hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Szociális tűzifaigénylés

tuzifa

Telki Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton az idei évben is támogatást nyert el szociális célú tűzifavásárláshoz.

A támogatás a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó téli fűtéshez szükséges tűzifa formájában adható.

A szociális igazgatásról és ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 17/2017. (X.31.) számú önkormányzati rendelet 15.§-a értelmében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa-támogatás adható azon szociálisan rászoruló, bejelentett állandó telki lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a településen élő személy részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 125.400 Ft-ot, egyedülálló esetén 149.625 Ft-ot.

A szociális tűzifa-támogatásra vonatkozó kérelmet írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz 2021. október 20-ig.

A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a háztartásában élők jövedelméről szóló igazolást, valamint nyilatkozatot az egyéb jövedelmekről. A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető vagy INNEN letölthető (az "Igazgatás" fül alatti "SZOCIÁLIS_03. Kérelem Rendkívüli települési támogatás tűzifa" elnevezésű nyomtatványt kell kiválasztani).

A támogatás természetbeni formában, tűzifa kiszállítással történik.

Telki Önkormányzat

Fel