hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

2019.12.17. - Testületi ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testülete rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                         2019. december 17. ( kedd)  18.00 óra

Az ülés helye:                                Telki Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterem

                                                        Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirendek:

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Polgármester

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Jegyző

 

1./A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: Jegyző

 

2./Telki Községi Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Jegyző

 

3./ Polgármester jutalmáról

Előterjesztő: Alpolgármester

 

4./Vásárolt étkeztetés díj emeléséről

Előterjesztő: Polgármester

 

5./Díjrendeletek felülvizsgálatáról + melléklet + melléklet  + melléklet  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

6./Telki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciója + melléklet  +melléklet  

Előterjesztő: Polgármester

 

7./ Döntés Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátására létrejött szerződés módosításáról + melléklet  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

8./ Telki Zöldmanó Óvoda homlokzati hőtechnikai korszerűsítéssel kapcsolatos kérdésekről -pályázat elbírálása- + melléklet  + melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

9./ Beruházásból megmaradt anyagok értékesítése

Előterjesztő: Polgármester

 

10./ Helpynet rendszerhez történő csatlakozásról  + melléklet  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

11./ Érdekeltségnövelő pályázattal kapcsolatos beszerzés kérdéséről + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

12./ Belső ellenőri tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosításáról  +melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

13./ Telki község Önkormányzat képviselő-testületének 2020.évi munkaterve

Előterjesztő: Polgármester

 

14./ Telki község Önkormányzat 2020.évi rendezvényterve + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

Egyebek

 

Telki, 2019. december 12.

                                                                                                                                                   Deltai Károly

                                                                                                                                                   polgármester

Fel