Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Felügyelet nélküli ebek a közterületen – akár 200 ezer forint is lehet a bírság

kutya

A település közösségi oldalas csoportjában és a közbeszédben időről időre felröppen a közterületen szabadon kószáló ebek témája. Telki közterület-felügyelője ennek kapcsán kérdésünkre elmondta, bár az elmúlt években alapvetően pozitív előrelépés tapasztalható e téren, és egyre kevesebbszer kell póráz nélkül sétáltatott vagy ingatlanokról kiszökő kutyák esetében intézkednie neki vagy a gyepmesternek, még mindig előfordulnak ilyen esetek.

Kovács Péter hangsúlyozta, hogy a hatályos jogszabályok – a 2012. évi II. törvény (Sztv.) 193.§ – alapján, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el. Hozzátette, hogy – Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló, 5/2018. (III.29.) Ö. rendelet 16.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján – a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Telki belterületén ebet póráz nélkül vezet, továbbá a közterületre a felügyelete alatt álló kutyát szándékosan kiengedi, vagy arra magánterületéről, ingatlanáról az állat kiszökik. Ilyen eset észlelése esetén a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki vagy eljárást kezdeményezhet a jegyzőnél. Intézkedni kétféleképpen lehet, amennyiben a hivatalos személy (közterület-felügyelő, rendőr) tetten éri a szabályszegőt, vagy annak magatartása (elkövetése) a tudomására jut, és a bejelentő(k) az ügy mellé áll(nak), mint tanú(k), illetve bizonyítást nyerő fényképeket ad(nak) át az eljáró szervnek.

A közterület-felügyelő felhívta arra a figyelmet, hogy ha valaki felügyelet nélküli kutyát lát településünkön, mindenképpen értesítse őt vagy a gyepmestert. Kovács Péter elmondta, amennyiben hivatalos bejelentés érkezik hozzá, megteszi a szükséges intézkedéseket. A szabálysértés, szabályszegés 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabását, vagy feljelentés esetén 200.000 forintig terjedő pénzbírság megfizetését vonhatja maga után.

Szilágyi Balázs

Kovács Péter közterület-felügyelő elérhetősége: 06-70-428-1835
Kincses Imre gyepmester elérhetősége: 06-70-626-7378

Fel