hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

2019.03.25 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármestere

 

M E G H Í V Ó 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                        2019. március 25. ( hétfő) 19.30 óra

Az ülés helye:                                Községháza tanácsterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirend:
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Jegyző

 

1./ Óvodai beiratkozás időpontjáról

Előadó: Polgármester

 

2./ Óvodavezetői pályázat kiírásáról

Előadó: Polgármester

 

3./A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

Előadó: Polgármester

 

4./Rendeletek hatályon kívül helyezése

Előadó: Polgármester

 

5./ A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Polgármester

 

6./ Társadalmi szervezetek támogatási kérelméről melléklet  + melléklet  + melléklet  + melléklet  + melléklet + melléklet +melléklet

Előadó: Polgármester

 

7./ Telki község Képviselőtestülete és szervei 2019. évi költségvetésében„ Támogatás” céljára elkülönített egyes előirányzatok összegének felhasználása

Előadó: Polgármester

 

8./Az önkormányzati tulajdonú Intézmények üzemeltetési feladataira vonatkozó pályázat elbírálásáról    + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

9./Az önkormányzat közigazgatási terültén található közterületek köztisztasági feladatinak elvégzésére vonatkozó pályázat elbírálásáról   + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

10./Az önkormányzat tulajdonában lévő úthálózat 2019. évi fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére pályázat elbírálásáról

Előadó: Polgármester

 

11./A település közigazgatási területén belül található önkormányzati tulajdonú extenzív és intenzív zöldterületek, valamint a Telki Óvodák zöldterületének gondozásáról szóló pályázat elbírálásáról

Előadó: Polgármester

 

12./Telki Község Képviselő-testülete 2019. évi Közbeszerzési Tervéről

Előadó: Polgármester

 

13./Együttműködési megállapodás megkötése Budakeszi Járásban létrehozott Egészségfejlesztési Iroda céljainak megvalósítása érdekében

 

14./Közösségi ház és könyvtár létrehozása, intézményvezetői pályázat kiírása

Előadó: Polgármester

 

15./Közösségi ház és Könyvtár bútor és eszközbeszerzése

Előadó: Polgármester

 

16./Szabályzat elfogadása a Telki Helytörténeti Gyűjtemény létrehozásáról és kezeléséről     + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

17./Fogorvosi körzetből történő leválással összefüggő kérdésekről

Előadó: Polgármester

 

18./Fogorvosi rendelő használatáról

Előadó: Polgármester

 

19./ Vagyongazdálkodási irányelvek felülvizsgálata    + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

20./ Önkormányzati forgalomképes vagyon áttekintése, értékesítésre szánt telkek kijelölése   + melléklet    + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

21./ Vételi ajánlat Telki 1266/2 hrsz ingatlanra   + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

Egyebek

 Előterjesztések ZIP fileként letölthetőek itt.

 

Telki, 2019. március 22.   

Deltai Károly                                                                           

Polgármester

Fel