Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Ők az idei Egészségügyi és Havas Ferenc-díjasok

telki_dij

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2019. (III.29.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. Ennek értelmében a testület minden évben Telki Egészségügyi Díjat és Havas Ferenc-díjat adományozhat az arra érdemes személyeknek.

Telki Egészségügyi Díj

2023-ban a képviselő-testület az április 24-i ülésén született döntése értelmében Telki Egészségügyi Díjban részesítette Dr. Petrovicz Edina infektológus-belgyógyász-immunológus szakorvost, a Szent László Kórház főorvosát.

Dr_Petrovicz_EdinaDr. Petrovicz Edina 1984-ben diplomázott a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Később belgyógyászati szakvizsgát, majd immunológia-allergológia szakvizsgát szerzett. 1986 óta dolgozik a Szent László Kórházban Budapesten, jelenleg főorvosként. Tagja a Belgyógyászati Társaságnak, az Infektológiai Társaságnak, és a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaságnak (MAKIT).

Petrovicz Edina az elmúlt több mint három évtizedben nagyon sok telki lakos kezelésében, gyógyításában vett részt, úgy a Szent László Kórházban, mint az Istenhegyi Klinikán, vagy az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, ahol szintén évek óta dolgozik. Infektológus szakorvosként kiemelt szerepe volt a koronavírus-járvány kezelésében, fáradhatatlan munkájával nagyon sok életet mentve.

Mindemellett Dr. Petrovicz Edina településünk közösségi életének is aktív tagja. Családjával több, mint 20 évvel ezelőtt költöztek Telkibe, ahol férjével, Pardavi Lászlóval közösen indították el a Völgy utcai bográcspartit és főzőversenyt. A tavaly már 10. alkalommal megrendezett eseményen rendszeresen 15-20 csapat méretteti meg magát profikból álló zsűri előtt. A száznál is több résztvevőt vonzó versenyből, és az azt követő utcabálból mára már hagyomány lett, több más utca lakóközösségét is hasonló összejövetelekre inspirálva.

A testület a Telki Egészségügyi Díjjal szeretné kifejezni elismerését több évtizedes orvosi munkájáért és a település közösségi életében betöltött meghatározó szerepéért.

Havas Ferenc-díj

Az április 24-i ülésen a képviselő-testület arról is döntött, hogy Havas Ferenc-díjat adományoz Lukács Friderika angoltanár, valamint Svercsókné Szöllősi Erika óvodapedagógus részére.

Lukacs_FriderikaLukács Friderika angol szakos tanár szakmai munkáját rendkívül magas színvonalon végzi, elkötelezett a tanulók és a tanítás iránt. Barátságos személyisége, közvetlensége miatt mindenkivel jó kapcsolatot ápol, a tanulók érdekében szorosan együttműködik kollégáival.

Tanulóit sajátjaként szereti, nem csak oktatásukat tartja fontosnak, hanem legalább ugyanakkora hangsúlyt fektet tanítványai nevelésére is. Iskolai és osztályprogramok gyakori megvalósításával segíti a közösség- és személyiségfejlesztést.

Kiemelt figyelmet fordít a gyerekek egyéni képességeire, előmenetelükre, legyen szó akár tehetséges vagy felzárkóztatásra szoruló diákokról.

Élen jár a projektnapok és események létrehozásában: az iskolaközösség számára felejthetetlen Tea Party-t, Pancake, valamint English Day-t szervezett, amellyel az intézmény profiljának, angoloktatásának színvonalát emelte.

Munkájában kiemelkedően igényes. Fogékony az újra, folyamatosan fejleszti önmagát, módszertani repertoárja rendkívül gazdag. Figyelemmel kíséri az új taneszközök megjelenését, továbbá az erre irányuló képzéseket, és munkaközösség vezetőként az ezeken való részvételre ösztönzi kollégáit is. Több alkalommal megszervezte a teljes angol nyelvi munkaközösség számára a Baker Street tanfolyamait, így a tanultakat sikerrel építik be óráikba a pedagógusok.

A közösségért való áldozatvállalását bizonyítja, hogy az iskolai honlapon létrehozta az English Cornert, valamint neki köszönhető, hogy a Pipacsvirág a Budapesti Fesztiválzenekar legeredményesebb partneriskolája lett 2018-ban. Azóta is fáradhatatlanul szervezi a tanulók és a pedagógusok számára a koncerteket.

Egész élete és pályája mintaértékű, és érdemessé teszi őt a Havas Ferenc-díjra.

Svercsokne_Szollosi_ErikaSvercsókné Szöllősi Erika 2000 óta dolgozik a Telki Zöldmanó Óvodában. Kezdettől fogva aktívan vett, illetve vesz részt a nevelőtestület munkájában. Kiemelkedő szerepet vállalt az óvoda sajátos arculatának kialakításában, az intézmény Helyi Nevelési Programjának megalkotásában. 2001 és 2008 között óvodavezető-helyettesi munkáját lelkiismeretesen látta el.

Szakmai fejlődésére mindig nagy hangsúlyt fektetett. 2001-től 2005-ig az Ének-munkacsoport tagja volt, 2003-tól 2005-ig a Báb-munkacsoportot vezette, 2015 óta pedig a Pedagógiai munka fejlesztését segítő munkaközösség vezetője. 2005-től 2012-ig az IMIP kidolgozásában és működtetésében is tevékenyen vett részt.

2011 óta a minden évben megrendezésre kerülő Magyar Népmese napja alkalmából a nevelőtestület által bemutatott mese-előadások állandó szereplője (mesemondója). 2015 óta gyermekműsor-szervezési feladatokat is ellát. Rendszeresen részt vesz az intézmény külső partneri kapcsolatainak építésében, illetve elmélyítésében, pl. a Telki Pipacsvirág Általános Iskolával közösen szervezett alapítványi bálok megvalósításában, a sportnapok lebonyolításában; a családok számára szervezett programokon (kézműves délelőttökön, családi napokon, gyalogtúrákon), valamint a zöld-óvodákkal folytatott szakmai konzultációkban. 2019 óta rendszeresen publikál a Telki Naplóban, gyakran az ő tollából kerül ki az aktuális havi beszámoló. 2021-től Pedagógus II. fokozatú minősített pedagógus.

Svercsókné Szöllősi Erika elkötelezett, határozott, következetes, a szakmai munkájában igényes, lelkiismeretes óvodapedagógus, aki mindennapi nevelő-fejlesztő munkáját a gyerekek mindenekfelett álló érdekeinek figyelembevételével szervezi. Esztétikus, kreatív, saját készítésű, újrahasznosított fejlesztő-játékaival, gazdag módszertani kincsestárával, változatos munkaformák alkalmazásával segíti a csoportjába járó óvodás gyermekek optimális fejlődését. Munkája során nagy hangsúlyt fektet a differenciált egyéni fejlesztésre, a lemaradó gyermekek felzárkóztatására, a tehetségígéretek képességeinek kibontakoztatására.

Jó észrevételeivel, javaslataival segíti a nevelőtestületet a kitűzött intézményi célok, feladatok végrehajtásában. Önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel folyamatosan törekszik a szakmai megújulásra, ismereteinek bővítésére. Szakmaszeretete példaértékű.

A testület a díjjal fejezi ki elismerését kimagasló színvonalon és hivatástudattal végzett, több évtizedes pedagógiai tevékenységéért és szakmai munkájáért.

Fel