Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Óvodai beíratás a 2023/2024-es nevelési évre

zoldmano_ovoda_logo_szeles

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 1-től) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Telki Község Önkormányzata által fenntartott Telki Zöldmanó Óvodában a beiratkozás időpontja:

 • május 3. (szerda): 8:00 – 16:00
 • május 4. (csütörtök): 8:00 – 16:00
 • május 5. (péntek): 8:00 – 16:00

Beiratkozás helye: 

Telki Zöldmanó Óvoda
2089 Telki, Harangvirág utca 3.

Elérhetőségek:

Telefon: 06 26 920-815; +36 70 603 7459 (óvodavezető)
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A beiratkozással kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.
 • A gyermek óvodai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését családi körülményeire, sajátos helyzetére való tekintettel a szülő tárgyév április 15. napjáig a Budakeszi Járási Hivatalhoz történő kérelem benyújtásával kérheti. A benyújtott kérelem alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól.
 • Az óvodaköteles korú, külföldön élő gyermekek esetében a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Amennyiben a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő az Oktatási Hivatal honlapján elérhető űrlap kitöltésével teljesítheti bejelentési kötelezettségét a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • A fenti felvételi eljárást követően, a településre beköltöző óvodaköteles gyermekek felvétele az óvoda honlapján elérhető „Jelentkezési adatlap” kitöltésével, az óvoda email címére való elküldésével, vagy személyesen történik.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya). Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat
 • A gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
 • A gyermek TAJ kártyája
 • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2023. június 5-ig írásban értesíti a szülőt.

Az Nkt. 37. §-a alapján az óvodavezető döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be Telki Község Jegyzőjéhez.

Fel