Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

A Helyi Iparűzési Adó bevallásának szabályai

ado_penzugy

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően (2021.január 1-jétől) az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget – ideértve az adóbevallás kijavítását, illetve az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti (20HIPA, 21HIPA).

Az önkormányzati hivatali portál felületén a fenti helyi iparűzési adó űrlapok visszavonásra kerültek.

A www.nav.gov.hu oldalról „Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt kell betölteni a kiválasztott nyomtatványt az ÁNYK keretprogramba. Jelenleg itt csak iparűzési adóval kapcsolatos nyomtatványok érhetők el (pl.: 19HIPA, 20HIPA, 21HIPA).

A NAV-hoz benyújtott iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni. 

A Helyi Iparűzési Adóbevallás benyújtásának határideje: 2021. május 31. 

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. A helyi iparűzési adót a Telki Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési alszámlája javára kell megfizetni.

Számlaszám: 11742348-15441881-03540000

Kérjük az érintett adóalanyokat, hogy határidőre gondoskodjanak a bevallások benyújtásáról!

Tájékoztató KATA adóalanyok részére

Az állami adóhatóságnál (NAV-nál) nyilvántartott, a 2012. évi CXLVII. törvény alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozók (KATA adóalanyok) az önkormányzati adóhatóságnál háromféle adózási mód közül választhatnak:

  1. A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B.§ (3) bekezdés szerinti KATA adózás: iparűzési adóalap 2,5 millió Ft, iparűzési adó Telkiben 1,8%-a (2021-ben 1%)
  2. A Htv. 39/A § (1) bekezdés b) pontja szerint adózók, akiknek a nettó árbevétele az adóévben nem haladta meg a 8 millió Ft-ot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi arányosítással időarányosan számítva) az iparűzési adóalap: a nettó árbevétel 80%-a
  3. 39.§ (1) bekezdés alapján adózók, iparűzési adóalap: nettó árbevétel – tételes költségelszámolás

A Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerint, ha a KATA-s vállalkozó az 1. pont szerinti adózást választja, akkor azt az Önkormányzati Hivatali Portál általános adónyomtatványok közt megtalálható Bejelentkezés, változás bejelentés nyomtatványon kell bejelentenie a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül, vagy – a következő adóévre – február 15-éig. A határidő jogvesztő, ha nem teszi meg a bejelentést határidőre, csak a 2. és 3. pontban részletezett módok szerint állapíthatja meg az iparűzési adóját. A KATA adóalanyok döntése teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig érvényben van, amíg be nem jelenti, hogy az iparűzési adó alapján más adózási móddal kívánja meghatározni. Ezt a választását szintén előre, az adóév február 15-éig jelentheti be.

Ha a KATA-s vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap megállapítást választja és a vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben

  • 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,
  • 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig

A szüneteltetésből visszalépő KATA adóalanyoknak a szünetelés utolsó napját követő 45 napon belül be kell jelentkeznie az 1. pont szerinti KATA adózásra!

A KATA adózásra vonatkozó be/kijelentkezést, szüneteltetést, szüneteltetésből visszalépést, megszűnést, a Bejelentkezés, változás-bejelentés nyomtatvány V. pontjában kell megtenni.

Ha a KATA-alany KATA-fizetési kötelezettsége a KATA tv. 8.§-a (9) bekezdésének d) pontja alapján, azaz azért szünetel(t), mert az egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, ekkor adóalany az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 52. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében soron kívüli (záró) bevallás benyújtására köteles a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóság felé, azaz helyi iparűzési adóalanyisága megszűnik. A soron kívüli (záró) bevallás benyújtásának a határideje ebben az esetben – az Art. 52. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése kezdő időpontjától számított 30. nap.

A bevallásban a Htv. 39/B. § (3) bekezdésében rögzített tételes nagyságú (2,5 millió forint) iparűzési adóalap – az adóév első napjától az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése megkezdésének napjáig tartó időszak napjai alapján számított – időarányos része utáni adót köteles bevallani.

Ettől eltérően az a KATA hatálya alá tartozó iparűzési adóalany, akinek a KATA-fizetési kötelezettsége az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésétől eltérő okból szünetel (KATA tv. 8. §-a (9) bekezdésének a)-c), valamint e) pontjai), csak az adóévet követő év január 15-ig köteles helyi iparűzési adóbevallást benyújtani, mégpedig a KATA-fizetési kötelezettsége szünetelésével érintett időszakra eső adóalaprésszel csökkentett adóalapra jutó – azaz az általa a Htv. 39/§ (6) bekezdése alapján ténylegesen fizetendő – iparűzési adó összegéről. Ezen adózói kör tehát csak utólag, az adóévet követően benyújtott bevallásban „számol el” az adóhatósággal, év közben – mivel helyi iparűzési adóalanyisága folyamatos – a terhére fennálló helyi iparűzési adót (egy 12 hónapos adóévet feltételezve március 15-i és szeptember 15-ei esedékességgel) meg kell fizetnie.

Adózóink adó-folyószámlájáról telefonon nem áll módunkban tájékoztatást nyújtani!

Ügyfélkapus belépést követően az Önkormányzati Hivatali Portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) felületén lehetősége van adó-folyószámlájának lekérdezésére.

Telki Polgármesteri Hivatal

Fel