Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Új alpolgármestere van Telkinek, változott a bizottságok összetétele

pmh2

Mint ismeretes, Móczár Gábor alpolgármester 2021. április 25-i hatállyal lemondott a képviselői és alpolgármesteri tisztségéről. Deltai Károly polgármester a megüresedett alpolgármesteri poszt betöltésére Koltai Piroska képviselőnőt kérte fel.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Móczár Gábor Attila önkormányzati egyéni képviselői mandátumáról való lemondásának következtében a Telki Helyi Választási Bizottságnak (HVB) gondoskodnia kellett a mandátum betöltéséről. A 2010. évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése alapján a lemondott képviselő helyébe a legutóbbi önkormányzati választásokon a következő legtöbb szavazatot elért jelölt (Neudert Károly - 497 szavazat) lép, aki azonban úgy nyilatkozott, hogy a mandátumot nem fogadja el. Mivel a listán több jelölt nem volt, így a HVB 1/2021. (V.18.) határozatában megállapította, hogy a képviselői mandátum kiosztására nincs mód, az a következő általános önkormányzati választásokig betöltetlen marad.

Telki Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy döntött, hogy a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében Telki Község Alpolgármesterének, – képviselő-testületi megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a testület tagjai közül Koltai Piroska Margitot bízza meg.

Mivel a hatályos jogszabályok alapján az alpolgármester nem lehet tagja a képviselő-testület bizottságainak, így az alpolgármesteri megbízással egyidejűleg a polgármester döntött arról is, hogy a Koltai Piroska kinevezése miatt megüresedett bizottsági helyekre Király Péter képviselőt (Szociális Bizottság) és dr. Vida Rolland képviselőt (Pénzügyi Bizottság) választja meg.

szb

„Számomra nem a tisztség a fontos, hanem az elvégzett munka” - miniinterjú Koltai Piroskával, Telki új alpolgármesterével>>

Változások az önkormányzat életében>>

Fel