Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Lakossági tájékoztató csatornabekötésről

csatorna_utca

Tisztelt Érintett Ingatlantulajdonosok!

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.) ÉDV-10587-3/2020. Iktatószámú hozzájárulása alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a Telki községben a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 program keretében megvalósult szennyvíz-csatorna hálózatra a rákötés engedélyezésre került.

A kivitelezés során az ingatlanok telekhatárán belül kiépített bekötő csonkokra a korábban megadott műszaki előírások szerint az élőre kötés 2020. november 20-tól engedélyezett.

A hálózatra történő rákötésnek és az ÉDV- Zrt-vel történő új szolgáltatási szerződések megkötésének 2021. november 20. napjáig kell megtörténnie, ezt követően azon ingatlanok esetében, ahol a rákötés nem történik meg, az ingatlantulajdonost talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli.

A rákötés tényét a házi bekötővezeték üzembe helyezését követő 10 munkanapon belül a tulajdonosnak az ÉDV Zrt. ügyfélszolgálatán személyesen kell bejelentenie. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatási szerződés módosítása és az egyszeri regisztrációs díj (10.668 Ft) megfizetése.

ÉDV Zrt. a Zsámbéki ügyfélkapcsolati ponton (2072 Zsámbék, Magyar utca 1.) a rákötés bejelentéséhez és a szerződéskötéshez a szokásos nyitvatartási napokon kívül, a műszaki átadást követő négy héten keresztül keddi és csütörtöki napokon 8 és 12 óra között biztosít lehetőséget az új terület kapcsán érintett felhasználóknak. A bejelentés megtételéhez előzetes időpontfoglalás szükséges, melyre a https://vizcenter.hu/edv/idopontfoglalas internetes felületen és a 06-80/555-222-es telefonszámon van lehetőség.

A helyszíni ellenőrzésig a házi bekötővezeték két végpontját (a tisztítóaknánál, illetve a házi vezetéknél) szabadon kell hagyni.

A helyszíni szemle és a fenti eseményeket követően kerül rögzítésre a csatornabekötés az ÉDV Zrt nyilvántartásában.

Hasznos információk a bekötések kapcsán:

Korábbi cikkeink a témában:

Csatorna: megkezdődött a műszaki átadás-átvétel>>

Tájékoztató a csatornabekötések kapcsán>>

(Képünk illusztráció.)

Fel