Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Adó és járvány

jarvany_penz

Mint ismeretes, a koronavírus járvány és a járvány kapcsán meghozott központi intézkedések pénzügyi hatásai miatt az önkormányzat belekezdett adórendeletünk felülvizsgálatába.

Valószínűleg mindenki tudja, hogy a járványhelyzet, és az ezzel összefüggésben meghozott állami elvonások pénzügyi következményeire kénytelen az önkormányzat reagálni. Az volt a célunk, hogy áttekintsük, jelentős, de visszafordíthatatlan károkat még nem okozó megszorítások mellett a működés zavartalan fenntartása érdekében, hogyan és mennyi többlet adóbevételre tudunk szert tenni. A felülvizsgálat lehetőséget adott arra is, hogy a nagyon régóta változatlan rendeleti struktúrát is átalakítsuk, hogy az időközben megtalált kiskapukat bezárjuk, és az esetleges igazságtalanságokat, aránytalanságokat csökkentsük. Ez számunkra is szokatlan és nehéz feladat, meglehetősen sajátos helyzetben. Kétségtelen, hogy lehetett volna máshogy is hozzákezdeni, de az is kétségtelen, hogy akkor is nehéz helyzetben lennénk, és akkor is lehetne azt mondani, hogy lehetett volna valahogy máshogy. Nincs tökéletes forgatókönyv egy ilyen folyamatosan változó, zavaros helyzetben.

A felülvizsgálat folyamatának közepén jártunk, amikor a kormány ismét elrendelte a különleges jogrendet, ennek minden azonnali jogi és várható gazdasági következményével. Jelen helyzetben a törvény nem teszi lehetővé közmeghallgatás megtartását. Ezért a meghirdetett meghallgatást elhalasztottuk, és ha indokolt, akkor később, online fórumként szervezzük meg.

Az október elejei PÜB-ülésre benyújtott előterjesztés egy kiinduló munkajavaslat volt, amely később a testületen belüli és a lakossággal történő folyamatos egyeztetések hatására sokat változott. De valahonnan el kellett indulni, az elemzésnek abban a szakaszában, az egymástól eltérő véleményeket az akkor megfogalmazott, azóta jelentősen módosult kompromisszumos munkaközi előterjesztés szintetizálta. Tudtuk, hogy sok egyeztetés, visszacsatolás, elemzés áll még előttünk, és hogy a kép folyamatosan finomodni fog. Kérdéses volt az építményadó esetében adósávok, kedvezmények és a minimáladó kérdése is. Egyidejűleg elindul a szociális támogatási rendszer felülvizsgálata is, a gyermekeket nevelők támogatására fókuszálva. Ezt a munkafolyamatot azonban jogszerűen már nem lehet végig vinni a határnapig, mert a képviselőknek jelenleg nincs szavazati joguk.

Az új helyzetben az amúgy is komplex és a járvány miatt sok nehézséggel terhelt döntéshozatali folyamat gyakorlatilag ellehetetlenült. Jelen helyzetben nincs lehetőség arra, hogy a képviselők lefolytathassák a szükséges egyeztetéseket, valamint vitákat, és álláspontjukat, ami tükrözhetné a lakosság véleményét, szavazat formájában érvényre juttassák. Jelenleg csak informális egyeztetésekre van lehetőség.

Az önkormányzat működését törvények sokasága határozza meg. A törvényi háttér azonban nem számolt ilyen rendkívüli helyzetekkel, nincs felkészítve ilyen, korábban soha nem létezett szituációkra. Egyszerre vannak hatályban olyan törvények, amelyek együttes teljesülése jelen helyzetben nem lehetséges. A döntéshozatalt komoly kétségek és nagyfokú bizonytalanság jellemzi. Az adórendeletet speciális jellege miatt november harmincadikáig kell meghozni. Előbb, mint a február közepéig benyújtandó költségvetést, hisz az adórendelet a költségvetés alapja. A különleges jogrend harminc napig van életben, de már az országgyűlés előtt van a további kilencven napra való meghosszabbítása. Ebből látható, hogy várhatóan mindkét rendeletünket különleges jogrend idején kell meghozni. Az egészségügyi veszélyhelyzet valószínűleg el fog nyúlni, várhatóan 2021-et teljes egészében meg fogja határozni, jelenleg még nem ismert mértékben és módon.

Fentebb felsorolt okok miatt indokoltnak tartom a meghirdetett teljes körű adórendelet-reform tárgyalási folyamatának felfüggesztését és elhalasztását a járvány utáni időre. Ez időt ad a társadalmi egyeztetések járványmentes környezetben, hosszabb idő alatti lefolytatására.

A képviselő-testülettel folytatjuk a nem hivatalos egyeztetéseket, és igyekszünk olyan irányba haladni, ami a későbbiekben is mindenki számára elfogadható lesz. Adórendeletet feltétlenül meg kell alkotni, azonban várhatóan ez most csak egy válsághelyzeti adórendelet lesz, nem adóreform. Fontos, hogy a lehető legkisebb módosítások történjenek addig, amíg a képviselő-testület vissza nem kapja jogkörét. De az is fontos, hogy biztonságos hátterünk legyen az előttünk álló, nagyon bizonytalan időkre. Az érintettekkel való társadalmi egyeztetés nélkül meghozott állami elvonások miatt keletkezett hiány nagyobb részét megtakarítással pótoljuk. Ennek nyilván lesznek az egyes részterületeken következményei, de az a cél, hogy egyik terület se szenvedjen aránytalan kárt, és az adófizetőket se érje olyan nehezen kezelhető adóteher, ami esetleg ellehetetleníti lakhatásukat a járvány miatt amúgy sem könnyű időben.

A különleges jogrend alapján a döntést végül a polgármesternek kell meghoznia egy személyben. Egy pénteki településvezetői tájékoztatón, amin országgyűlési képviselőnkön kívül tucatnyi polgármester vett részt, ez egyértelműen kiderült. Ennek a nagy felelősségnek a súlya nem oszlik szét a képviselő-testületen, és így e tekintetben általuk nem tud érvényesülni a képviseleti jog és kötelesség. Természetesen, ahogy a járvány első hullámának idején is vállaltam ennek felelősségét, most is megteszem. Az akkor meghozott döntések, beleértve a költségvetési megszorításokat, kiállták a jogszerűség próbáját.

A különleges jogrend idején, egészségügyi veszélyhelyzetben fontosnak tartom előre tisztázni, hogy milyen elvek alapján hozom meg a döntéseimet. Mindenkinek értenie kell, hogy milyen célok és elvek határozzák meg e döntéseket. Erről az előzetes deklarációról a döntéshozók sajnos rendre megfeledkeznek, és utólag barkácsolnak ideológiát a döntésekhez.

Melyek ezek az elvek?

Településünket folyamatosan működtetni kell. Fel kell készülnünk az esetleges nagyobb bajra, érkezzen az akár tovább romló egészségügyi helyzet, akár további elvonások, vagy a járvány másodlagos szociális hatásának formájában. Törekedni kell arra, hogy az emberek meg tudják őrizni egészségüket. Meg kell védeni dolgozóink állásait, mert csak velük tudjuk működésben tartani a rendszert, és a járvány levonulásával velük tudjuk újraindítani a részterületeket, és meg kell őrizni az intézményeket, közös létünk alapinfrastruktúráját. A kötelező alapfeladatokat el kell látni, a hosszú távú kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell. Az egészségügyi és szociális ellátórendszernek jelen helyzetben erősnek és biztonságot adónak kell maradnia. Az egészségügyi veszélyhelyzet, még a vakcina megjelenésével is minimum fél évig fenn fog állni, de lehet, hogy tovább. Jelenleg még az egyre rosszabbodó szakaszban vagyunk. Ha a prognózisok helytállóak lesznek, akkor december-január idején lesz a tetőzés, és onnan még legalább ugyanolyan hosszú és nehéz út vezet lefelé, mint amin most haladunk a tetőzés felé. Ezért türelemre, szívósságra, és kölcsönös megértésre lesz szükségünk, erre kérek mindenkit.

A következő napokban sok gazdasági és járványügyi egyeztetés áll előttünk. Igyekezni fogok folyamatosan kommunikálni és a fontos döntésekről mindig hírt adni.

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Deltai Károly polgármester, Telki község Képviselő-testületének tagjaival egyetértésben

(Képünk illusztráció.)

Fel