Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Kik legyenek az idei díjazottak?

telki_dij

Kitüntető díjak adományozásáról szóló javaslatok benyújtása – Telkiért Érdemérem, Telki Ifjúsági Díj és Telki Egészségügyi Díj

Telki képviselő-testülete 3/2015. (II.12.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta a kitüntetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. A rendelet alapján a képviselő-testület minden évben Telkiért Érdemérem kitüntetést, Telki Ifjúsági Díjat és Telki Egészségügyi Díjat adományoz az arra érdemes személyeknek.

Telkiért Érdemérem kitüntetés azoknak a magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő vagy elhunyt személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik: Telki település fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést szereztek; Telki községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes tevékenységük során; Telki fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak.

Telki Ifjúsági Díjban az a 35. életévét be nem töltött, telki illetőségű vagy Telkiből elszármazott fiatal részesíthető, aki kimagasló tanulmányi, tudományos, művészeti vagy sportteljesítményével Telkinek és korosztályának elismerést szerzett, példaértékű mintát adva ezzel kortársai számára.

Telki Egészségügyi Díj a telki egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért, vagy a településhez köthetően az egészségügy területén végzett kimagasló munka, példaértékű eredmény elismerésére évente egy alkalommal adományozható.

A fenti címekre, illetve díjakra nem jelölhetők: aktív polgármester; valamint a képviselő-testület tagjai; és a Telki Község Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyek.

A címek adományozására a polgármester, az önkormányzati képviselők, a képviselő-testület állandó bizottságai, a település civil szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei (minimum 10 fő ajánlásával) tehetnek javaslatot, kizárólag részletes indoklással ellátott, írásos formában.

A kitüntetendő személyekre – a Telkiért Érdemérem és a Telki Ifjúsági Díj esetében 2024. február 15-ig, a Telki Egészségügyi Díj esetében 2024. április 20-ig – a Polgármesteri Hivatal részére eljuttatott, írásban benyújtott ajánlásban lehet javaslatot tenni.

Deltai Károly
polgármester


Korábbi díjazottak

Érdeméremmel az alapítás évétől, 2010-től (időrendi sorrendben) dr. Rátky Józsefet, Regős Ferencnét (posztumusz), Magyar Károlyt, Schäffer Lászlónét, Füzesi Attilát, Harkai Gábor atyát, Vászolyi Tímeát, Bartos Györgyöt, Baltási Klárát, Portik Ferencet, a Kokukk Egyesületet, Márton Ildikót, Zimonyi Adrienne-t, Maronicsné Dávid Annát, Samreth-Nimol Kánidot, Váradi Esztert, a Telki Nőikart, Callmeyer Ferencet, Pojják Lászlót, Pasztircsák Jánost, Szász-Szalai Henriettát, Varga Bélát és Szabó Tibort (posztumusz) jutalmazták.

Telki Ifjúsági Díjat az odaítélhetőségének kezdete óta, 2015-től Pasztircsák Polina, Illéssy Lenke, Balog Alexandra, Sepp Yvett, Persányi Barnabás, Ruják Nóra és Ruják András kapott.

Telki Egészségügyi Díjat Dr. Asztalos Mária, Gállné Farkas Gabriella (posztumusz), Dr. Kiss-Leizer Márta és Mezei Bori, valamint Pardaviné Dr. Petrovicz Edina részére adományozott a képviselő-testület.

Fel