Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

A közterületi alkoholárusítás és -fogyasztás szabályai

borosuveg

Felhívás a közterületi, illetve a közforgalom céljára megnyitott magánterületen tartandó rendezvényeken történő alkoholárusítás és alkoholfogyasztás kapcsán

Szeretnénk felhívni a közterületi rendezvények szervezőinek figyelmét, hogy Telki Község Önkormányzatának a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló 14/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete értelmében tilos a szeszesital árusítás és fogyasztás a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen.

A rendelet szempontjából közterületnek minősül a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá azt a magánterület is, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

Fentiek alapján a közforgalom számára megnyitott magánterületnek minősül minden olyan terület, amely jellemzően kerítéssel körbe nem kerített, oda bárki a tulajdonos engedélye nélkül bemehet és engedély nélkül ott tartózkodhat.

Ilyen közforgalom céljára megnyitott magánterület lehet minden olyan magánterület, amelynek területén különböző szolgáltató-vendéglátó egységek akár állandó, akár ideiglenes jelleggel működnek.

A fenti szabályozás alól kivétel képeznek:

  • a) az érvényes közterület-használati megállapodással rendelkező vendéglátó egységek nyitvatartási időben,
  • b) Telki Önkormányzat éves rendezvénytervében szereplő rendezvények, valamint a közterülethasználati engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvény területe a rendezvény időtartama alatt,
  • c) minden év első és utolsó napja.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 5/2018 (III.29.) számú önkormányzati rendelet 4.§-a alapján Telki község közterületén szeszesitalt árusítani tilos, kivéve a közösségi rendezvény során engedéllyel rendelkező rendezvény helyszínét. Ilyen engedélyt az önkormányzat hatáskör hiányában közforgalom számára megnyitott magánterületre nem adhat ki.

A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának betartását a rendőrség ellenőrzi, a tiltott alkohol árusítást pedig a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 5/2018 (III.29.) számú önkormányzati rendelet alapján a közterület-felügyelő.

Telki Község Önkormányzata

(Képünk csupán illusztráció, forrása: Pixabay)

Fel