Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Ők az idei kitüntetettek

erdemerem

Telki Község Polgármestere a Képviselő-testülettel egyetértésben úgy döntött, hogy 2021-ben Szigeti Antal részére Telki Díszpolgára címet adományoz. A testület idén Varga Béla részére Telkiért Érdemérem kitüntetést, míg Sepp Yvette részére Telki Ifjúsági Díjat adományoz, az ezzel kapcsolatos döntéseket a veszélyhelyzeti jogrend adta jogszabályi felhatalmazás alapján a polgármester hozta meg.

szigeti_antal_600

Szigeti Antal családja a XVIII. században, a Telkit újra benépesítő németajkú telepesekkel érkezett településünkre, és a család hagyományai aktív közéleti szerepvállalásra sarkallták Antalt is.

Kora ifjúságától fontos szerepet vállalt a falu közösségi életében. Ifjúsági vezetőként szervezte a helyi fiatalok kulturális- és sportéletét, bálokat rendezett, amelyek híre a környékbeli településről is idevonzotta az embereket. Lendülete magával ragadta a többieket is, és társadalmi munkában, közösen szépítették a falut, fákat ültettek, focipályát építettek.

A munka mellett két egyetemet is elvégzett és a kezdő szerszámkészítőből vállalata főmérnöke lett. Nyugdíj mellett még ma is aktívan dolgozik.

Választott önkormányzati képviselőként öt cikluson – 1994-1998, 1998-2002, 2006-2010, 2010-2014 és 2014-2019 – keresztül dolgozott településünkért. Mindezen idő alatt lelkiismeretesen és hathatósan képviselte mind a telki őslakosok érdekeit, igényeit, kezdeményezéseit, mind pedig lelkesen dolgozott azon, hogy a régi és a beköltöző új lakosság egymásra találhasson, és megértse, megszeresse egymást.

Több önkormányzati bizottságban is aktívan közreműködött tagként. A Szociális Bizottság tagja volt 2006-2010, 2010-2014 és 2014-2019 között, illetve a Pénzügyi Bizottság tagjaként dolgozott 1998-2002, 2006-2010, 2010-2014 és 2014-2019 között.

Az Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány kuratóriumi tagjaként tevékenykedett a telki gyermekekért, és az önkormányzat, illetve a 2001-ben megépült telki általános iskola együttműködésének fejlesztéséért, 1992-től 2016-ig, 24 éven át.

2007-ben megszervezte a Telkiből kitelepített németajkú lakosságról és az idetelepült gyergyói székely családokról közösen megemlékező emléktábla felállítását, amely a Telki Polgármesteri Hivatal falán látható.

Megszervezte, megtervezte és anyagilag is támogatta az Öreghegyen található TPP, azaz a Telki Panoráma Pont létrehozását 2009-ben.

A 2003-ban indult Telki Fesztivál programsorozatának kezdetétől régi fotókkal és térképekkel, néprajzi emlékekkel, ruhákkal és eszközökkel helytörténeti kiállításokat és előadásokat szervezett Telki történelméről, majd létrehozta a 2019-ben megépült Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár helytörténeti gyűjteményét.

Ő készítette el és terjesztette elő Havas Ferenc és Regős Ferenc tanítók posztumusz díszpolgári kitüntetését, illetve közreműködött az iskola Havas Ferenc díjának megalapításában is.

2019-től Telki Község Önkormányzatának helytörténeti referenseként szolgálja szülőfaluját.

Szigeti Antal egyedülállóan aktív, kitartó munkájával, elkötelezettségével példát mutat mindannyiunk, de legfőképpen Telki jövendő generációja számára.

varga_bela

Varga Béla építész több Telkit érintő fejlesztés szakmai irányítója volt a 2000-es évek környékén. Aktívan részt vett a Települési Tervtanács működésében és a helyi civil életben. 2005 és 2020 között Telki főépítésze volt. Ezen feladatkörét társadalmi szolgálatként, díjazás nélkül látta el.

Főépítészi tevékenységén túl részt vállalt településfejlesztési, koncepcionális és környezetvédelmi feladatokban is, önzetlenül formálta, alkotta Telki képét konkrét és átvitt értelemben is, közmegbecsülésnek örvendve.

Országos és nemzetközi építészi munkája személyén keresztül erősítette Telki pozitív megítélését, főépítészi szerepe hitelességét. Közel húszesztendős közéleti tevékenységével és tizenöt éves főépítészi munkájával példát mutatott mindannyiunknak, és jelentősen hozzájárult Telki fejlődéséhez, jelenlegi megjelenéséhez, nívójához.

sepp_yvette

Sepp Yvett 2001 óta él szüleivel Telkiben. Tanulmányait a helyi iskolában kezdte, majd a 4. évfolyam elvégzése után a 8 osztályos Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban folytatta, kiváló eredménnyel.

A helyi közösségnek a kezdetektől aktív tagja volt, részt vett a cserkészcsapat életében kiscserkészként, cserkészként és vezetőként egyaránt motivált volt. Kreativitása, sokoldalúsága jó lehetőségeket teremtett a közösség számára.

Képességeit a zene és tánc területén is kamatoztatta, 14 éven át volt a Telki SE ritmikus Gimnasztika Szakosztályának aktív sportolója. Csapatával Diákolimpiákon, Országos Szabadidős Bajnokságokon vett részt, rövid ideig egyéni versenyzőként is szép eredményeket ért el. Amikor megalakult a Telki Gyermek Táncszínház, elkötelezett tagként vett részt minden évben úgy a felkészülésben, mint az előadásokon, ahol szívét-lelkét, tehetségét megmutatva játszotta el a számára választott szerepeket. Ha kellett segítség, énekelt, vagy éppen a díszletek, jelmezek kiválasztásában segített. Mindig inspiráló volt vele együtt dolgozni az edzőtársaknak és edzőknek egyaránt.

Nemzetközi elismerést a Taekwon-do sportban ért el. III. danos feketeöves fokozatú mester, az Európa-bajnokságon felnőtt kategóriában bronzérmet nyert formagyakorlatával. A versenyzés mellett már edzői feladatokat is ellát a Telki SE Taekwon-do szakágában.

Közösségi munkája, művészeti tanulmányai sportsikerei mellett kiváló eredménnyel végzi a Semmelweis Egyetem orvosi szakát, jelenleg ötödéves. Az elmúlt évben Belgiumban folytatta tanulmányait.

Yvett tehetsége, szorgalma, elért sikerei alapján példa lehet a telki fiatalok számára.

Gratulálunk a díjazottaknak!


Eddigi díjazottak

Érdeméremmel 2010-től mostanáig (időrendi sorrendben) dr. Rátky Józsefet, Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábort, Vászolyi Tímeát, Bartos Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk Egyesületet, Márton Ildikót, Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné Dávid Annát, Samreth-Nimol Kánidot, Váradi Esztert, a Telki Nőikart, Callmeyer Ferencet, Pojják Lászlót, Pasztircsák Jánost és Szász-Szalai Henriettát jutalmazták.

Telki Ifjúsági Díjat 2015 óta Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke és Balog Alexandra kapott.

A kétévente odaítélhető díszpolgári cím eddigi két tulajdonosa Havas Ferenc és Regős Ferenc.

Fel