Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tájékoztató megváltozott étkezési térítési díjakról

menza_pixa

Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete alapján a helyi köznevelési és közoktatási intézményben az étkezési térítési díjak 2023. szeptember 1. napjától megváltoznak.

A Telki Zöldmanó Óvodában és a Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2023. szeptember 1. napjától az intézményi térítési díjak az alábbiak szerint módosulnak. 

A Telki Zöldmanó Óvodában megállapított térítési díjak

 

Térítési díj (nettó ár)

Térítési díj (bruttó)

Óvoda

 

 

Óvodai tízórai

116

147,32

Óvoda ebéd

333

422,91

Óvoda uzsonna

102

129,54

Óvoda összesen

551

699,77

DIÉTÁS ÉTKEZÉS

 

 

Óvodai tízórai diétás

145

184,15

Óvodai ebéd diétás

417

529,59

Óvodai uzsonna diétás

127

161,29

Óvoda diétás összesen

689

875,03

Az óvodában kizárólag háromszori étkezés igényelhető.

Normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) az alábbi jogcímeken vehető igénybe, amennyiben a jogosultságot a kérelmező igazolja:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át (2023-ben 200.551.- Ft) vagy
  • nevelésbe vett gyermekeknél.

A Telki Pipacsvirág Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában megállapított térítési díjak 

Iskola

Térítési díj (nettó ár)

Térítési díj (bruttó)

Iskola tízórai

137

173,99

Iskola ebéd

438

556,26

Iskola uzsonna

126

160,02

Iskola összesen:

701

890,27

DIÉTÁS ÉTKEZÉS

 

 

Iskola tízórai diétás

171

217,17

Iskola ebéd diétás

547

694,69

Iskola uzsonna diétás

158

200,66

Iskolai diétás összesen

876

1112,52

Normatív kedvezmény (ingyenes érkezés) az alábbi jogcímeken vehető igénybe, amennyiben a jogosultságot a kérelmező igazolja:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy
  • nevelésbe vett gyermek esetén.

50%-os intézményi étkezési térítési díj kedvezmény jár

  • annak az általános iskolás tanulónak, aki olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanulónak az étkeztetés nem ingyenes,
  • általános iskolában a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, ha részére az étkeztetés nem ingyenes.

Egyéni rászorultság alapján Telki község Önkormányzat Szociális Bizottsága a gyermekvédelmi törvény 21./B. §. (2) bekezdésben biztosított normatív kedvezményen túl rendkívüli települési támogatásként a fennmaradó étkezési díjat elengedi a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, valamint tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló esetén, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500%-át (142.500.- Ft), gyermekét egyedül nevelő esetén 600%-át (171.000.- Ft).

Ezen felül a Szociális Bizottság egyéni rászorultság alapján az étkezési térítési díjból kedvezményt adhat, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 500%- át (142.500.- Ft), gyermekét egyedül nevelő esetén 600%-át (171.000.- Ft).

A fenti rászorultság esetén a kérelmező a Polgármesteri Hivatalhoz tud fordulni.

Telki Polgármesteri Hivatal

Képünk illusztráció, forrás: Pixabay

Fel