Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Új bizottság alakult

pmh

Telki Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település köznevelési helyzetének áttekinthetősége, valamint fejlesztési lehetőségeinek feltárása érdekében 2022. május 2-i ülésén módosította az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz), megteremtve ezzel az alapját a Köznevelési Bizottság (KB) létrehozásához, meghatározva annak feladatkörét.

Az új bizottság a már eddig is működő Pénzügyi és Szociális Bizottságokhoz hasonlóan öt (három képviselői, és két külső, nem képviselői) tagból áll. A Köznevelési Bizottság feladata a köznevelési feladatkörökben a képviselő-testület döntéseinek előkészítése.

A KB véleményezi:

 • az önkormányzati fenntartású, illetve működtetésű oktatási, nevelési intézmények létesítésére, működésére, megszüntetésére, valamint az ellátásukra vonatkozó előterjesztéseket, a távlati terveket és koncepciókat;
 • a köznevelési intézmények beszámolóit, programjait, vezetői beszámolóit;
 • a képviselő-testület hatáskörébe tartozó köznevelési kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat;
 • az önkormányzat költségvetésének közneveléssel összefüggő részét;
 • a köznevelési intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos testületi anyagokat, pályázatokat;
 • a közneveléssel kapcsolatos pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat – ezzel összefüggésben tárgyalási jogkörrel részt vesz a pályázók meghallgatásán;
 • a képviselő-testület által alapított díjak odaítélésére vonatkozó javaslatokat;
 • az önkormányzattal létrejövő közművelődési megállapodások tervezetét.

Az új bizottság:

 • feltárja és egyezteti a közneveléssel összefüggő települési érdekeket, igényeket, együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetekkel;
 • értékeli az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési-intézmények foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét;
 • részt vesz az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények Pedagógiai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének kialakításában;
 • javaslatot tesz közép és hosszú távú közneveléssel összefüggő célokra;
 • tárgyalási jogkörrel részt vesz a közneveléssel összefüggésben megvalósuló szakmai és partnerszervezeti egyeztetéseken, segíti az egyes intézmények és szervezetek közötti együttműködést.

A képviselő-testület május 19-i ülésén megválasztotta a Köznevelési Bizottság tagjait: dr. Vida Rollandot, Halász Teréziát, Földvári-Nagy Lászlót (képviselő tagok), Nagy Szilviát és Freili Szilviát (külső tagok). A bizottsági tagok ezt követően a képviselő-testület előtt esküt tettek. Az újonnan felálló bizottság elnökének dr. Vida Rollandot választotta meg a testület.

szb

Fel