Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Telki Más Kép

maskep_regos

Nincs olyan működő közösség, ami ne tisztelné és becsülné meg legjobbjait. Telkiben számos tehetség élt és él. Honlapunkon, köztereinken, helytörténeti gyűjteményünkben, a díszpolgári cím adományozása révén eddig is őriztük egykori nagyjaink emlékét. Kortársainkat pedig meghívjuk eseményekre, előadásokra, találkozókra. Olyan arcképcsarnokunk azonban eddig nem volt, ami megkísérelné bemutatni a teljes, egyre gyarapodó, páratlanul gazdag képet.

Tiszteletünk és büszkeségünk jeléül ezentúl a Telki Portálon, valamint öt közterületi táblán és öt citylight plakáton időről-időre öt-öt új, köztünk élő vagy helyi kötődésű, településünk számára jeles személyt mutatunk be. Távlati célunk, hogy ez a gazdag és sokszínű tabló egyszer könyv formájában is meg tudjon jelenni.

Elsőként posztumusz nagyjaink bemutatása következik, főhajtásként, amit hamarosan követnek az újabb és újabb portrék. A cél, hogy változatos és érdekes legyen, ezért egymástól nagyon eltérő területek különböző személyiségeit mutatjuk majd be.

A „Telki | Más | Kép” online ITT tekinthető meg. A citylight plakátok egyes buszmegállókban találhatók, megújult térképes tábláink pedig faluszerte, főbb csomópontoknál láthatók. Ismerjék meg nagyjainkat, ismerjék meg a köztünk élő kiválóságokat és tehetségeket!

Deltai Károly
polgármester

maskep_havas

maskep_callmeyer

maskep_csergezan

maskep_kodolanyi

Fel