hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2019.06.25 - Bizottsági ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottság

Elnöke

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                        2019. június 25. ( kedd) 18.00 óra

Az ülés helye:                                Községháza tanácsterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirend:

1./Telki  733/8  hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Előadó: Polgármester

 

2./ Helyi Építési Szabályzat módosításhoz kapcsolódó kérdések  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

3./ Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiség bérletének kérdéséről

Előadó: Polgármester

 

4./Az önkormányzat tulajdonában lévő új gépjármű beszerzéséről, meglévő gépjármű értékesítéséről  + melléklet 

Előadó: Polgármester

 

5./Közösségi ház kiépítő eszközök beszerzése

Előadó: Polgármester

 

6./Egészségház klíma rendszerének kiépítéséről

Előadó: Polgármester

 

7./Telki Kultúra Alapítvány többlet támogatási igényéről

Előadó: Polgármester

 

8./Forgalomképes önkormányzat ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről szóló határozat módosítása

Előadó: Polgármester

 

9./ Polgármester jutalmáról

Előadó: Alpolgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés

10./ Köztartozásmentes adatbázissal kapcsolatos nyilvántartás kérdése

Előadó: Polgármester

 

 

Telki, 2019. június 21.   

                                                                                        

   Földvári-Nagy László                                                                                   

Pénzügyi Bizottság elnöke

Fel