Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Ifjúsági ügyek

kozossegi_haz_es_pajta

Tisztelt Telki Polgárok!

Az elmúlt hónapokban Telkiben és a környező településeken sajnálatos módon fiatal csoportok rendszeresen követtek el rongálásokat, közterületen történő alkohol- és drogfogyasztással egybekötve, melyet a polgárőrség és a rendőrség is dokumentált. Telki önkormányzata elkötelezett abban, hogy ezeket a cselekményeket visszaszorítsa, a rongálásokat megszüntesse, az illegális és közösségellenes tevékenységeket megállítsa településünkön. Az elmúlt időszak összehangolt lépései e tekintetben – a korlátozott erőforrások dacára is – eredményesek voltak.

Az alapprobléma

Fontos kiemelni, hogy az utóbbi időszakban megjelent káros és közösségellenes cselekmények kapcsán a többséget alkotó fiatalok nem érintettek, csak egy kisebbségről van szó. Mindemellett azonban ezek az események ismét ráirányították a figyelmet egy sok évtizedes, az egész régióban mindeddig megoldatlan problémára, hogy az itt élő, és egyre nagyobb számban felnövő fiatalok egy része olyan szórakozási formákat és lehetőségeket igényel, melyeket a környező települések és Telki nem tud biztosítani. Ezen fiatalok számára sem helyben, Telkiben, sem a környező településeken nincs megfelelő találkozási és szórakozási lehetőség. Telkiben az elmúlt egy-két évtizedben több próbálkozás is volt mind az önkormányzat, mind a helyi lakosok részéről, hogy olyan programokat, elfoglaltságot, illetve helyet biztosítsanak, amelyek minden csoportnak megfelelnek. Ezek a korábbi kezdeményezések azonban csak részleges vagy ideiglenes sikereket tudtak elérni, tartós megoldást nem sikerült nyújtaniuk. Ennek oka kettős: az érintettek köre gyorsan változik, és bizonyos igények (például kiskorúak felügyelet nélküli bulizása, alkoholfogyasztása) semmilyen körülmények között nem támogathatók, márpedig gyakran épp ilyesmire lenne igény az érintettek részéről.

Az önkormányzat 2021 őszén ismét nekirugaszkodott a kérdésnek, felvette a kapcsolatot a településen és a kistérségben működő érintett szervezetekkel, hogy széleskörű összefogással a sokrétű helyzetre megfelelő megoldásokat találjon. Többkörös egyeztetések kezdődtek a polgármesteri hivatal, köznevelési intézmények, illetékes hatóságok, a közösségi ház, a családsegítő szolgálatok és szociális munkások bevonásával. A kiemelt figyelem e tárgyban folyamatos.

Meggyőződésünk, hogy tartós siker csak az érintett fiatalok aktív bevonásával érhető el. Éppen ezért is örvendetes, hogy a fiatalok valós problémáira reagálva az elmúlt hónapokban egyszerre több, párhuzamos lakossági kezdeményezés is elindult.

Aláírásgyűjtés és a régi orvosi rendelő

Ezek egyike a nemrég alakult, még bejegyzés alatt álló Ma Nyitva Vagyunk Alapítványhoz kötődik, melynek vezetőivel több ízben is egyeztettek az önkormányzati képviselők és Deltai Károly polgármester. Az alapítvány egy aláírásgyűjtést is elindított a Fő utca 12. szám alatt lévő régi orvosi rendelő épületével kapcsolatosan, melyet meg szeretnének kapni ingyenes használatra az önkormányzattól, hogy különböző ifjúsági rendezvények helyszínéül szolgálhasson.

Feltételezzük, hogy az aláírásgyűjtés a kezdeményezés támogatottságát igyekszik alátámasztani, azonban a petíciós forma kissé érthetetlen, hiszen sem az önkormányzat, sem az egyes képviselők nem zárkóztak el semmilyen egyeztetéstől, a felvetett problémát az itt élőkkel együtt fontosnak tartjuk. A kezdeményezőkkel együttműködtünk eddig is és kifejeztük jövőbeni együttműködési szándékunkat.

Nem mehetünk el amellett a tény mellett sem, hogy 2022. január 15-i állapot szerint a kb. 650 aláíró számottevő része nem telki lakos. Ezek alapján joggal tehetné fel a kérdést egy telki választópolgár, hogy miként szólhat bele egy pátyi, perbáli, pláne mezőtúri vagy pécsi lakos abba, hogy a telki önkormányzat adjon-e át ingyenes használatra egy több tízmillió forintot érő ingatlant egy alapítványnak? Külön kérdés, hogy szeretnénk-e településünkre vonzani a térség összes problémás fiatalját, vagy célzottan saját gyermekeink ügyeit kívánjuk szolgálni.

Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy a kezdeményezők ezidáig semmilyen konkrét tervet nem nyújtottak be, az alapítvány bevallott módon egyelőre nem rendelkezik konkrét elképzelésekkel a ház működtetésével kapcsolatban. „Jó a cél, az eszközöket meg kitaláljuk, ha odaérünk” – írták. A petíció aláírói tehát egy általánosságban megfogalmazott célt szeretnének támogatni – legyen a fiataloknak egy hely a találkozásra.

Ez egy nemes, jó cél, mellyel az önkormányzat is egyetért. A petíció viszont egy konkrét megoldáshoz kér támogatást, a régi orvosi rendelő átalakításához, használatához, mellyel kapcsolatban a petíció aláírói nyilvánvalóan nem rendelkeznek kellő információval. Nem készült részletes állapotfelmérés, hogy az adott épület felújítása, majd üzemeltetése, rezsiköltsége és egyéb fenntartása milyen nagyságrendű összegbe kerülne, és azt, hogyan tervezi az alapítvány megvalósítani.

Az ingatlant az önkormányzat korábbi értékbecslése alapján hirdette meg értékesítésre, még októberben. A korábbi érdeklődők az állapotfelmérés után a lebontás és újraépítés mellett voltak, és ennek becsült költségei miatt álltak el a vásárlástól. Feltételezzük, hogy egy esetleges jövőbeli vásárló hasonlóképp járna el és teljesen új épületet álmodna a telekre. Ennek tükrében és az épület ismeretében az alapítvány vázlatos elképzelése jelenleg még kiforratlannak tűnik. A régi épület felújításának nem lenne érdemi értéknövelő hatása, abba befektetni csak úgy érdemes, ha az önkormányzat biztosítottnak látja az épület hosszú távú hasznosítását valamilyen dedikált célra, például a fiatalok találkozóhelyeként. A most rendelkezésre álló nagyon kevés információ és konkrét tervek nélkül viszont ez a helyzet egyelőre nem áll fenn. Mindez viszont nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne lehetne visszatérni a kérdésre, az önkormányzat magától az ötlettől soha nem zárkózott el.

Azt is meg kell jegyeznünk, hogy Telkiben több más, nagy múltú alapítvány, civil szervezet működik hosszú évek, évtizedek óta. Ezek úgyszintén nagyon fontos közösségi feladatokat látnak el anélkül, hogy több tízmillió forint értékű ingatlant kértek volna ingyenes használatra az önkormányzattól. Ha a képviselő-testület most arról döntene, hogy a teljesen új, még bejegyzés alatt álló alapítványnak adja a Fő utcai ingatlan használatának lehetőségét, mindenféle konkrét hasznosítási és üzemeltetési terv nélkül, felmerülhetne a kérdés a többi civil szervezetben is, hogy ők is igényt tarthattak volna erre az ingatlanra vagy egy hasonlóra. Nem beszélve az egyéb kellemetlen, de alaptalan feltételezésekről. Az önkormányzatnak viszont felelősen kell gazdálkodnia a település ingatlanvagyonával, ezért csak nagyon indokolt esetben adhat használatba ingatlant bárkinek. Megfelelő tervek és garanciák nélküli ingatlanátadás a vagyonnal való felelőtlen gazdálkodás vádját is felvetheti. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló helyi rendelete alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása csak nyilvános pályázat útján lehetséges, mellyel azonos feltételeket biztosít minden érdeklődő számára.

Az önkormányzat által javasolt megoldások

Az önkormányzat elkötelezett a civil kezdeményezésekkel való együttműködésben, ezért az alábbi javaslatokat fogalmazta meg.

Civil kerekasztal

Kezdeményezni fogjuk egy kéthavonta összeülő civil kerekasztal megalakítását a párhuzamosan működő civil szervezetek közötti együttműködés és koordináció segítésére, az erőforrások hatékony és igazságos elosztása érdekében. Ilyen kerekasztal más településeken már működik.

Pályázati lehetőség

Telki Önkormányzata pályázatot tervez kiírni a településhez kötődő összes alapítvány, egyesület vagy bármilyen nonprofit civil szervezet, akár lakóközösség vagy ezek együttműködő közösségei számára a Fő utca 12. szám alatt levő ingatlan hasznosítására, kizárólag civil közösségi tevékenység megvalósítására.

Együttműködés a Kodolányi Közösségi Házzal

Látva az aláírásgyűjtési kezdeményezésben szereplő telki lakosok elkötelezettségét és lelkesedését az önkormányzat a közös célt támogatandó kész a szorosabb együttműködésre, és örömmel segíti akár az új alapítvány tevékenységét, működésének indulását, akár más szervezetek, közösségek hasonló célú kezdeményezéseit.

Úgy gondoljuk, hogy a közelmúltban felépült közösségi ház és a mellette álló Pajta ideális lehetőséget biztosíthatna a legkülönfélébb ifjúsági korosztályok részére változatos, saját igényeikre szabott programok megvalósításához. Sajnos az intézmény megnyitásával szinte egyidőben beköszöntött járványhelyzet nagyban korlátozta az intézményi működést, de bízunk benne, hogy hamarosan az egészségügyi helyzet megengedi a programok körének bővítését.

Javasoljuk, hogy a rendszeres közösségi programokat szervező civil szervezetek, így a most megalakult alapítvány is kössön együttműködési megállapodást a közösségi házzal, amelynek keretében ifjúsági programjaikat a szabad kapacitás terhére meg tudják szervezni. Bármilyen olyan programot, akár felügyelettel, akár anélkül, ami nem jár károkozással, rombolással, bármikor lehet napközben, este vagy hétvégén is szervezni a közösségi házba vagy a Pajtába, melyeket előre egyeztetve, a helyi nonprofit civil szervezeteknek az ingyenesen biztosított programjaikhoz térítési díj nélkül lehet igénybe venniük. Olyan programot, ami rombolással jár, gyermek- és ifjúságvédelmi szempontból nem elfogadható, sehova sem kellene és nem is lehet szervezni; az ilyen „igények” kiszolgálása nem lehet az önkormányzat vagy a vele együttműködő szervezetek feladata. A szervezők e tekintetben teljes körűen felelősek.

Úgy véljük, hogy ezáltal a Fő utcai romos ingatlan adományokból tervezett felújítására szánt többmillió forintot berendezések és eszközök fejlesztésére és programok szervezésére lehetne fordítani. A Pajta a rendezvények mellett alkalmas „csak úgy lógásra” is: van nagy tér, mellékhelység, hidegkonyha, világítás, szükség esetén hangosítás, nem mellesleg viszonylag távol esik a lakóépületektől. A Pajta megfelelő berendezési tárgyakkal is felszerelhető (babzsákfotel, csocsó, biliárd, darts, stb.), amelyek tárolása is megoldható, ráadásul a közösségi ház szokásos nyitvatartási idején túl is igénybe vehető, különálló épületként biztosítható nyitása, zárása. Amennyiben pedig a programok a jövőben kinövik a Pajtát és a közösségi ház lehetőségeit, úgy a későbbiekben továbbra is fennáll a lehetőség tárgyalni a Fő utcai ingatlan hasznosításáról.

Az önkormányzat az idei évben felfüggeszti a Fő utcai ingatlan értékesítését, és csak indokolt esetben, a civil szervezetekkel egyeztetve indítja újra az értékesítést.

Reméljük, hogy az alapítvány bejegyzéséig sikerül a megállapodás részleteit közösen kidolgozni, és minél előbb sor kerülhet az első programok megvalósítására! Nagy várakozással tekintünk az együttműködés elé, és ‒ a település szűkös infrastrukturális és anyagi lehetőségei mellett is ‒ igyekszünk mindenben segíteni minden jószándékú civil szervezőt.

Megtisztelve várjuk konkrét javaslataikat.

Telki Község Önkormányzata

Deltai Károly polgármester
Koltai Piroska alpolgármester
Halász Terézia képviselő, a Szociális Bizottság elnöke
Dr. Földvári-Nagy László képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke
Király Péter képviselő
Dr. Vida Rolland képviselő

Fel