hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2019.11.25 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                         2019. november 25. ( hétfő)  18.00 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem

                                                      Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Jegyző

 

1./ Telki Zöldmanó Óvoda (Harangvirág utcai épület) homlokzati hőszigetelési munkálataira pályázat kiírásáról  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Tervezési megbízás kiadásáról  + melléklet  + melléklet  + melléklet  

Előterjesztő: Polgármester

 

3./ Polgármesteri Hivatal létszámbővítéséről

Előterjesztő: Jegyző

 

4./ Telki Gördülő Fejlesztés – felújítási munkák jóváhagyása

Előterjesztő: Polgármester

 

  1. / Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 11.számú módosításáról   + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./Az önkormányzat tulajdonában lévő közérdekű bérlakás bérleti jogáról  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülettel történő együttműködési megállapodás aláírásáról                               + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ A 2020.évi belső ellenőri terv elfogadásáról   + melléklet   + melléklet  

Előterjesztő: Jegyző

 

  1. / Polgármester szabadság ütemtervéről

Előterjesztő: Jegyző

 

 10./ Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló kérelem megtárgyalása  + melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Tervezési szerződés módosítása  + melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Előterjesztések ZIP fileként letölthetőek  itt.

 

Telki, 2019. november 22.

                                                            Deltai Károly

                                                            polgármester

Fel