Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Változik a háztartási kutak engedélyeztetése

kut

- 2024. január 1-jétől

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban Vgtv.) 2024. január 1-jei módosítását követően változik a háztartási kutak engedélyeztetése az alábbiak szerint.

2024. január 1-je előtt létesített háztartási kutak

Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a 2024. január 1-je előtt a létesítésekor hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített háztartási kútra, valamint nem szükséges a háztartási kútra vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást lefolytatni.

Mentesül a háztartási kút üzemeltetője a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

2024. január 1-je után létesítendő háztartási kutak

A háztartási kút létesítését, üzemeltetését és megszüntetését előzetesen be kell jelenteni a vízilétesítmény helye szerint hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság részére (jegyző).

Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a vízkészletvédelmi országtérképen vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területeken a háztartási kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez.

Lényeges fogalmak

A Vgtv. a 2024. január 1-jei módosításával az alábbi fogalmak kerülnek meghatározásra:

Háztartási vízigény: évi 500 m3-t meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek ivóvízellátásának, vagy személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének biztosítása, függetlenül a kút létesítési helye szerinti ingatlan tulajdoni viszonyaitól és az ingatlan fekvésétől.

Háztartási kút: a háztartási vízigényt kielégítő, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút.

Vízkészletvédelmi országtérkép: az országos vízügyi igazgatási szerv készíti el, amely meghatározza a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos, és kockázatmentes területeket. A vízgazdálkodásért felelős miniszter a vízügyi hatóság központi szerve útján intézkedik a vízkészletvédelmi országtérkép közzétételéről.

2023. december 31-ig a talajvízkutak engedélyezésének folyamatában változás nem történik.

A jelenlegi hatályos jogszabály, valamint a 2024. január 1-jei jogszabály módosítást követően az engedélyezés folyamatáról a tájékoztató megtalálható a Telki Portálon, a Letölthető űrlapok között.

Telki Polgármesteri Hivatal

kutak_nem_kell_engedely

A fő kép forrása: Pixabay

Fel