Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Fokozatos nyitás a sportéletben


Tisztelt sportolók, sportolni vágyók, sportszervezetek!

Többen kerestek meg az utóbbi napokban a sportolási lehetőségekkel kapcsolatosan. Természetesen megértem az érdeklődést és a várakozást. A felelős döntéshez sok szempontot meg kellett vizsgálni. Ennek eredményét az alábbiak szerint foglalnám össze.

Jövő héttől fokozatosan, a szükséges egészségvédelmi előírásokat betartva megindulhat a szervezett sportélet két, szabad levegőn lévő közterületen, a műfüves focipályán és a Muskátli park füves területén.

Bővebben és részletesebben kifejtve azok számára, akik a sportszervezésben is érdekeltek:

Hivatalosan még mindig járványhelyzet van, az erre vonatkozó jogi és viselkedési szabályok érvényben vannak, és ezeket be kell tartani. Továbbra is a fő cél a járvány terjedésének megakadályozása, a fertőzés esélyének csökkentése, az emberi élet védelme. Amíg rendkívüli jogrend van életben, addig minden más intézkedés e fő cél alá rendelendő.

Félreértésekre adhat okot, hogy a médiában kellően nem megfontolt és részletektől mentes nyilatkozatok jelentek meg. A médiában elhangzó nyilatkozatok nem számítanak jogforrásnak, csak politikai interpretációknak, melyek akár napokon belül változhatnak, miközben maga a jogforrás változatlan. Jogforrás a törvény, kormányrendelet, stb.

Alapszabály, hogy az összes ránk vonatkozó jogszabály követelményeinek egyszerre kell teljesülniük, nem lehet a’la carte válogatni a nekünk tetsző paragrafusok, sorok közül, és másokat figyelmen kívül hagyni. Kérem elfogadni azt is, hogy az egyes döntéseknek további következményei lehetnek, amelyek összefüggenek anyagi, dologi lehetőségekkel, erőforrásokkal. Ezért felelősséggel csak prioritásokat állítva és az összes szempontot egyszerre mérlegelve lehet döntéseket hozni.

A sportolást magát tovább nem tiltó kormányrendelet egyáltalán nem egyértelmű, ha összevetjük a többi hasonló és egyidejűleg érvényes jogszabállyal, amelyeket szintén be kell tartani. Ezért – másokhoz, például szakosztályokhoz, egyesületekhez, intézményekhez hasonlóan – az önkormányzat is állásfoglalásokat kért az illetékes szervektől, hogy az adott válaszok tisztázzák, nyitás esetén milyen feltételeknek kell megfelelni, mi a helyes eljárási és felelősségi rend.

Megkereséseinkre eddig válasz nem érkezett. Tájékoztatást és eljárási ajánlást eddig az Országos Sportegészségügyi Intézet és az MLSZ ígért, de ezeket még nem kaptuk meg. Amint megérkeznek az iránymutatások, beépítjük őket a szabályozásba.

A tisztifőorvos egyes ajánlásai jogszabályi értelemben szintén nem kötelező érvényűek, de erősen irányadóak. A tisztifőorvos egészségügyi szemlélete követendő, és óvatosabb, mint a politikusoké.

A sportolók képviselőinek javaslatait, vállalásait szintén beépítjük a szabályozásba. A későbbiekben a gyakorlati tapasztalatokat hasznosítani fogjuk és finomítjuk az eljárásokat. A további sportolásra alkalmas tereket a tapasztalatok fényében fokozatosan nyitjuk meg a következő hetekben.

Sajtóhírek alapján május 18-a után további lazítások várhatóak. Hamarosan érdemi információhoz fogunk jutni az országos reprezentatív tesztelés kapcsán térségünk tényleges fertőzöttségével kapcsolatban. Ez lesz az első valóban tényszerű tájékozódási pontunk, ami segíthet a további lépések irányát illetően.

A természeténél fogva bizonytalan járványügyi és némiképp kusza jogi helyzetben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektorának állásfoglalása ad kapaszkodót, aki a járványt elejétől fogva végigkísérve, a legtöbb tesztelést végezve, talán a legtöbb konkrét információ birtokában van, és aki térségünk tesztelését is végzi, és aki a most következő hónapokra rendkívül csekély fertőzési kockázatot, további javuló járványügyi helyzetet prognosztizált.

Fentieket együttesen mérlegelve úgy gondolom, hogy ha a következő napokban nem lesz érdemi változás, vagy nem kapunk a mostani ismereteinktől eltérő váratlan információkat, akkor a jövő hét elején egyes sportolásra alkalmas tereket fokozatosan átadunk a sportolóknak, akik saját felelősségükre, a vonatkozó jogszabályok és az általános járványvédelmi szabályok betartásával megkezdhetik tevékenységeiket. Ezek egyelőre csak a szabadban lévő területek lesznek.

Mint ismeretes, a kültéri sporttevékenységek egy része már most szabadon gyakorolható. Lehet futni, erdőt járni, kerékpározni, stb. Ezeket a tevékenységeket a mostani szabályozás nem érinti.

Az egyesületi, szakosztályi és befogadó magán-sportlétesítmények szintén megkezdhetik működésüket, természetesen a helyi és sportági sajátosságokat figyelembe véve, a védelmi előírások betartásával. A részetekkel kapcsolatban ezen intézmények is, hozzánk hasonlóan most szerzik be az információkat és fokozatosan fogják megnyitni kapuikat. A kockázatok mérlegelését és a megelőző intézkedéseket a szakosztályoknak, sportolóknak kell meghatározniuk, mert jelenleg nincs erre vonatkozó részletes végrehajtási utasítás.

A sportolási lehetőségeket – az élet minden más területéhez hasonlóan – fokozatosan nyitjuk meg, majd folyamatosan nyomon követjük a változásokat és körülményeket. Mivel a járvány terjedésének visszacsatolása is kéthetes periodicitásra alapul, mi is követjük ezt, de egy hét csúszással, hogy reagálni tudjunk a központi intézkedésekre. Ezzel a szemlélettel, a fokozatos nyitás elve alapján lekövetjük a központi járványkezelést és reagálni tudunk az utasításokra.

Az iskolához kapcsolódó terek, tornaterem, iskolai szabadtéri pályák egyelőre zárva maradnak. Zárva marad a gördeszkapálya, a szabadtéri edzőeszközök, játszóterek is az Operatív Törzs pénteki tájékoztatójának megfelelően. Ezek használati lehetősége a járványügyi jogszabályok és a járványhelyzet változása tükrében a következő napokban megváltozhat.

A műfüves focipálya május 11-től megnyitható az alábbi feltételekkel:

A pálya használata csak szervezett formában lehetséges.

A pálya használatba vevője csak olyan sportszervezet lehet, aminek van felelős vezetője, aki a pályahasználatot szervezi, a használat feltételeit megteremti, és felelősséget vállal a pálya használatával, valamint a szükséges egészségvédelmi előírások betartásával kapcsolatban (pl. Telki SE).

Ettől eltérő, engedély nélküli használat továbbra is tilos.

A műfüves pálya május 11-től visszavonásig vagy a mostani szabályok megváltozásáig tehát saját felelősségre, a járványügyi előírások betartása mellett használható.

A sportszervezőnek a helyszínen biztosítania kell kézfertőtlenítő állomást, tisztítószert és ennek általános használatát elő kell írnia, valamint ellenőriznie kell annak használatát.

A műfüves pálya hétköznap 09:00 és 20:00 között, hétvégén 10:00 és 20:00 között használható.

Sportolásra lehet használni a Muskátli park füves területeit.

A Muskátli park füves területén szervezett, csoportos edzés tartható 09:00 és 20:00 között, hétvégén 10:00 és 20:00 között.

A köztér használatba vevője olyan sportszervezet lehet, aminek van felelős vezetője, aki a sporttevékenységet szervezi, a sportolás feltételeit megteremti, és felelősséget vállal a köztér használatával, valamint a szükséges egészségvédelmi előírások betartásával kapcsolatban.

A Muskátli park május 11-től visszavonásig vagy a mostani szabályok megváltozásáig tehát saját felelősségre, a járványügyi előírások betartása mellett, szervezett formában használható sportolásra.

A sportszervezőnek a helyszínen biztosítania kell kézfertőtlenítőt, és ennek általános használatát elő kell írnia, valamint ellenőriznie is kell.

A műfüves pálya és a Muskátli park megközelítésekor és elhagyásakor életbe lépnek az általános szabályok a távolságtartásra és csoportosulásra vonatkozóan.

A közpark területén található pavilon használata továbbra is tilos!

Szemetelés, dohányzás, italozás és köpködés, pályán kívüli csoportosulás szigorúan tilos!

A nem sportoló járókelőktől a sportolóknak távolságot kell tartani.

A pálya kapujának az edzések között és után zárva kell lennie, erről a sportszervező gondoskodik.

A kaput zárás után fertőtleníteni kell.

A köztéri sportolás csak saját felelősségre lehetséges. Erről a sportszervező köteles a sportolókat tájékoztatni. A tájékoztatásnak ki kell térnie arra, hogy a pályán való sportolás járványügyi, egészségügyi kockázattal jár és ennek felelőssége a sportolót terheli.

A sportolás egyéb egészségügyi feltételeit (ruházat, sport szabályok, eszközök, stb.) a sportolást szervező határozza meg az érvényes járványügyi előírások tükrében és az adott sportág adottságainak megfelelően.

A pálya feltételekkel való megnyitása és a köztér használatának engedélyezése bármikor, indoklás nélkül visszavonható.

Fenti feltételek sérülése vagy fertőzés megjelenése esetén a közterek feltételekkel való használati lehetősége ismét megszüntetésre kerül.

Fenti szabályokat kéthetente külön kérés nélkül felülvizsgálom az Operatív Törzs tájékoztatása, a jogszabályi változások, valamint az adott időszak tapasztalatai alapján, és rendelkezem a további enyhítésről vagy szigorításról.

Bízom benne, hogy hamarosan, de legalábbis lépésről lépésre néhány hét alatt közelítünk majd a korábbi életünkhöz, még ha azt csak a vakcina megjelenése után érhetjük is majd el.

Mindenkinek jó sportolást, jó egészséget kívánok! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Deltai Károly
polgármester

2020.05.08.

Fel