hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

2019.09.30 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármestere

 

M E G H Í V Ó 

 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                         2019. szeptember 30. ( hétfő) 18.30 óra

Az ülés helye:                                Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár - Kisterem 2089-Telki, Petőfi u. 2-4.

 

Javasolt napirend:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Jegyző

 

1./Telki község Képviselő-testülete 2019.évi költségvetési rendelet módosításáról  + melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet módosítása  + melléklet  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

3./ Helyi Építési Szabályzat módosítására irányuló lakossági kezdeményezések  + melléklet  + melléklet  + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

4./ Beszámoló a Telki Óvoda 2018/2019. nevelési év munkájáról    + melléklet + melléklet + melléklet

Előadó: Polgármester

 

5./ Telki Óvoda 2019/2020 évi munkaterve + melléklet + melléklet + melléklet

Előadó: Polgármester

 

6./ Telki Óvoda törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatos módosítás + melléklet

Előadó: Polgármester

 

7./ Kodolányi János Közösségi ház és Könyvtár törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatos módosítás  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

8./ Telki víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési Terv jóváhagyása + melléklet  + melléklet melléklet  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

9./A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról  + mellléklet

 

10./ Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezéséről + melléklet

Előadó: Polgármester

 

11./ Helytörténeti Gyűjtemény referens megbízásáról

Előadó: Polgármester

 

12./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 28/2007.(XII.12.) Ö. rendelet módosításáról

Előadó: Polgármester

 

 

Egyebek

 

 

Telki, 2019. szeptember 26.   

                                                                                                 Deltai Károly 

                                                                                                 Polgármester

Fel