Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Csatorna: megkezdődött a műszaki átadás-átvétel

csatornafedel

A kivitelezést, valamint az ilyenkor szükséges ellenőrzéseket és sikeres víztartási próbákat követően 2020. október 20-án megkezdődött a Telkiben újonnan épített csatornahálózat műszaki átadás-átvételének folyamata. Ezzel egy időben az érintett útszakaszok burkolatainak – nem végleges – helyreállítási munkálatai is zajlanak.

A megépült közcsatorna-hálózat műszaki átadás-átvételének – november 20-án várható – sikeres lezárása után a Telki Önkormányzat írásos értesítést küld az érintett ingatlantulajdonosoknak, és ezt követően lehet majd a megfelelően előkészített házi bekötővezetékeket rákötni a közcsatorna-hálózatra.

A rákötés tényét a házi bekötővezeték üzembe helyezését követő 10 munkanapon belül a tulajdonosnak a szennyvízelvezetési feladatokat ellátó Északdunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV) ügyfélszolgálatán (Zsámbék, Magyar u 1.) személyesen kell bejelentenie. A szolgáltatás igénybevételének feltétele a szolgáltatási szerződés módosítása és a regisztrációs díj (10.668 Ft) megfizetése.

Az ÉDV Zrt. a zsámbéki ügyfélkapcsolati ponton a rákötés bejelentéséhez és a szerződéskötéshez a szokásos nyitvatartási napokon kívül a műszaki átadást követő négy hétben keddi és csütörtöki napokon 8 és 12 óra között biztosít időpontot az új terület kapcsán érintett felhasználóknak. Időpontfoglalásra a https://vizcenter.hu/edv/idopontfoglalas internetes felületen van lehetőség.

Az ÉDV Zrt. helyszíni ellenőrzésének időpontját az ügyfélszolgálati ügyintéző egyezteti az ingatlantulajdonossal. A helyszíni ellenőrzésig a házi bekötővezeték két végpontját (a tisztítóaknánál, illetve a házi vezetéknél) szabadon kell hagyni. A szemlét követően kerül a csatornabekötés rögzítésére az ÉDV Zrt nyilvántartásában.

Telki település újonnan csatornázott területein a közcsatorna-hálózatra az Önkormányzat értesítésétől számítva egy éven belül kell rákötni, amennyiben az ingatlantulajdonos mentesülni kíván a talajterhelési díj megfizetése alól.

A beruházásról

Az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” keretében Telki eddig csatornázatlan területein történt meg a hiányzó közmű kiépítése, a Mészáros & Mészáros Kft. kivitelezésében. A projekt – amelyhez településünk 2016-ban csatlakozott – a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.

A beruházás keretében településünkön 221 ingatlan bekötése történik meg a szennyvízhálózatba, amihez 3,4 kilométer gerincvezetéket építettek és 30 db átemelőt létesítenek.

szb

Fel