Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Leköszönés

moczar_gabor_feszt

Kedves Telkiek!

Nehéz szívvel, de az elvégzett munkára büszkén visszatekintve, és a jelenlegi önkormányzat értékes és ígéretes munkáját látva, a jövőben bizakodva írom ezt a néhány gondolatot Önöknek.

Közel 19 év után, ötödik képviselői mandátumom első harmadának végén úgy hozta az élet, hogy 2021. április 25-étől nem folytathatom tovább önkormányzati képviselői és alpolgármesteri munkámat. A napokban egy központi államigazgatási szerv vezetőjeként kezdtem dolgozni új munkahelyemen, és a 2000. évi „A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről” szóló XCVI. törvény szerint önkormányzati képviselői munkám összeférhetetlenné válik.

Soha nem készültem arra, hogy önkormányzati képviselő legyek, de talán ezzel a legtöbben így vagyunk, akik végül ide keveredtünk... Családommal 1997-ben költöztünk Telkibe, a nagyvárosból a még alig 1000 lelkes, fejlődő faluba, és a legkisebb gyermekünk már itt is született. Az új település első intézménye a 2000-ben épült óvoda volt, és mire felocsúdtam, az induláskor az SZMK-s anyukák közfelkiáltással megkértek, hogy fogjam össze a szülők munkáját – így történt, hogy 2002-ig a Szülői Munkaközösség vezetőjeként próbáltam segíteni a kezdeti éveket, benne az egy évvel később induló iskola vezetőjelöltjeinek szülői meghallgatását. A bővülő lakóközösségben sok új barátot szereztünk, és 2002 őszén úgy éreztük, az addigi településvezetés által meghatározott irányon változtatni kell. Így indultam el először a helyhatósági választásokon, és a „Határkő”, majd később „Telkiért Választási Szövetség” tagjaiként barátaimmal többséget szereztünk a képviselő-testületben. Máig élő és működő, ám változó személyi összetételű választási szövetségünk vezérlőelve az indulás óta cseppet sem változott: a településért önzetlenül tenni akaró, sokféle gondolkodású, ám mégis a legfontosabb kérdésben nagyon azonos felfogású, önzetlen, remek emberek közössége, pártpolitikától magát távol tartó közhangulatban és együttműködésben tudhatja csak sikeresen vezetni egy ennyire heterogén, sokfelől érkező, fiatalos és dinamikusan fejlődő település életét. Az indulástól 2006-ig az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként, 2006-tól mostanáig pedig Danóczy Balázs és Deltai Károly polgármesterek felkérésére, a képviselők nagy többségének támogató szavazatával alpolgármesterként dolgoztam a rákövetkező négy képviselő-testületben. A „pátyi golffalu ingatlanpanamája” néven emlegetett vészhelyzet okán létrejött komoly települési és regionális szintű összefogás időszakában Takács Zoltán képviselő- és alpolgármester társammal közösen, 8 hónapig megbízott polgármesterként is irányítottam a települést.

moczar_gabor

Önkormányzati képviselőként mindig is azért igyekeztem tenni, hogy a régi és az új lakosok egymásra találhassanak, és hogy Telki mind felnőtteket, mind pedig gyermekeket megtartani tudó ereje növekedjék. Kiemelt fontosságúnak és tevékenységeim elsődleges célterületeinek tartottam a helyi közösségi és kulturális élet létrehozását, megszilárdítását és fejlesztését, az ezekhez szükséges létesítmények megépítését, és az intézmények élettel való megtöltését, civil szervezetek alapítását és beindítását, és minél több telki lakos bekapcsolását a település közösségi életébe. A 2011-ben létrehozott Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnökeként, a testület megbízásából a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár 2019-es létrejöttéig településünk kulturális és rendezvényi életének szervezését irányítottam, számos hagyományt megtartva és sok új közösségi rendezvényt életre hívva. 2011-ben megszerveztük és elindítottuk testvértelepülési kapcsolatunkat Gyimesbükkel, amelyet igyekeztem nemcsak egy „szokványos” protokoll együttműködéssé fejleszteni, hanem szoros emberi, baráti kapcsolatok, akciók és támogatási programok segítségével próbáltam ráébreszteni településünk lakóit a csodás gyimesi vidék remek csángó magyar embereivel való összetartozásunkra. 2009-ben indítottuk útjára Telki közösségi médiacsatornáit a Facebookon, amelyeknek kezdetektől fejlesztője, tartalmi szerkesztője és sokszor kényelmetlen feladatokat jelentő moderátora is voltam. A nyilvánosság és a médiafelületek különleges kihívások elé állítják néha az egyszeri, lelkes csoportadminisztrátort, de látva az intenzív információcserét, az új csatlakozások ütemét és a csoportokat rendszeresen látogatók számát, örömmel kell megállapítanom, hogy van értelme időt és energiát fektetni a digitális közösség fejlesztésébe.

Talán kiolvasható a soraimból, hogy Telki és lakóközösségünk szolgálata igazi, elkötelezett szerelem számomra. Ha valaki ezt komolyan, elkötelezetten csinálja, nagyon nehéz egyszer csak azt mondani, hogy nem folytatom tovább (hacsak a választók azt nem mondják szavazáskor, hogy viszlát...). Már ez előző ciklusban is megfordult a fejemben, hogy a hatodik X első éveit taposva, négy ciklus és 17 hosszú év után most már igazán jöhetnének a fiatalok, most már valóban jó lenne átadni a stafétát. De a fiatalok nem jöttek, a stafétát meg egyébként is lelkesen és szívesen vittem tovább... Nos, néha az élet maga oldja meg helyettünk ezeket a helyzeteket, még ha váratlan és választást nem hagyó módon is.

Ezúton is szeretném őszinte szívvel megköszönni minden telki lakosnak az elmúlt közel két évtized bizalmát, támogatását, segítségét, buzdítását, kritikáját és korholását. Örömmel dolgoztam mindannyiunkért, és bízom benne, hogy nem hiába! Természetesen nem tűnök el, a testvértelepülési kapcsolatok szervezését és a Facebook-csoportok adminisztrációját továbbra is örömmel vállalom, és mindig segíteni fogom az írásom elején megfogalmazott alapelvek szerint működő és cselekvő, jelenlegi önkormányzatot és későbbi önkormányzatokat.

Szívélyes üdvözlettel és áldott húsvétot kívánva,

Móczár Gábor
alpolgármester


Búcsú Móczár Gábor alpolgármestertől

Móczár Gábor alpolgármester úr az új tisztsége betöltésével keletkező, jogszabályban leírt összeférhetetlenség miatt benyújtotta lemondását, amit jogszabálynak megfelelően, polgármesterként átvettem és elfogadtam.

Móczár Gábor az egyik legnépszerűbb és legrégebb óta folyamatosan hivatalban lévő képviselő, aki tizenöt éven át töltött be alpolgármesteri tisztséget Telkiben. Feladatai között volt – a teljesség igénye nélkül – az általános helyettesítés, a kulturális élet eseményeinek szervezése, a testvértelepülési kapcsolatok kiépítése és ápolása, a katolikus egyházi közösséggel való kapcsolattartás, számos kommunikációs feladat, és természetesen a képviselői feladatkörben előforduló megannyi koncepcionális, üzemeltetési, fejlesztési és általános képviseleti feladatkör.

Az élet többször hozta úgy, hogy Gábornak rendkívüli helyzetekben kellett helytállnia, olykor alpolgármesteri feladatkört meghaladó felelősséggel a vállán, és ezekben a helyzetekben mindig maradéktalanul, csak és kizárólag Telki érdekeit védve állt helyt. Gábor rendkívüli munkabírású, határozott értékrendű és karakteres gondolkodású munkatársam volt, aki számos nehéz helyzetben bizonyította elkötelezettségét Telki iránt. Ha egy mondatban kellene Őt leírnom, akkor azt mondanám, hogy Gábor a közösségek motorja.

Móczár Gábor új feladatköre összeegyeztethetetlen alpolgármesteri tisztségével, így el kell hagynia az önkormányzat kötelékét. De Gábor nem hagyja el Telkit, és továbbra is számítok rá számos területen, amennyiben elfoglaltsága ezt lehetővé teszi.

Alpolgármester úr, kedves Gábor! Köszönöm eddigi munkádat, elkötelezett helytállásodat az elmúlt évek szorgos mindennapjaiban! Számítunk rád a jövőben is! Ezúton kívánok sok sikert új, kihívásokkal teli feladatkörödben!

Deltai Károly
polgármester

Fel