
A Microsoft Word file ph 15-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat - Tarsadalmi szerve_p18739
A Microsoft Word file ph 16-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat - Egyesületek alapi_p46400
A Microsoft Word file ph 17-2020.(IV.06.) Polgarmesteri hatarozat - Takaritasi szolga_p86300
A Microsoft Word file ph 18.-2020.(IV.16.) Polgármesteri határozat Regisztrációs köte_p52537
A Microsoft Word file ph 19-2020(IV.20.) Polgármesteri határozat Gazdasági Program
A Microsoft Word file ph 19-2020.(IV.20.) Polgármesteri határozat 1.sz. melléklet-Gaz_p16106
A Microsoft Word file ph 20-2020(IV.21.) Polgármesteri határozat Kodolányi int.vezető
A Microsoft Word file ph 21-2020(IV.21.) Polgármesteri határozat Sportcsarnok beruház_p76461
A Microsoft Word file ph 22-2020(V.15.) Polgármesteri határozat Gyermekjóléti szolg
A Microsoft Word file ph 23-2020(V.15.) Polgármesteri határozat Beszámoló a szoc.gyer_p28093
A Microsoft Word file ph 24-2020(V.15.) Polgármesteri határozat Beszámoló a közbizton_p88099
A Microsoft Word file ph 25-2020(V.18.) Polgármesteri határozat játszoterek kiallitas_p33653
An Adobe Acrobat file ph 26-2020(V.22.) Polgármesteri határozat ovoda ujranyitasa
An Adobe Acrobat file ph 27-2020 (06.15)Polgarmester hatarozat Épületüzemeltetés közb_p67961
An Adobe Acrobat file ph 114-2020 (11.06)Polgarmester hatarozat Helyi civil szervezet_p33359
An Adobe Acrobat file ph 115-2020 (11.06)Polgarmester hatarozat 2020.évi belső ellenő_p18971
An Adobe Acrobat file ph 116-2020 (11.06)Polgarmester hatarozat Környezetvédelmi Alap_p26846
An Adobe Acrobat file ph 117-2020 (11.06)Polgarmester hatarozat A viziközmű szolgálta_p99430
An Adobe Acrobat file ph 118-2020 (11.06)Polgarmester hatarozat Vis maior pályázat ÚT
An Adobe Acrobat file ph 119-2020 (11.06)Polgarmester hatarozat Vis maior pályázat MŰ_p18714
An Adobe Acrobat file ph 120-2020 (11.06)Polgarmester hatarozat Ingyenes ajándékozás _p99319
An Adobe Acrobat file ph 120_2020 A 2020. évi belső ellenőrzési tervről
An Adobe Acrobat file ph 121_2020 Főépítészi megbízás kérdése
An Adobe Acrobat file ph 122_2020 A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Meg_p51451
An Adobe Acrobat file ph 123_2020 épület üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó _p65728
An Adobe Acrobat file ph 124_2020 Telki Község Önkormányzatának 2021. évi költségveté_p75363
Fájlnév
An Adobe Acrobat file Ph_1_Védőnői pályázatok elbírálásáról
An Adobe Acrobat file Ph_2_Telki Termelői piac üzemeltetéséről szóló megállapodás tár_p61911
An Adobe Acrobat file Ph_3_Az önkormányzat tulajdonában lévő Telki, Zápor u. 7B. szám_p65196
An Adobe Acrobat file Ph_5_2021_HEP
An Adobe Acrobat file Ph_ 6_2021_épület
An Adobe Acrobat file Ph_7_2021_épület pályázat értékelés
An Adobe Acrobat file Ph_8_2021_értéktár
An Adobe Acrobat file Ph_9_2021_értéktár pályázat
An Adobe Acrobat file Ph_10_2021_óvoda bérkieg
An Adobe Acrobat file Ph_11_2021_mikro mintaprojekt
An Adobe Acrobat file Ph_12_2021_maradványkorrekció
An Adobe Acrobat file Ph_13_2021_takarítás díjemelés
An Adobe Acrobat file Ph_14_2021_ép.üzem.pályázat újra
An Adobe Acrobat file Ph_15_2021_önkormányzat feladatellátás BM pályázat
An Adobe Acrobat file Ph_16_2021_ Gyermekétkeztés_ díja
An Adobe Acrobat file Ph_17_2021_Kodolányi_munkaterv_beszámoló
An Adobe Acrobat file Ph_18_2021_Kodolányi SZMSZ mód
An Adobe Acrobat file Ph_19_2021_Telki Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épül_p89574
An Adobe Acrobat file Ph_20_2021_2021.évi közbeszerzési terv
An Adobe Acrobat file Ph_21_2021_Kerékpárút pályázat
An Adobe Acrobat file Ph_22_2021_Környezetvédemi Alap pályázat
An Adobe Acrobat file Ph_23_2021_ 2020.évben támogatott civil szervezetek beszámolójá_p73302
An Adobe Acrobat file Ph_24_2021_Beiskolázási terv
An Adobe Acrobat file Ph_25_2021_Önkormányzati képviselői lemondás
An Adobe Acrobat file Ph_26_2021 Telki Díszpolgára cím adományozásáról
An Adobe Acrobat file Ph_27_2021 Telkiért Érdemérem adományozásáról
An Adobe Acrobat file Ph_28_2021 Telki Ifjúsági díj adományozásáról
An Adobe Acrobat file Ph_29_2021 A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megá_p63539
An Adobe Acrobat file Ph_30_2021 Beszámoló a közbiztonság helyzetéről
An Adobe Acrobat file Ph_31_2021 kerékpárút Muskátli utca – Rozmaring utca közötti sz_p62443
An Adobe Acrobat file Ph_32_2021 kerékpárút műszaki ellenőr
An Adobe Acrobat file Ph_33_2021 Hozzájárulás Rendőrkapitány kinevezéséről
An Adobe Acrobat file Ph_34_2021 Járványügyi intézkedések módosítása
An Adobe Acrobat file Ph_35_2021 Telki Egészségügyi díj
An Adobe Acrobat file Ph_36_2021_Havas_Ferenc_díj
An Adobe Acrobat file Ph_37_2021_alpolgármester megválasztásáról
An Adobe Acrobat file Ph_38_2021_bizottsági tagok megválasztásáról
An Adobe Acrobat file Ph_39_2021_A_2020_évi_belső_ellenőrzési_terv_végrehajtásáról
An Adobe Acrobat file Ph_40_2021_Alpolgármester_tiszteletdíjának_és_költségtérítéséne_p84966
An Adobe Acrobat file Ph_41_2021_A jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokról
An Adobe Acrobat file Ph_42_2021 Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységrő_p15350
Fel