Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tegyük ki a házszámtáblát és a postaládát!

hazszamtabla_11

Mint ahogyan arra már évekkel ezelőtt felhívtuk a figyelmet, Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló, 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendeletében szabályozta a közterületek elnevezésének, az utcanévtáblák, valamint a házszámtáblák elhelyezésének szabályait.

A helyi rendelet 15.§-a értelmében a házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyeznie. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló, 5/2018. (III.29.) számú önkormányzati rendelet 6.§-a értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a házszámtábla kihelyezését elmulasztja. A közösségi együttélés szabályainak megsértése a rendeletben foglalt eljárás lefolytatását követően szankciókat (akár 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot) vonhat maga után.

Az ingatlanok beazonosítása a postai, valamint a közüzemi szolgáltatók, a mentők és a tűzoltók munkáját segíti, ezért az önkormányzat felkéri a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy ha eddig még nem tettek eleget ebbéli kötelezettségüknek, haladéktalanul pótolják azt!

Ha nincs postaláda, nehezebben vagy nem jutnak célba a küldemények

Ezúton hívjuk fel arra is a figyelmet, hogy a telki posta jelzése alapján számos ingatlannál nincs kihelyezve levélszekrény az ingatlanok utcafronti kerítésére vagy házfalára, ami megnehezíti a küldemények megfelelő kézbesítését.

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 41.§ (2) bekezdése szerint az ingatlan tulajdonosa vagy a címzett köteles gondoskodni a levélküldemények elhelyezésére és sérülésmentes, biztonságos tárolására alkalmas, megfelelő méretű, zárható, a címnek megfelelő jelzéssel ellátott levélszekrény rendelkezésre állásáról, továbbá arról, hogy az a postai szolgáltatók számára könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen.

A törvény 44.§ (5) bekezdése szerint a postai szolgáltató nem felel a levélszekrénybe is kézbesíthető postai küldemények, továbbá az oda elhelyezhető értesítések, valamint a tértivevény elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből eredő kárért, ha a címen nincs a 41.§ (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő levélszekrény.

Ezért kérik az ingatlantulajdonosokat, gondoskodjanak a megfelelő postaláda kihelyezéséről, hogy a küldemények biztosan célba érhessenek!

szb

(A cikk a szeptemberi Telki Naplóban is megjelent. További érdekes cikkekért kattintson IDE!)

Fel