Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

A polgármester naplója: Útravaló

uj_ut_1

Olyan időszakot élünk, amilyenre senki nem volt és nem is lehetett felkészülve. A jelenlegi önkormányzati ciklus most már bizonyosan szinte teljes egészében rendkívülinek tekinthető körülmények között telik el. Jelentős jogi változások, több évig tartó világjárvány, menekültkrízis, különleges jogrend, háború a szomszédban, energiaválság, inflációs környezet, forráshiány. Nem cizellálom, hiszen benne élünk, ismerjük.

Soha eddig nem ígérgettem választások előtt. Nem is fogok. Feladatokat soroltam fel, célokat és megvalósíthatósági esélyeket szoktam meghatározni, és most látható igazán, hogy miért. Ilyen körülmények között a korábbi választási ígéreteknek semmi értelmük nem lenne. Ugyanakkor a korábban meghatározott célok nem véletlenekből erednek, hanem valós szükségletekből, megoldandó problémákból, ezért továbbra is érvényesek.

Korábbi céljaink közül a legfontosabb: Telki biztonságos üzemeltetése – minden szempontból, pénzügyi, működésbeli, vészhelyzeti, stb. biztonság tekintetében – megvalósult és a körülményeket tekintve erre büszkék lehetünk. Számos esetben ez a biztonságos működés nem csak az önkormányzat érdeme, hanem az itt élők együttműködéséé. A mögöttünk álló időszakban több olyan példaadó együttműködés történt, ami országos szinten is pozitívnak számít. A biztonságos működés a józan, realista helyzetértékelésből, valamint a tapasztalatok visszacsatolásából ered és talán valamennyire tükrözi a polgármesteri szemléletmódot is.

A legkonkrétabb célunk az úthálózat minőségének javítása volt. Telki úgy népesült be, hogy az intézményhálózat szinte teljes egészében hiányzott. Első feladatunk ezért a hiányzó intézményhálózat kiépítése volt. Iskola, óvodák, egészségház, sportlétesítmények, közösségi ház és könyvtár, valamint közműhálózatok és szolgáltatások sokasága. Ennek a munkának az oroszlánrészén már túl vagyunk.

Az utak tekintetében az elmúlt időszak legnagyobb összefüggő útfelújítási projektje zajlik. A ciklus minden évében tervszerűen haladunk és a rendes javításokon kívül nagyfelületű aszfaltos útjavítások történnek. A rendelkezésre álló források korlátja miatt a munka szakaszos, de folyamatos.

Az elmúlt ciklusban minden idők legtöbb pályázati forrását nyertük, de útépítésre és felújításra sajnos nem sokat. A mostani ciklusban sajnos eddig minden idők legalacsonyabb pályázati eredményessége miatt szomorkodhatunk, hiszen az elérhető források szinte teljesen megszűntek.

uj_ut_3

Utas terveinket ezért szinte teljes mértékben saját erőből valósítjuk meg, ami önmagában is kihívásokkal teli feladat. A felújított, burkolatot kapott utak száma évről évre nő, és azt gondolom, hogy a kidolgozott munkamódszer bizonyítottan sikeres és eredményes, hiszen a Hosszúhát szinte teljes egészében megújult, és más területeken is újjászülettek utcák, illetve épültek járdák.

Legutóbb a Tücsök utca hiányzó szakasza fejeződött be. A költségek nagyobb részét a Telki Önkormányzat állta, kisebb részét településrendezési szerződés keretében vállalkozói forrás biztosította. Hasonló konstrukcióban korábban már többször értünk el eredményeket, sőt, van, ahol teljes egészében külső forrásra tudtunk támaszkodni. A jó és partneri együttműködés így hozza meg a gyümölcsét.

uj_ut_2

Kisebb lépésekkel tudtunk haladni, de haladtunk a közvilágítás fejlesztése kapcsán, valamint az alapvető, elsősorban elektromos és informatikai infrastruktúra is fejlődött településünkön.

Előttünk áll még néhány energetikai korszerűsítési feladat, elsősorban szigetelések, napelemes fejlesztés. Ezek korlátja a korlátozottan elérhető forrásokon kívül a megtérülési mutató, ami a mostani szabályozási környezetben szintén erős gát.

Várhatóan el kell halasztanunk a szolgálati lakások építésének tervét, hacsak nem jelenik meg egy számunkra is elérhető pályázat, amit meg is nyerünk. Erre azonban jelenleg csak kis összegben mernék fogadni. Ezt a célt ugyanakkor eredetileg is úgy határoztuk meg, hogy pályázati forráshoz kötöttük, hiszen a rendkívüli időszak előtt is tisztában voltunk korlátainkkal.

Telki az elmúlt három önkormányzati ciklusban nem parcellázott, nem vont belterületbe mezőgazdasági területeket, és nem volt zártkertes övezetünk sem, ezért nálunk az a kitelepülési boom, amitől mostanában a sajtó hangos, nem jelentkezett. Telkiben ez a folyamat már korábban lezajlott, és a tapasztalatok alapján erős korlátokat emeltünk magunk számára.

A több mint húsz évvel ezelőtti döntések, és a lehetőségeket biztosító, illetve korlátokat szabó jogszabályi környezet országos megváltozása miatt persze jelentkeznek ma is problémák, és ezeket igyekszünk a rendelkezésünkre álló eszközökkel kezelni. Ilyen probléma például a családi házas övezetben lévő, vagy intézményi környezetbe ágyazódott társasházi blokkok kérdése, elsősorban a gépjárműforgalom és parkolás nehezen kezelhető kérdése miatt. Ezekben a kisebb övezetekben a képviselő-testület változtatási tilalmakat rendelt el, és a településtervező bevonásával megvizsgálja a szabályozás változtatásának lehetőségét, illetve a jelentkező problémák kezelésének eszközeit, így védve a már itt élőket.

Látványosan fellendült a közösségi és kulturális élet. Dübörög a könyvtár, a közösségi ház egyre népszerűbb, a saját programok mellett a különféle kisközösségek is élettel töltik meg a házat. Olyan sikeres vendégrendezvényeket is nagy örömmel köszönthetünk Telkiben, mint az Altalena komolyzenei fesztivál, ami nívós programokkal és fajsúlyos szakmai eseményekkel öregbíti településünk jó hírét, és nem mellesleg igényes programokkal kedveskedik az itt élőknek. A jövőben számos további programmal és eseménnyel tervezhetünk.

Bár az elmúlt időszak a korábbi látványos eredményeket felvonultató évekkel nem vethető össze, de a fejlődés a rendkívüli helyzetben is folyamatos, és működésünk biztonsága – ami a legfontosabb célunk – mindvégig garantált.

Deltai Károly
polgármester

(A cikk a Telki Napló augusztusi számában is megjelent.)

uj_ut_4

Fel