Széchenyi2020

hivatal@telki.hu   |    06 26 920 800   |   facebook   |    

Pályázati felhívás – faház hasznosítása (frissítve 02.21.)

mandula_fahaz

Telki Község Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Telki, Mandula köz 764/2-es hrsz-ú ingatlanon található épület, faház hasznosítására, annak hosszú távú üzemeltetésére.

Az épület adatai:

 • alapterülete: 23,02 m2
 • közművesítettsége: az épületben kiépített vízvételi lehetőség, kiépített elektromos hálózat (jelenleg leszerelt mérőóra) található

Pályázatot nyújthat be:

Bírósági nyilvántartásba vett helyi civil szervezet vagy több civil szervezet együttesen, amely megfelel a költségvetési támogatásban részesíthető személyekre vonatkozóan az Áht. és a Knyt. előírásainak, és vele szemben nem áll fenn semmilyen e jogszabályok szerinti kizáró ok, és az alapszabályának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja, és amely beszámolóját, valamint – közhasznú szervezet esetén – a közhasznúsági jelentését az Országos Bírósági Hivatal részére benyújtotta, letétbe helyezte.

A pályázat keretében a pályázó határozott (5 évre) szóló ingyenes használati szerződést köt, amely a felek külön jognyilatkozata nélkül 5 év után határozatlan idejűvé alakul át.

A bérbeadó a bérleti szerződés keretében bérleti díj felszámítására nem jogosult, de az épület üzemeltetésével járó közüzemi költségeket a bérlő köteles megtéríteni.

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy jogosult a használatot időszakosan ellenőrizni, és amennyiben megállapításra kerül, hogy az épület hasznosítása nem illeszkedik a pályázatban megjelölt célokhoz, a bérbeadó jogosult a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni.

A pályázat keretében benyújtandó:

 • Szöveges leírás a tervezett közérdekű használat formájáról
 • Az épület felújítására vonatkozó elképzelés bemutatása
 • Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja, hogy az épületet a bérleti szerződés időtartama alatt a pályázatban megjelölt célra folyamatosan használja
 • Nyilatkozat arról, hogy vállalja az épület felújítását, valamint az épület közüzemi költségeinek megfizetését

A pályázat beadási határideje: 2022. február 28., 12:00 (frissítve 02.21.)

A pályázatok beadási módja:

A pályázatokat papír alapon, a Telki Polgármesteri Hivatal (2089 Telki, Petőfi u. 1.) címére, vagy elektronikus formában, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailcímre megküldve lehet benyújtani.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. A pályázó nevét, lakcímét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, elérhetőségét: telefonszámát, e-mail címét, értesítési címét és tevékenységének megjelölését
 2. Civil szervezet esetében a pályázatot benyújtó civil szervezet vagy azok közösségének együttesére vonatkozóan a civil szervezetek hitelesített alapító okiratát, eredeti vagy közjegyző által hitelesített igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint aláírási címpéldányt
 3. A helyiség hasznosítására, illetve a helyiségben folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó részletes leírást, amely a pályázó civil szervezet alapító okiratában foglalt tevékenységhez kapcsolódhat, a pályázó hasznosítási elképzelését tartalmazó rövid ismertetést
 4. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja és azoknak megfelel
 5. A pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a természetes személyazonosító adatainak és a lakcímének a kezeléséhez

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján a pályázati felhívás időtartama alatt.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekben dr. Lack Mónika jegyző ad felvilágosítást, a 06-26-920-801-es telefonszámon.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a beadási határidőt következő első képviselő-testületi ülésen.

Az elbírálás szempontja: a hasznosítás társadalmi hasznosságának mértéke

Telki Község Önkormányzata 

Fel