Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

A polgármester naplója: Költségvetés járvány idején

koronavirus_penz

A Parlament döntése újabb három hónappal meghosszabbította a különleges jogrendet. A képviselő-testületek döntési jogkörét – uborkaszüneti megszakítással – immáron egy éve a polgármesterek gyakorolják. Természetesen informális egyeztetések során a képviselők véleményét a fontosabb döntések során mindig kikérem. Így történt ez a 2021-es év költségvetési rendelettervezetével kapcsolatban is.

A polgármesteri hivatal elkészítette a költségvetés tervezetét, ami a hatályos jogszabályokon és a reálisan várható bevételeken nyugszik. A büdzsé megtervezése során több alkalommal, hosszú megbeszéléseket tartottunk, hogy a képviselők részletesen megismerhessék az idei év pénzügyi lehetőségeit.

Az idei év tervezett költségvetési főösszege megközelítőleg 882 millió forint. Hiánnyal természetesen nem terveztünk, hitelfelvétellel sem. Adósságunk továbbra sincs. A beruházások pályázatokra épülnek. A nagy alegységek és az intézmények működtetése biztosított.

A tervezés konzervatív szemléletű volt, igyekeztünk realistán megbecsülni várható bevételeinket és ezekhez tervezni a kiadásokat. Az idei év számos, jelentős mértékű bizonytalansággal indul, ezért – főleg az első félévben – az óvatosság indokolt és a cash-flow szempontokra különösen ügyelni kell. A továbbra is fennálló járványhelyzet bármerre elmozdulhat, és a változása miatt elrendelt esetleges további kormányzati intézkedések miatt nagy az adóbevételek relatív bizonytalansága, különösképpen az iparűzési adó tekintetében. Emiatt a költségvetés helyzetét folyamatosan monitorozni fogjuk és szükség esetén korrigáljuk terveinket. Nem bizonytalansági tényező, hanem mozgásteret szűkítő tény az infláció, a már hatályos önkormányzati döntéseket korlátozó rendeletek és a gépjárműadó elvonása. Ezek a bevétel csökkenését, és a kiadás egyidejű relatív növekedését jelentik, ami pedig összhatásában egyértelműen szűkíti az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit.

Amennyiben a járványhelyzet kedvezően alakul, és lehetőség lesz a nyitásra, esélyünk nyílik némi többletbevétel becsatornázására rendezvények szervezése és bérbeadások által. Ez azonban még távoli kilátás. Közelebbi lehetőség az adótartozások minél sikeresebb behajtása, valamint az iparűzési adóalanyok számának növekedése. Ez utóbbi kapcsán előző lapszámunkban már írtam, de most megismétlem.

Mindannyiunk és az adózók közös érdeke, hogy minél több cégvezető jelentse be Telkibe vállalkozását vagy itt alapítson újat. A jelenlegi, törvény által garantált 1%-os adókulcs mindenhol egységes. A helyben szokásos 1,8%-os HIPA adókulcs és a járvány kapcsán elrendelt 1%-os kulcs különbözetéből származó hiányt az önkormányzat a központi költségvetés terhére visszakapja, itt csak az átfutásból származó időbeli csúszással kell számolni. A cégek bejelentéséből származó adóbevétel-többlet azonban helyben marad. Természetesen csak egy bizonyos szintig, mert, afelett kompenzációs elvonás terheli az iparűzési adóbevételt is.

Örömre tehát nincs ok, de túlzott elkeseredésre sem. Ha a járványhelyzet és annak folyományai úgy engedik, akkor visszafogott év elé nézünk. Ha az élet ismét rendkívüli fordulatot venne, akkor újratervezzük működésünket.

Bízva a mielőbbi nagyarányú átoltottságon alapuló nyitásban kívánok jó egészséget mindenkinek!

Deltai Károly
polgármester

Fel