Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Idén is él az IPA-kedvezmény

ado_szamitas

A tavalyi évhez hasonlóan 2022-ben is marad a helyi iparűzési adó mértékének csökkentése

A hatályos jogi szabályozás a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) jövedelem-pozíciójának segítése érdekében a 2021. évben végződő (illetve a naptári évtől eltérő üzleti éves vállalkozók esetén 2021-ben kezdődő) adóévre vonatkozó kedvező szabályokat az idei adóévben is fenntartja, így a 2022. évre is automatikusan jár az alacsonyabb, maximum 1 százalékos helyi iparűzési adómérték az érintetteknek.

A kedvezményre az a vállalkozás jogosult, amelyik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, és árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

Esetükben a helyi iparűzési adó mértéke a 2022. adóévben 1 százalék, feltéve, hogy ezt az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik.

Ezt az adómérték-szabályt a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, KKV-nak számító vállalkozónak a 2022. évben kezdődő adóévben kell alkalmaznia.

A Telki Önkormányzatnál bejelentkezett, tételes adóalap-megállapítást választó Kata-alany számára automatikusan 1% adótétel lesz előírva, míg az általános adózási formánál ezt a 21HIPA bevalláson jelölve tudják érvényesíteni az adózók.

Ezen felül ebben az évben is van lehetőség az adóelőlegek felezését kérni.

A helyi iparűzési adóelőleg-felezés igénybevételének szándékát jelezni kell az adóhatóság felé, a 22NYHIPA nyomtatvány elektronikus úton történő benyújtásával. Azon KKV-knak, amelyek 2021-ben nyilatkozatban már kérték az adókedvezmény igénybevételét, most nincs teendőjük, az adóelőleg-mérséklés a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján automatikusan történik.

Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amely a 2021. évben nem tett nyilatkozatot (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített székhelyet, telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre vonatkozóan tegye azt meg.

Ebben a nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek minősült 2021. évben vagy 2022. évben várhatóan (a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság számára.

A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni, és – azonos módon a 2021. évivel – az állami adó- és vámhivatalon keresztül lehet elektronikusan benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye, valamint az állami adó- és vámhivatal által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára.

A meg nem fizetendő előlegrészlet összegével az önkormányzati adóhatóság a mikro-, kis- és középvállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettségének összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

Ezért továbbra is felhívjuk adózóink figyelmét, hogy elektronikus úton kövessék figyelemmel az adóegyenlegüket, amelyet bármikor, a nap 24 órájában és a hét minden napján le tudnak kérdezni az önkormányzati hivatali portálon keresztül: https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_adoegyenleglekerdezes.

Telki Polgármesteri Hivatal

Fel