Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Ezek a védelmi intézkedések léptek életbe március 8-án

mk_2021_0305

20 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben. Az ezen kívüli időszakban, tehát reggel 5 órától 20 óráig az alábbi szabályok betartása kötelező a 2021. március 5-i Magyar Közlönyben megjelentek alapján.

Védelmi intézkedések - 2021. március 8-tól 22-ig

Közterületen, illetve nyilvános helyen, intézményekben mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén, az utcán és a közterületen – a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek kivételével – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok a rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

Üzletek nyitva tartása

2021. március 8-tól 22-ig az alábbiak tarthatnak nyitva:

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletek,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletek,
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletek (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletek), ide NEM értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek,
 • a mezőgazdasági üzletek, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,
 • a kertészeti árudák, a faiskolák,
 • a piacok, a helyi termelői piacok (az ott található, kötelezően bezárt üzletek kivételével),
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletek, az állatgyógyszertárak,
 • az üzemanyagtöltő állomások,
 • a nemzeti dohányboltok és az újságosok.

A fel nem sorolt üzletek kötelesek zárva tartani!

A nemzetközi nőnapra tekintettel 2021. március 8-án az elsősorban dísznövényt árusító üzletek (virágüzletek) nyitva tarthatnak.

Szolgáltatások

2021. március 8-tól 22-ig a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek kötelesek zárva tartani. Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen tilos tartózkodni.

Kivételt képez ez alól (tehát nyitva tarthat):

 • a pénzügyi szolgáltatás,
 • a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 • a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 • a szociális szolgáltatás,
 • a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,
 • a totózó és lottózó szolgáltatás,
 • a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 • a temetkezési szolgáltatás,
 • az állategészségügyi szolgáltatás,
 • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 • a közétkeztetési szolgáltatás,
 • az állattenyésztési szolgáltatás,
 • az ügyvédi szolgáltatás,
 • a biztonsági szolgáltatás,
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás,
 • a mosási és tisztítási szolgáltatás

céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

A sportlétesítmények a sportról szóló törvény alapján a versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak. az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával.

A közkönyvtári kölcsönzés átmenetileg fel van függesztve.

Akár egymillió forint is lehet a bírság

Az üzletekre, szolgáltatásokra vonatkozó védelmi intézkedési szabályok megsértése 100.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírság kiszabását vonhatja maga után, illetve a rendőrség a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Szabálysértést elkövető személyek esetében a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A közterületeket a rendőrség és közterület-felügyelet fokozottan ellenőrzi.

Oktatás

A köznevelési intézmények 2021. március 8-tól április 7-ig – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A bölcsődék tovább működnek.

A köznevelési intézményekbe járók étkeztetésben részesülnek, amennyiben ezt igénylik. Az étkeztetés elviteli rendszerben működhet.

Közigazgatás, közösségi közlekedés

A közigazgatás zárt rendszerben működik ügyfélfogadás nélkül.

A közösségi közlekedés változatlanul üzemel.

Egészségház

Az egészségház változatlanul üzemel, az oltások a behívás rendjében folyamatosan történnek.

Kérem, folyamatosan kövessék tájékoztatásainkat az aktuális fejleményekről, tartsák be a védelmi rendelkezéseket, ügyeljenek saját és egymás egészségére!

Deltai Károly
polgármester

Előzmény: Járványügyi szabályozás Telkiben>>

Fel