Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Fontos teendők a település rendezettségéért

funyiro_pixa

Sokan talán nem is tudják, hogy a vonatkozó jogszabály (5/2004. (I.28.) számú GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól) szerint az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) gondoskodnia kell az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

A Telki község környezetének védelméről szóló 15/2011. (06.29.) számú rendelet szerint az ingatlan tulajdonosa az ingatlanán, valamint az ingatlan előtti és melletti növényzettel ellátott közterületen – a rendeletben foglalt területek kivételével – köteles a zöldterületek fenntartását folyamatosan ellátni, a fűnyírást a vegetációs időszakban, általánosságban havi, illetve olyan rendszerességgel elvégezni, hogy a fű magassága ne haladja meg a 30 cm-t. A tulajdonos vagy használó köteles továbbá a fák, bokrok, cserjék olyan módon történő metszésére, nyírására, hogy az a közlekedő személyek testi épségét ne veszélyeztesse, gépjárművekben kárt ne okozzon, a biztonságos közlekedés feltételeinek megfeleljen.

Több helyen is elmaradt a zöldterületek fenntartása

Az önkormányzat által folytatott helyszíni bejárás során megállapításra került, hogy vannak olyan ingatlanok, amelyek előtt a zöldterület fenntartásával összefüggő, fent hivatkozott kötelezettség több ponton is elmaradt.

Egy-egy elhanyagolt területről egyesek talán azt gondolják, hogy az önkormányzathoz tartozik, pedig valójában magáningatlanok tulajdonosainak mulasztásáról van szó. Olyan is előfordult már, hogy maga az ingatlantulajdonos reklamált az önkormányzatnál annak a területnek a rendben tartásáért, amelyről valójában neki lett volna kötelessége gondoskodnia.

Közös odafigyeléssel a rendezett és ápolt Telkiért

Az árkok és az ingatlanok előtti közterület állapotát a közterület-felügyelő a jövőben is folyamatosan ellenőrizni fogja. Abban az esetben, amikor megállapításra kerül, hogy az árok, fák, bokrok karbantartása, illetve a közterület fűnyírása elmaradt, hatósági eljárás megindításának van helye. Az eljárás során közigazgatási bírság kiszabására kerülhet sor a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 5/2018 (III.29.) számú önkormányzati rendelet alapján.

Ezért ne lepődjenek meg azon, ha a napokban postaládájukban figyelemfelhívó felszólítást kapnak, ami azt a célt szolgálja, hogy minél többen tisztában legyenek kötelezettségeikkel.

Az elhanyagolt növényzet akár komoly károkat is okozhat

Az árkok tisztán tartása nem csak jogszabályi kötelesség, de azért is nagyon fontos, mert egy hordalékkal telítődött, gazos, gyomos árok nem képes elvezetni a csapadékvizet (különösképpen veszélyes lehet ez intenzív zivatar, felhőszakadás esetén). Az így felgyülemlett víz komoly károkat okozhat az épületekben, kertekben. A közterületre kinyúló ágak személyi és dologi kárt okozhatnak, amelynek megtérítése ebben az esetben az ingatlan tulajdonosát terheli.

Ha még nem tette, rendezze Ön is ingatlana környezetét!

Annak érdekében, hogy a település közterületei minél inkább rendezett és ápolt képet mutathassanak, kérem az ingatlanok tulajdonosait, kezelőit, használóit, hogy tegyenek eleget fenti kötelezettségüknek!

dr. Lack Mónika
jegyző

A fotó illusztráció, forrása: Pixabay

Fel