Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

A polgármester naplója: 2021 – mire számíthatunk?

vakcina

Könnyű esztendőre biztosan nem.

A 2020-as év a járvány jegyében telt. Mindannyian megtapasztaltuk, hogy ez mit jelent, nem ismételném meg újra. A járvány és annak másodlagos, harmadlagos következményei teljesen átírták a hétköznapokat. Az év végére azonban megjelent a fény az alagút végén: a vakcina. A járványba belefáradtan sokan gyors megoldást remélnek. Legyünk azonban realisták, a vakcinalizációs folyamat ugyan az egész világon megkezdődött, de mire a megfelelő számú ember megkapja a védelmet biztosító oltást, addig még hosszú hónapok fognak eltelni. Közben sajnos megjelent a vírus néhány gyorsabban terjedő változata, ami újabb szigorításokat jelent világszerte és akár hazánkban is. Minden reménykedés mellett bölcsebb, ha a földön maradva arra készülünk, hogy a változó szigorúságú korlátozásokat még több hónapig fenn kell tartani, hogy ne vesszen kárba az előző év rengeteg áldozata, erőfeszítése, és minél kevésbé nőjön a már most is elkeserítően sok elhunyt és súlyos beteg száma.

Jelenleg abban reménykedem, hogy a következő fél évben minél gyorsabb és minél tömegesebb oltáskampány mellett fenn tudjuk tartani a védekezésnek azt a szintjét, ami garantálja, hogy az őszi iskolakezdés időszaka már normális keretek között történhessen.

A járvány másodlagos következményei gazdasági, politikai jellegűek. A járványt minden ország, minden kormány hasonló, de részleteiben mégis más és más módon igyekszik kezelni, és ennek eltérő gazdasági, társadalmi, politikai következményei vannak. A globális és lokális közélet szinte fortyog mindenütt, így nálunk is. Fontos, hogy lássuk: a járvány olaj a politika parazsára, katalizátora a szembefordulásnak, ami azonban nem érdeke, különösen nem érdeke egy ilyen kiélezett egészségügyi veszélyhelyzetben senkinek, aki kívül van a pártpolitikai erőtereken, azaz az egyszerű embereknek. Nehéz, szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni az ideológiai, politikai motívumokat, gazdasági és hatalmi érdekeket, amikor a járványról gondolkodunk, de érdemes törekedni arra, hogy elsősorban a járvánnyal és annak okozójával, valamint az egészségügyi szempontokkal foglalkozzunk, mert ez szolgálja a mi és szeretteink, szűkebb környezetünk érdekeit. A politikai, gazdasági törésvonalak, szembenállások járvány nélkül is megmaradnak. A vírus azonban nem válogat, bármilyen világképű embert szívesen megfertőz.

Önkormányzati szempontból a járvány kapcsán elrendelt elvonások, szigorítások és tiltások egyértelműen nehézzé teszik a 2021-es esztendőt. Anélkül, hogy az országos politika aknamezejére gyalogolnék, kijelenthető, hogy nincs olyan önkormányzat, melyet ne érintenének negatívan ezek a döntések, legyen az kormánypárti, ellenzéki vagy független. Különbség csak a reagáló kommunikációban van. Mi – más érdemi választás nem lévén – tudomásul vesszük a döntéseket, igyekszünk a helyzethez alkalmazkodni és a lehető legjobban ellátni feladatainkat.

Telki lakóit a 2020-as év jóval kevésbé rázta meg, mint az ország egészét vagy az önkormányzatot. A KSH adatai szerint a befizetett SZJA alapján ismét Telkiben a legmagasabbak a jövedelmek. Nem nőtt meg radikálisan a segélyezettek száma, a vállalkozások jelentős része is kitart, bármennyire nehéz is a helyzet. Az elérhető adatok és tapasztalatok alapján eddig országos összehasonlításban jól vészeltük át a járványidőszakot.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás adatalapú elemzést készíttetett a térségről. A tanulmányból a későbbiek során még fogok idézni. Most csak annyit jegyeznék meg, hogy az általam korábban többször leírtakat a tanulmány a térségre kiterjesztve is visszaigazolta. Általános probléma a jómódú lakosság, szegény önkormányzat ellentét, ami nálunk a legjellemzőbb, és akad néhány további olyan tulajdonság, ami békeidőben akár tekinthető előnynek vagy lehetőségnek is, de a mostani nehéz helyzetben határozott korlátot jelent az önkormányzat számára. Ilyen tulajdonság például a Budapest-függőség, a vállalkozástípusok szűk spektruma és adóoptimalizációs képességük. Előny a fiatal és képzett lakosság, ami a járványhelyzetben esélyt adott a relatíve kis egészségi, jóléti veszteségre és az értelmes kommunikációra.

Mire készüljünk hát?

Legyünk kitartóak! Van még néhány hónap előttünk, amit fogösszeszorítva végig kell csinálnunk együtt, minél fegyelmezettebben betartva a védekezés szabályait, amiben egyébként igen jól teljesítettünk a mögöttünk álló évben.

Oltassuk be magunkat! Bízom benne, hogy a vakcinák körüli jelenlegi zűrzavar hamarosan kitisztul. Sajnos a politika világa és a média nem volt képes arra, hogy konszenzusos, egyértelmű, hiteles helyzetet mutasson be, de ha egyet hátralépünk, akkor mindenki számára világos lesz, hogy amint sikerült megállítani és legyőzni a himlőt, a gyermekbénulást vagy a nagyon veszélyes kanyarót (sok más fertőző betegség mellett), úgy a koronavírus-járványt is ugyanúgy lehet csak megállítani, vakcinalizációval, és mindenkinek a világon az az érdeke, hogy mielőbb véget vessünk a járványnak. Amint erre esélyt kapok, én is beoltatom magam. Sajnos lehet, hogy számomra ez még nagyon sokára lesz, de akinek megadatik a védelem lehetősége, éljen vele! Egészségügyileg is hatalmas előnyt jelent, és az élet minden területén lehetőségeket nyit majd meg. Minél többen kapják meg a védelmet jelentő oltást, a gazdaság is annál gyorsabban fog helyreállni. A kórokozók magas fertőzőképességű mutációinak megjelenése miatt a gyorsaság és tömegesség nagyon fontos. Tömeges oltás nélkül a járvány el fog húzódni és még egy évet nem lehet ilyen járványügyi adatokkal átvészelni egy a korábbinál fertőzőképesebb vírussal összezárva. Ha nem lesz tömeges oltás, a következő járványhullám kíméletlenül fog végigsöpörni az országon.

Bárhogy is alakul a járványhelyzet, önkormányzati szempontból szerény évre számíthatunk. Az év első fele még egyértelműen a járvány árnyékában fog zajlani. Ha minden jól megy, ősztől szabadabb és nyitottabb körülmények köszöntenek be, és a szerényebb anyagi lehetőségekhez igazítva, de talán beindul az élet minden területen. Beruházások csak önerő nélküli pályázatból valósulhatnak majd meg, de lesznek kisebb-nagyobb fejlesztések. Működtetni fogunk minden megszokott intézményt és szolgáltatást, de visszafogottabb költségvetési keretek között, lehetőségeink takarójáig nyújtózkodva. Optimista vagyok, a járványhelyzet fokozódásával nem számolok. Ha mégis ez a forgatókönyv következne be, az úgyis az első hullámhoz hasonló rendkívüli intézkedésekkel járna, annak minden következményével.

Arra kérem a vállalkozókat, hogy maradjanak Telkiben, sőt, hozzák ide vállalkozásaikat! Most még nagyobb szükség van az elmúlt években már megtapasztalt lokálpatriotizmusra! Az elmúlt időszakban nagyon sokan jelentették be ide vállalkozásukat, megértve az idők szavát. Aki teheti, csatlakozzon, erősítse a helyi közösséget! Amit a legyengült betegnek jelent az infúzió, azt jelenti az önkormányzatnak, azaz saját magunknak az iparűzési adó. Ismeretes, hogy az KKV-k iparűzési adójának mértékét a Kormány 1%-ra vitte le. Az önkormányzatunknál keletkező hiányt a központi költségvetés visszapótolja, így ennek csak cash flow hatása lesz. A gépjárműadó azonban hiányozni fog, ezt a költségvetésünkben szétterített kiadáscsökkentéssel kezeljük.

Azt kívánom mindenkinek, hogy őrizze meg egészségét, kitartását, és az év második felétől már úgy tudjunk visszatekinteni a mögöttünk álló időszakra, mint egy lezárt, meghaladott történetre, amit nagyobb veszteségek nélkül vészeltünk át.

Záró gondolatként engedjék meg, hogy megfogalmazzam ámulatomat, elismerésemet azon tudósok, kutatók és orvosok irányába, akik a világon mindenhol részt vettek a vakcinafejlesztésben. Nélkülük, tudásuk nélkül a globális járvány sokkal rosszabb forgatókönyvére kellene felkészülnünk, egy még sokkal jobban elhúzódó katasztrófahelyzetre, elvesztett emberéletek további millióival és felmérhetetlen járulékos veszteségekkel.

Deltai Károly
polgármester

A cikk megjelent a Telki Napló januári számában is>>

(Képünk illusztráció.)

Fel