Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Kötelező kitenni a házszámtáblát!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

Telki község Önkormányzatának képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló, 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendeletében szabályozta a közterületek elnevezésének, az utcanévtáblák, valamint a házszámtáblák elhelyezésének szabályait.

A helyi rendelet 15. §-a értelmében a házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyeznie.

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló, 5/2018.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 6. §-a értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki a házszámtábla kihelyezését elmulasztja. A közösségi együttélés szabályainak megsértése a rendeletben foglalt eljárás lefolytatását követően szankciókat (akár 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot) vonhat maga után.

Az ingatlanok beazonosítása a postai, valamint a közüzemi szolgáltatók, a mentők és a tűzoltók munkáját segíti, ezért az önkormányzat felkéri a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a tájékoztató megjelenésétől (2018. május 8.) számított legkésőbb 30 napon belül tegyenek eleget a helyi rendeletben foglalt kötelezettségüknek!

A Polgármesteri Hivatal a jelen felszólításban foglalt kötelezettségét elmulasztó ingatlantulajdonos részére írásbeli felszólítást, majd a kötelezettség elmulasztása esetén szankciót (közigazgatási bírság) fog alkalmazni. 

Megértő közreműködését előre is köszönjük!

Lack Mónika
jegyző

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló, 11/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelet itt elérhető>>

 

Fel