Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Telki esetében nincs szó új beköltözési hullámról

telki

…és a településvezetés a jövőben sem tervez új parcellázásokat

Az agglomerációs települések kapcsán az utóbbi hetekben, hónapokban komoly vihart kavart a helyi építési szabályok esetleges módosítása és az építési tilalmak kérdése. Tájékoztatni szeretném a lakosokat, hogy Telki esetén ilyen jellegű szándék nincs. A megtelt táblát már több mint tizenöt éve kitettük. Az önkormányzat nem jelölt ki új parcellákat, nem hozott létre új beépíthető lakóövezeteket. A településre költözőket kialakult és jól strukturált övezetek fogadják. A kiköltözési hullám itt már tíz, tizenöt éve lezárult.

Telki esetében az utolsó építési telkek beépülése zajlik. Sok megkeresést kapunk, melyekben eladó önkormányzati telkek iránt érdeklődnek, de településünk nem szándékozik a közeljövőben új építési telkek számára területeket kijelölni, átminősíteni és eladni.

Telkiben már nincs tömeges beköltözés. A nagy kiköltözési hullám legalább tizenöt éve lecsengett. A mostani építkezések az utolsó telkeken folynak. Ezek magánkézben lévő telkek, nem önkormányzati területek. A legtöbb ilyen telek sporadikusan van szétszórva a településen és családi ház épül rá teleknagyságtól függően egy vagy két lakóegységgel. Egy zónánk van a település központjában, ahol olyan magántelkek vannak, melyeken a jó húsz évvel ezelőtt megszületett szabályozás társasházak építésére ad lehetőséget. Ezekre a telkekre a tulajdonosok hosszú időn át nem építettek. A gazdasági és jogi környezet miatt azonban most elérkezettnek látták az időt ezek beépítésére.

Telki számára a településközpontban épülő néhány négylakásos társasház inkább előnyös, mint hátrányos. A településfejlesztési koncepció, a településtervezői állásfoglalások egybehangzóan megállapították, hogy a teljesen homogén ingatlanstruktúra életidegen és már középtávon gátja lehet az organikus fejlődésnek. A teljes ingatlanállomány csekély töredékét jelentő kisléptékű társasházi lakások lehetőséget adnak a helyben maradni kívánó fiatalabb generációnak önálló életük megkezdésére, vagy az idősebb, de Telkihez ragaszkodóknak ahhoz, hogy a gyermekek „kirepülését” követően a megürült nagy családi házból kiköltözve ne kelljen szeretett településüket elhagyni. És vannak olyan családok is, akik idősebb szüleinket szeretnék maguk mellett tudni, de a családi házuk nem bővíthető. Számukra is megoldást jelenthet egy közeli kis társasházban egy-egy lakás. Az arány azonban fontos, a társasházi lakások száma csak csekély töredéke lesz a teljes ingatlanállománynak.

Jelenleg sokkal komolyabb gondot okoz számunkra az épületek létrejötte után, ad-hoc módon megjelenő, építési helyen kívül, előkertben felhúzott illegális kerti építmények kérdése. Ezek jelentősen rombolják az utcaképet, azon túl, hogy illegálisak.

Kérem a tisztelt Lakosokat forduljanak hozzánk bizalommal saját problémáik esetén, közös jogi és településképi gondolkozással megőrizhetjük falunk barátságos hangulatát és emberi léptékét, kulturáltságát!

Láris Barnabás
Telki főépítésze

Fel