Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tájékoztató az IPA-bevallási kötelezettség változásáról

ado_penzugy

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.01.01-től) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést –, valamint az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

A nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján, a https://www.nav.gov.hu/ oldalon ÁNYK formátumban lesznek elérhetőek.

Az iparűzési adóalanyoknak az önkormányzatok felé az adóbevallási kötelezettségük megszűnik.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021 januárjától nem benyújthatók.

Telki Község Önkormányzata

IPA-csökkentési lehetőség>>

Fel