Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Tájékoztató a csatornabekötések kapcsán

csatorna

A kivitelező Mészáros és Mészáros Kft., valamint a szennyvízelvezetési feladatokat ellátó Északdunántúli Vízmű Zrt. közlése alapján Telki település újonnan csatornázott területein a lakosság megkezdheti a házi bekötővezetékek kiépítését az ingatlanokon belül. A házi bekötővezeték közcsatornához történő csatlakoztatása (élőre kötése) ugyanakkor a Telki Önkormányzat írásos értesítéséig tilos!

A megépült közcsatorna-hálózat műszaki átadás-átvételének – november második felében várható – sikeres lezárása után a Telki Önkormányzat írásos értesítést küld az érintett ingatlantulajdonosoknak, és ezt követően lehet majd a házi bekötővezetékeket rákötni a közcsatorna-hálózatra.

A rákötés tényét a házi bekötővezeték üzembe helyezését követő 10 munkanapon belül a tulajdonosnak az ÉDV Zrt. ügyfélszolgálatán (Zsámbék, Magyar u 1.) személyesen kell bejelentenie. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatási szerződés módosítása és a regisztrációs díj (10.668 Ft) megfizetése.

Az ÉDV Zrt. a zsámbéki ügyfélkapcsolati ponton a rákötés bejelentéséhez és a szerződéskötéshez a szokásos nyitvatartási napokon kívül a műszaki átadást követő négy hétben keddi és csütörtöki napokon 8 és 12 óra között biztosít időpontot az új terület kapcsán érintett felhasználóknak. Időpontfoglalásra a https://vizcenter.hu/edv/idopontfoglalas internetes felületen van lehetőség.

Az ÉDV Zrt. helyszíni ellenőrzésének időpontját az ügyfélszolgálati ügyintéző egyezteti az ingatlantulajdonossal. A helyszíni ellenőrzésig a házi bekötővezeték két végpontját (a tisztítóaknánál, illetve a házi vezetéknél) szabadon kell hagyni. A szemlét követően kerül a csatornabekötés rögzítésére az ÉDV Zrt nyilvántartásában.

Telki település újonnan csatornázott területein a közcsatorna-hálózatra az Önkormányzat értesítésétől számítva egy éven belül kell rákötni, amennyiben az ingatlantulajdonos mentesülni kíván a talajterhelési díj megfizetése alól.

Fel