hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook 

2019.05.27 - Bizottsági ülés

Telki Község Képviselő-testülete

Pénzügyi Bizottság

Elnöke

 

M E G H Í V Ó

 

Telki Község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottság rendes ülését összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés időpontja:                        2019. május 27. ( hétfő) 18.00 óra

Az ülés helye:                                Községháza tanácsterem, Telki, Petőfi u. 1.

 

Javasolt napirend:

1./A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása  + melléklet  + melléklet  + melléklet  + melléklet  + melléklet  + melléklet  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

2./ 2019 évi költségvetési rendelet módosításáról  + melléklet 

Előterjesztő: Polgármester

 

3./  A 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés megtárgyalása + melléklet

Előterjesztő: Belső ellenőr, Polgármester, Jegyző

 

4./ Telki község Önkormányzat képviselő-testület 2018. évi Közbeszerzési eljárásainak összegzéséről  + melléklet

Előterjesztő: Polgármester

 

5./Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó Pályázat benyújtásáról ,,Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,,  + melléklet  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

6./Az önkormányzati tulajdonú Intézmények üzemeltetési feladataira vonatkozó pályázati kiírásokról  + melléklet  + melléklet  + melléklet  + melléklet

Előadó: Polgármester

 

7./Pedagógusi elismerés odaítélése

Előadó: Polgármester

 

Egyebek

 

Zárt ülés

8./ Köztartozásmentes adatbázissal kapcsolatos nyilvántartás kérdése

Előadó: Polgármester

 

Telki, 2019. május 24.   

                                                                                        

   Földvári-Nagy László                                                                            

   Pénzügyi Bizottság elnöke

Fel