Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Ebösszeírás, kötelező chip és eboltás

kutya

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló, 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Telkiben az önkormányzat a törvényi kötelezettség alapján 2023-ban ebösszeírást végez.

Az ebtulajdonosok az összeírásnak az önkormányzati Telki Portálon (www.telki.hu), a Nyomtatványok menüpont alatt (igazgatási - egyéb nyomtatványok) letölthető nyomtatványon tudnak eleget tenni. IDE KATTINTVA közvetlenül is letölthető az adatlap>>

Az önkormányzat kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásában lévő négy hónapos kort betöltött ebről/ebekről az adatlapot az abban foglalt tartalommal kitölteni szíveskedjenek, és a Telki Polgármesteri Hivatal részére postai úton, vagy a Polgármesteri Hivatal épületén kihelyezett postaládába visszajuttatni szíveskedjenek, legkésőbb 2023. július 30. napjáig.

Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a 42/B.§ (5) bekezdés alapján az eb tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt von maga után. Az Átv. 43.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály előírását megsérti, vagy annak nem tesz eleget, 30.000 forint állatvédelmi bírságot köteles fizetni. A korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól!

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a hivatal munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.

Kötelező a transzponder (chip) elhelyezése

A fentieken túl felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló, 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható. Ezért kérjük, hogy ha a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hivatal felé.

Kötelező eboltás

Felhívjuk továbbá az ebtartók figyelmét, hogy a három hónapot betöltött ebek védőoltása és féregtelenítése kötelező, a macskák védőoltása ajánlott. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM Korm.rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól szóló 81/2002. (IX.4.) FVM 8. § (2) bekezdése alapján az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni.

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönjük!

Telki község Önkormányzata

Fel