• Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • +26 920 800
facebook

Intézményvezetői pályázat

Telki Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet intézményvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az önállóan működő, a helyi önkormányzat által fenntartott többfunkciós közművelődési intézmény vezetése, közművelődési, könyvtári, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településem élők társas kapcsolataihoz, művelődéshez, szórakoztatáshoz megfelelő programok, rendezvények szervezése, a kulturális értékek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára közösségi tér biztosítása, pályázatok figyelése.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott, 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet, a 100.000.- Ft összegű munkáltatói illetménykiegészítés lehetőségével az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés és közművelődési szakképzettség,
 • vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • az előírt szakképzettségnek megfelelő munkakörben legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai tapasztalat igazolása, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó program.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben a résztvevők megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni.
 • Nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezetői megbízást követő 2 éven belül vállalja az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést elvégezi, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A végzettség megléte esetén az okiratot a pályázathoz csatolni szükséges.
 • Nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló, 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
 • Mivel a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésére vonatkozó elfogadó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06-26-920-801-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Telki Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: dr. Lack Mónika, Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a képviselő-testület bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 20.

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.