hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

2018.11.13 - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete
Polgármestere 

M E G H Í V Ó 

Telki Község Képviselő-testülete rendkivüli ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom. 

Az ülés időpontja:                        2018. november 13 ( kedd) 8.15 óra
Az ülés helye:                               Községháza tanácsterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirend:

 

1./ Völgyrét csatornázás kivitelezése + melléklet
Előadó: Polgármester

 

2./ Informatikai fejlesztés támogatásáról + melléklet
Előadó: Polgármester

 

3./ A Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bővítése tárgyú fejlesztés kérdései Együttműködési megállapodás a Nemzeti Sportközponttal
Előadó: Polgármester

 

4./ Helyi Építési Szabályzat módosítása döntés a tárgyalásos eljárás lefolytatásáról
Előadó: Polgármester

 

Zárt ülés

5./ Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása
Előadó: Jegyző

 

Telki, 2018. november 9.   

                                                                                        

Deltai Károly polgármester

Fel