Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tájékoztató Helyi Építési Szabályzat elfogadásáról

pmh_bejarat

Telki községben a jelenleg érvényes helyi építési követelményeket a 15/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) határozza meg. A HÉSZ legutóbbi felülvizsgálatát követően több módosító indítvány, beadvány, kérelem fogalmazódott meg a hatályos rendelkezésekkel összefüggésben.

A beérkezett módosítási igények támogatásáról a képviselő-testület 7-19/2019. (I.28.) számú Ö. határozataival döntött. A képviselő-testület 100/2019. (VI.25.) számú Ö. határozatában döntött a hatályos Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának szükségességéről.

A módosítás a hatályos településrendezési eszközt több kisebb részterületen érinti, melyek részben az önkormányzat elhatározásai, részben lakossági kérelmek alapján váltak szükségessé.

A HÉSZ módosítás véleményezése és elfogadása egyszerűsített eljárásban történt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6a) bekezdés cb) alpontja alapján a 42/A. §-ban foglalt eljárási szabályok szerint.

Az állami főépítési eljárás keretben PE/AF/00048-10/202 számon záró szakmai véleménye alapján a módosítást a képviselő-testület elfogadta.

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 14. napján megtartott képviselő-testületi ülésén 13/2020. (VII.16.) számú Ö. rendeletével - a záró szakmai véleményben foglaltak figyelembevételével - elfogadott, a 15/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelete INNEN, a kapcsolódó tervanyag INNEN letölthető. Az elfogadásról készült jegyzőkönyv ITT, a szabályozási tervlap ITT elérhető.

A módosított rendelet 2020. július 30. napjával lép hatályba.

Deltai Károly
polgármester

Fel