Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Óvodavezetői álláspályázat

ovodaepulet

Telki Község Önkormányzata pályázatot hirdet köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében óvodavezető munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Telki Zöldmanó Óvoda igazgatói feladatainak ellátása. Az óvoda törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása, személyzeti és gazdasági feladatok ellátása, szakmai tevékenységek szervezése, tervezése, pályázatok elkészítése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Telki

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlapcíme, stb.): Az illetmény megállapításáról és a juttatásokról a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény rendelkezik. A tv. szerinti illetményen felüli juttatások (cafetéria, fenntartói pótlék) Telki Község Önkormányzat mindenkor hatályos önkormányzati rendeletei rendelkeznek. Cafeteria juttatás jelenleg br. 360e Ft/év, fenntartói pótlék havi br. 40e Ft (+3 évente további havi 5e Ft). új munkavállaló esetén további br. 100e Ft. Pályázat benyújtása személyesen vagy postai úton: Telki Község Önkormányzat, 2089 Telki, Petőfi u. 1.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés: 6. felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 4
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0
Egyéb pályázati feltétel meghatározása: pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezető szakképzettség, közoktatátásvezető

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? Igen.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat? Nem.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: adatkezelési nyilatkozat, hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről, vezetői program, szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.15., 23:00

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatok formai és tartalmi megvizsgálását követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, a pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, aki fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.15., 23:00
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

A hivatalos kiírás INNEN letölthető.

ovoda_zoldmano_logo

Fel