Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Felhívás - elmaradt iparűzési adóbevallások pótlása

ado

Az önkormányzati adóhatóság befejezte a határidőre (2021. május 31.) benyújtott 2020. évi helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását, így hiánypótló eljárásra számíthatnak azok az adózók, akik május 31-ig nem nyújtották be adóbevallásukat. (Több olyan adóalany van, aki az adóbevallási kötelezettségének a mai napig nem tett eleget.)

Az adózó a 2021. évtől állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve bármely korábbi, így például a 2020-as adóévről benyújtott adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítését – kizárólag az állami adóhatóságon keresztül, elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával – a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (20HIPA, 21HIPA) – teljesítheti (Htv. 42/D. §). A www.nav.gov.hu oldalról, a „Nyomtatványkitöltő programok” menüpont alatt kell betölteni a kiválasztott nyomtatványt az ÁNYK keretprogramba.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) azonban – választása szerint – továbbra is teljesítheti bevallási kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatósághoz, akár papíralapon is.

A NAV-hoz benyújtott iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

Az önkormányzati adóhatóság az adóbevallás elmaradása, hiányos teljesítése esetén – a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – 15 napos határidő kitűzésével végzésben hívja fel az adózót az adókötelezettség jogszerű teljesítésére.

Felhívjuk azon adózók figyelmét, akik elmulasztották a május 31-i helyi iparűzési adóbevallási kötelezettség teljesítését, azt haladéktalanul pótolják!

Telki Polgármesteri Hivatal

Fel