Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Házi segítségnyújtás - frissítve!

szocialis

Amennyiben segítségre van szüksége önnek, illetve hozzátartozójának az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, vagy az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, lehetősége van igénybe venni az alábbi, önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatást.

Telki Község Önkormányzata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretében a HÍD Családsegítő Szolgálat közreműködésével biztosítja a házi segítségnyújtási feladatokat a településen.

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő ellátott önálló életvitelének fenntartását – életkorának, élethelyzetének, egészségi állapotának és szükségleteinek megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A szolgáltatás biztosítása kérelemre történik, amelyhez mellékelni kell a jogszabály szerinti orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot, valamint az igénybevételt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

A szolgáltatás időtartama maximum napi 4 óra. A házi segítségnyújtásért a havi rendszeres jövedelem alapján térítési díjat kell fizetni, amelynek felső határa 580 Ft/óra. Gondozói feladattól függően akár fél óra időtartamra is kérhető a szolgáltatás.

A házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó feladata:

- alapvető gondozási és ápolási feladatok elvégzése, pl. mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere, stb.,

- egyes háztartási tevékenységekben való közreműködés, bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása, segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, stb.,

- a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés,

- segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,

-szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése,

- segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása a gondozottal,

- mentális tanácsadás (beszélgetés, érdeklődés).

A házi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatban érdeklődni a 06-20-347-9584-es telefonszámon lehet Mausz Annánál.

Telki Község Önkormányzata

(Képünk illusztráció, forrása: Pixabay)

Fel