Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Iparűzési adó bevallási határidő

ado2

A 2021. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) benyújtása, és az adó befizetése, előlegek kiegészítése 2022. május 31-ig esedékes!

A vállalkozók/vállalkozások – főszabály szerint – a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül, elektronikusan nyújthatják be a helyi iparűzésiadó-bevallásukat Telki Község Önkormányzat helyi adóhatósága felé. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a NAV honlapján, a https://www.nav.gov.hu/ oldalon, ÁNYK formátumban (21HIPA) megtalálható.

A 2021. évi iparűzési adóbevallás benyújtására, javítására, önellenőrzésére a „21HIPA" nyomtatvány szolgál. Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik a helyi iparűzési adó alanyának minősülnek, és a székhelyük, telephelyük Telki községben volt a 2021-es adóévben.

Az iparűzési adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 52.§ 6. pontja szerinti vállalkozó.

A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, valamint a végleges adót. Ezzel egyidejűleg az adókülönbözetet az önkormányzatunk adószámlájára meg is kell fizetni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget az alábbi számlára történő befizetéssel tudja teljesíteni az adózó:

11742348-15441881-03540000

Kérjük a határidő pontos betartását! Előre is köszönjük szíves közreműködésüket!

Telki Polgármesteri Hivatal

Fel