Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Szociális tűzifa-támogatás igénylése

tuzifa

Telki Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton az idei évben is támogatást nyert el szociális célú tűzifavásárláshoz.

A támogatás a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez szükséges tűzifa formájában adható.

A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 15.§-a értelmében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa-támogatás adható azon szociálisan rászoruló, bejelentett állandó telki lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a településen élő személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 142.500 Ft-ot, egyedülálló esetén 171.000 Ft-ot.

A szociális tűzifa-támogatásra vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz 2023. október 10-ig.

A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a háztartásában élők jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről. A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető vagy INNEN letölthető.

A támogatás természetbeni formában, a tűzifa kiszállításával történik.

Telki Község Önkormányzata

Fel