hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

2019.08.26 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármestere

 

M E G H Í V Ó 

 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                        2019. augusztus 26. ( hétfő) 18.30 óra

Az ülés helye:                               Községháza tanácsterem, Telki, Petőfi u. 1.

Javasolt napirend:


Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Jegyző

 

1./Temető üzemeltetési tevékenységről szóló beszámoló + melléklet
Előadó: Polgármester

 

2./ Telki Óvoda Alapító Okirat módosítása + melléklet
Előadó: Polgármester

 

3./ Telki Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról + mellékelt1 + melléklet2 + melléklet3 + melléklet4
Előadó: Polgármester 

 

4./Együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és Telki község Önkormányzata felügyelete alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodás elfogadásáról
Előadó: Polgármester

 

5./ Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiség bérletének kérdéséről + melléklet
Előadó: Polgármester

 

6./ Beszámoló az intézmények nyári karbantartási munkáiról
Előadó: Polgármester

 

7./Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester

 

8./Földterület felajánlása megvásárlásra + melléklet
Előadó: Polgármester

 

9./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Jegyző 

 

10./A Helyi Választási Bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
Előadó: Jegyző

 

11./ Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások bérleti jogáról  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

Egyebek

 

Telki, 2019. augusztus 21.   


Deltai Károly polgármester

Fel