hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2019.06.25 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármestere

 

M E G H Í V Ó 

 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                        2019. június 25. ( kedd) 19.00 óra

Az ülés helye:                                Községháza tanácsterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirend:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Jegyző

 

1./Óvodavezetői pályázatok értékeléséről   + melléklet  + melléklet + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

2./ Telki Óvoda névmódosítási kérelem   + melléklet

Előadó: Polgármester

 

3./Telki  733/8  és  733/10 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Előadó: Polgármester

 

4./ Helyi Építési Szabályzat módosításhoz kapcsolódó kérdések  + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

 

 5./ Beszámoló a közterület-felügyelet működéséről 2018.01.01- 2019. május időszakra vonatkozóan

Előadó: Jegyző

 

6./ Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiség bérletének kérdéséről

Előadó: Polgármester

 

7./Az önkormányzat tulajdonában lévő új gépjármű beszerzéséről, meglévő gépjármű értékesítéséről   + melléklet

Előadó: Polgármester

 

8./Közösségi ház kiépítő eszközök beszerzése

Előadó: Polgármester

 

9./Egészségház klíma rendszerének kiépítéséről

Előadó: Polgármester

 

10./Telki Kultúra Alapítvány többlet támogatási igényéről

Előadó: Polgármester

 

11./Forgalomképes önkormányzat ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről szóló határozat módosítása

Előadó: Polgármester

 

12./Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás bérleti jogáról

Előadó: Polgármester

 

13./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 5/2018.(III.29.) Ör. rendelet módosításáról

Előadó: Polgármester

 

14./A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előadó: Polgármester

 

15./A dohányzás tilalmáról szóló helyi rendelet megalkotásáról

Előadó: Polgármester

 

16./ Polgármester jutalmáról

Előadó: Alpolgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés

17./ Köztartozásmentes adatbázissal kapcsolatos nyilvántartás kérdése

Előadó: Polgármester

 

 

Telki, 2019. június 21.   

Deltai Károly                                                                         

Polgármester

Fel