Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Vár az iskola!

var_az_iskola

A sikeres felnőtt élet megalapozása az általános iskolában kezdődik, jó esetben már korán megmutatkozik a tehetség. Intézményünk feladatának tekinti ennek kibontakoztatását, segítését. Hisszük, hogy mindenkiben rejtőzik valamilyen tehetség, mindenki tud valamilyen területen kiemelkedő teljesítményt nyújtani. A támogató, szerető légkör szárnyakat ad a kisgyermeknek, kamaszkorban pedig elengedhetetlen.

Az iskola jelen van minden család életében, meghatározza a mindennapokat; a tanulás, a dolgozatok, a jegyek, a különórák, a sikerek és a kudarcok körforgásában éljük a hétköznapokat. Természetesen minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke örömmel járjon iskolába, és a lehető legtöbb olyan tudást sajátítsa el, amilyet a későbbiekben kamatoztatni tud. Pedagógusaink igyekeznek mindent megtenni ennek érdekében.

A jó alapok, a jó családi háttér, és a támogató iskola, amely teret ad a tehetségek kibontakozásának, záloga a sikeres felnőttkornak, a karrierépítésnek.

A tanórán kívüli foglalkozások, programok is „jó terepet adnak” a tanuláshoz, a másfajta tanuláshoz. Így igyekszünk sokféle programot kínálni, sok élményt adni diákjainknak.

Előtérbe helyezzük az élményeken alapuló oktatást, az igényes tanórán kívüli tevékenységek szervezését, a modern pedagógiai eljárásokat, a projektmunkát, a külső helyszíni órákat, a tanulói aktivitást elősegítő módszereket.

Fontosnak tartjuk a gyermekközpontú, innovatív szemléletet, minden, a tanítás-tanulás folyamatát egyszerűsítő, észszerű eljárás bevezetését, a csapatmunkát, a tapasztalatok, a jó módszerek átadását, és ezzel a tanárok és a diákok munkájának megkönnyítését.

Jó dolog, ha egy település büszke az iskolájára. Ahhoz, hogy ez így legyen, sokat kell dolgozni, számos területen kell helytállnia tanárnak és diáknak egyaránt.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” - Szent-Györgyi Albert


Angol profil

Iskolánk két tanítási nyelvű tagozatán a gyerekek már az első osztályban elkezdik az angol nyelv tanulását.

A kezdeti időszakban a nyelvtanítás csak a szóbeliségre szorítkozik, később, az írástanulás előrehaladtával az írásbeliség is fokozatosan érvényre jut. Az alsó tagozat évfolyamain a heti négy angol nyelvórán kívül két készségtárgy (rajz, technika, testnevelés, ének) egy-egy órája is angolul folyik. Jellemzően a harmadik és negyedik osztálytól anyanyelvi tanárunk vezetésével kommunikációs órákon is lehetőségük van a gyerekeknek az autentikus nyelvhasználat elsajátítására, ami nélkülözhetetlen az eredményes nyelvtanuláshoz.

A felső tagozatba lépve – ötödiktől nyolcadik évfolyamig – heti öt angol nyelvóra, plusz a célnyelvi országok kultúráját és történelmét magában foglaló tantárgy, a „célnyelvi kultúra” adja a tagozat alapját. Ezt kiegészítve a természetismeret tantárgyat is részben angolul oktatjuk. Tanári kapacitásunknak megfelelően további tantárgyak tanítását is tervezzük angol nyelven a felsőbb évfolyamokon.

A hagyományos tanulási formákon túl projekt- és témanapokat tartunk minden évben, ilyen például az English Day és a Pancake Day.

Sakk-logika profil

A sakktanulás rengeteg sikerélményre ad lehetőséget a gyerekeknek az iskolában és azon kívül is. Diákjaink rendszeresen éremmel térnek haza a különböző megyei és országos sakkversenyekről – hála Pregitzer György tehetséggondozó munkájának. De nem csak azok nyernek, akik eljutnak versenyre: a sakk fejleszti a gondolkodást, az előrelátó képességet, a logikát és a kudarctűrést.

A sakk-logika profilú osztályok tanulóinak alsó tagozaton hetente két sakkórájuk van, emellett lehetőséget biztosítunk a legügyesebbeknek, valamint a felső tagozatosoknak tehetséggondozáson való részvételre.

Iskolánkban nem csak a sakkra, mint sportra helyezzük a hangsúlyt: tanítóink közül többen elvégezték Polgár Judit Sakkpalota tanfolyamait, az ott tanultakkal a többi tanítási órán kiegészítik a sakkoktatást, kihasználva a sakk fejlesztő hatásait.

var_az_iskola2

Fel